Det som hör himlen till

I en tid och en värld där det nuvarande och det materiella spelar störst roll är det viktigt
att påminna sig om Jesu ord i Joh.3:12 Om ni inte tror när jag talar till er om det som hör
jorden till, hur skall ni då kunna tro, när jag talar till er om det som hör himlen till? 

Vi människor fokuserar ofta på det närvarande och tänker inte så mycket på det som kommer,
åtminstone inte det som finns bortom döden. Det är nästan tabubelagt.

Och ändå försäkrar oss Bibeln att vi är evighetsvarelser dvs vårt liv här på jorden är inte
vår slutstation. Pred.3:11 Allt har han gjort skönt i sin tid. Också evigheten har han lagt
i människornas hjärtan
.
Ändå kan de inte förstå Guds verk, från begynnelsen till änden. 

Många författare och diktare har tolkat den inneboende längtan som ändå finns hos oss.

Dan Andersson:
Det är något bortom bergen, bortom blommorna och sången,
det är något bakom stjärnor, bakom heta hjärtat mitt.
Hören – något går och viskar, går och lockar mig och beder:
Kom till oss, ty denna jorden den är icke riket ditt!

Bo Setterlind:
Den som har gått över bergen
kommer inte tillbaka
Han har sett staden i höjden
och vill bo där för alltid.

Ingen människa kommer till Guds himmel per automatik.
Jesus sa: Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Joh.14:6

Vi har möjligheten att välja medan det heter idag.
Gud har gett oss räddning genom Jesus men vi måste själva ta emot gåvan.
Gör det nu!
Det finns en evighet att ångra det annars…


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *