Jesus kommer igen

När vi firar Kristi Himmelsfärdsdag är det många kyrkor och enskilda som fokuserar på
att Jesus ska stiga ner på Oljeberget precis som änglarna sa till lärjungarna som såg Jesus
lyftas upp i deras åsyn. Detta är också i överensstämmelse med Bibelns löfte.

Jesus ska komma i makt och härlighet för att avväpna ondskans makter som mobiliserat
världens länder till krig mot Israel, i slutet av vedermödan. Detta blir sedan inledningen till
1000-årsriket då Jesus är kung och regerar från Jerusalem, Guds stad.

Inte lika ofta (nästan aldrig tyvärr) hör vi präster och pastorer tala om att Jesus ska komma igen
på skyn för att hämta de som tror på honom, innan vedermödan och Jesu återkomst
till Oljeberget sker.

Gud har fastställt tider och stunder för det som ska ske
Apg.1:6-7  När de nu var samlade frågade de honom: ”Herre, är tiden nu inne för dig att
återupprätta riket åt Israel?” Han svarade dem: ”Det är inte er sak att veta vilka tider
eller stunder som Fadern i sin makt har fastställt”. 

Jesus talade tydligt om att han ville hämta sina lärjungar hem till sin härlighet för att vara med honom.
Joh.14:1-3 Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig. I min Faders hus finns många rum.
Om det inte vore så, skulle jag då ha sagt er att jag går bort för att bereda plats åt er? 
Och om jag än går och bereder plats åt er, skall jag komma tillbaka och ta er till mig,
för att ni skall vara där jag är.
Joh.17:24  Fader, jag vill att där jag är, där skall också de som du har gett mig vara med mig,
så att de får se min härlighet som du har gett mig, eftersom du har älskat mig innan världens grund var lagd.

När Jesus hämtar dem som tror på honom kommer det att ske ”i ett nu” på ett ögonblick.
1 Tess.4:16-18  Ty när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då skall
Herren själv stiga ner från himlen. Och först skall de som dött i Kristus Jesus uppstå. 
Därefter skall vi som lever och är kvar ryckas upp bland moln tillsammans med dem för att
möta Herren i rymden. Och så skall vi alltid vara hos Herren. Trösta därför varandra med dessa ord.

Jesus uppmanar oss att vara redo och hålla oss till Ordet, för Han kommer snart!
Upp.22:7 ”Och se, jag kommer snart. Salig är den som håller fast vid profetians ord i denna bok.”
v.12 ”Se, jag kommer snart och har min lön med mig för att ge var och en efter hans gärningar.
v.20 Han som betygar detta säger: ”Ja, jag kommer snart.” Amen, kom, Herre Jesus! 

TIDSTECKNEN VISA, ATT HERREN ÄR NÄRA

Tidstecknen visa, att Herren är nära.
Snart kommer Jesus igen!
Böj dig för honom och giv honom ära.
Snart kommer Jesus igen!

Kör:Snart är Han här, snart är Han här.
Snart kommer Jesus igen!

Slumrande kristna, o hören det åter:
Snart kommer Jesus igen!
Redo blott var när sig himlen upplåter.
Snart kommer Jesus igen!

Trösten varandra ni väntande hjärtan:
Snart kommer Jesus igen!
Borta för evigt är sorgen och smärtan.
Snart kommer Jesus igen!

Ropen det ut, låt kring jorden det skalla:
Snart kommer Jesus igen!
Konungen snart skall till bröllop oss kalla.
Snart kommer Jesus igen!

Text: J E Stout Musik: G Lee Bearb. av L. Pethrus

Lyssna också gärna till vår gode vän pastor hans Jansson, Uppsala när han talar om detta ämne.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *