Vaktpost

Vem vill vara vaktpost i vår tid?
Många vill vara med och bygga torn för att synas men få vill uppföra en mur till beskydd
och ännu färre vill vara vaktpost och stå på muren för att varna när fienden närmar sig.
Ett exempel är profeten Habackuk när han ropade till Herren.

Hab.2:1  Jag vill stå på min vaktpost och ställa mig i tornet. Jag vill spana för att se vad han
skall tala till mig, vilket svar jag skall få på min klagan.

Profeten hade klarsyn och därmed bekymmer över vad som skedde i sin samtid.
Människorna hade vänt Gud ryggen och hade gjort sig egna gudar och framför allt
var de sina egna gudar.

Hab.1:11 Så drar de vidare som vinden, de fortsätter framåt och ådrar sig skuld.
Deras egen styrka är deras gud.

Job.12:6 Våldsverkarnas tält åtnjuter frid, de som trotsar Gud har trygghet, de som har
sin gud i sin hand.

Situationen i vår tid och vårt land är likadan, tyvärr inom de kristna leden också.
Skillnaden är att det inte hörs särskilt många profetröster idag. Ingen påtalar det
pågående avfallet från Guds Ord längre. Även om det finns risk för att bli tolkad som
negativ och kritiker så måste väl ändå någon våga lyfta fram vad Guds Ord säger när det
gäller avgörande frågor.

Hes.13:5 Ni har inte trätt fram i rämnorna och byggt upp muren omkring Israels hus,
så att det kan bestå i striden på Herrens dag.

Vad säger Guds Ord om livets okränkbarhet, äktenskapet mellan man och kvinna,
synkretism – religionssammanblandning, falsk ekumenik, Israel-frågan, Jesu tillkommelse,
Antikrist och Vedermödan, etc.?

Och vilket resultat har församlingarnas beroende av statsbidragen fört med sig?
När blev det bibliskt att ta emot bidrag från staten till Guds verk?

2 Kor.9:8 Och Gud har makt att låta all nåd överflöda till er, så att ni alltid och under alla
förhållanden har nog av allting och kan ge i överflöd till varje gott verk.

Hur är det med pastorsutbildningarna idag? Den bibelkritiska litteratur som tillhandahålls
kan knappast ge vår kristenhet de bibellärare som behövs.

Rom.10:17 Alltså kommer tron av predikan och predikan i kraft av Kristi ord

Trots allt är Guds löften och hans Ord sant och verksamt än i dag och kommer att
visa sig hålla även när himmel och jord förgås.

Profeten Habackuk och alla andra sanna Guds talespersoner får se att det Gud sagt
kommer att ske, förr eller senare.
Frågan är hur vi tar emot Guds tilltal i Ordet och handlar på det.

Hebr.4:1-2 Låt oss därför med fruktan se till att ingen av er visar sig bli efter på vägen,
när nu ett löfte att komma in i hans vila står kvar. Ty evangeliet har predikats för oss liksom
för dem. Men för dem blev ordet som de hörde inte till någon nytta, eftersom det inte genom
tron hade smält samman med dem som hörde det. 

Om vi ärligt vill söka Guds ansikte och veta Hans vilja då kommer han att leda oss
vidare på sin väg.

Habackuk fick svar!
Hab.2:2-3 Herren svarade mig och sade: Skriv upp synen och rista in den på skrivtavlor,
så att den lätt kan läsas. Ty ännu måste synen vänta på sin tid, men den skyndar mot
sin fullbordan och ljuger inte. Om den dröjer, vänta på den, ty den kommer helt visst,
den skall inte utebli.


Vill du bygga på muren och vara en vaktpost idag?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *