Hemma

Vissa ord har en speciell klang och betydelse för oss. Ordet hemma är ett sådant ord.
Vår sångstund denna vecka hade Hemma som tema och vi sjöng många fina sånger och
läste bibelord om Himlen, som ju är vårt mål för livsresan.

Bibelorden som vi läste var:
Hebr.13:14 Ty här har vi inte någon stad som består, men vi söker den stad som skall komma.

Fil.3:20 Men vi har vårt medborgarskap i himlen, och därifrån väntar vi Herren Jesus
Kristus som Frälsare.

Hebr.11:8-10 I tron lydde Abraham, när han blev kallad att dra ut till det land som han
skulle få i arv, och han begav sig i väg utan att veta vart han skulle komma.
I tron levde han som främling i det utlovade landet. Han bodde i tält tillsammans med
Isak och Jakob, som var medarvingar till samma löfte. Ty han väntade på staden med de
fasta grundvalarna, den som Gud har format och skapat.

Hebr.11:13-14 I tron dog alla dessa utan att ha fått det som var utlovat.
Men de såg det i fjärran och hälsade det och bekände sig vara gäster och främlingar på jorden.
De som talar så visar därmed att de söker ett hemland.

Hebr.11:15-16 Om de hade menat det land som de gått ut ifrån, hade de tillfälle att vända
tillbaka dit. Men nu längtade de till ett bättre land, det himmelska. Därför blygs inte Gud
för att kallas deras Gud, ty han har ställt i ordning en stad åt dem.

Joh.14:1-3 Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig. I min Faders hus finns många rum.
Om det inte vore så, skulle jag då ha sagt er att jag går bort för att bereda plats åt er?
Och om jag än går och bereder plats åt er, skall jag komma tillbaka och ta er till mig, för att ni

skall vara där jag är.

Joh.17:24 Fader, jag vill att där jag är, där skall också de som du har gett mig vara med mig så att
de får se min härlighet som du har gett mig, eftersom du har älskat mig innan världens grund var lagd.

One thought on “Hemma

  1. Tack för att vi har ett mål för vår vandring att längta till. Himlen. En dag ska vi vara framme vid målet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *