Namnet framför andra namn

Vår sång- och bönesamling handlade denna gång om Jesusnamnet, det namn som står
över alla andra namn. Vi livesände också sångstunden och delade många bibelord om Namnet.

Jes.9:6 Ty ett barn blir oss fött, en son blir oss given. På hans axlar vilar herradömet,
och hans namn är: Under, Rådgivare, Mäktig Gud, Evig Fader, Fridsfurste.

Matt.1:21 Hon skall föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus,
ty han skall frälsa sitt folk från deras synder.”

Matt.1:22-23 Allt detta skedde, för att det skulle uppfyllas som Herren hade sagt genom profeten:
Se, jungfrun skall bli havande och föda en son, och man skall ge honom namnet Immanuel,
det betyder Gud med oss.

Joh.1:12 Men åt alla som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror
på hans namn.

Apg.4:12 Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något
annat namn, som givits åt människor, genom vilket vi blir frälsta.”

Apg.5:40-42 Rådsmedlemmarna kallade in apostlarna, lät piska dem och förbjöd dem
att tala i Jesu namn. Sedan släpptes de fria. Och apostlarna gick ut från Stora rådet,
glada över att de hade ansetts värdiga att lida smälek för Namnets skull.
Varje dag undervisade de i templet och hemma i husen och predikade det glada budskapet

att Jesus är Messias.

Fil.2:9-11 Därför har också Gud upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn,
för att i Jesu namn alla knän skall böja sig, i himlen och på jorden och under jorden,
och alla tungor bekänna, Gud, Fadern, till ära, att Jesus Kristus är Herren.

Denna sångtext är en fri översättning av sången I speak Jesus:

Jag vill bara ropa namnet Jesus över varje hjärta, varje själ
jag vet att det finns frid uti hans närhet
Jag ropar Jesus

Jag vill bara ropa namnet Jesus tills varje mörker börjar brytas ner
förklara det finns hopp och det finns frihet
Jag ropar Jesus

Hans namn är seger, hans namn kan hela, hans namn är liv
Bryter vart fäste, lyser i mörkret, brinner som eld

Jag vill bara ropa namnet Jesus över varje rädsla eller sorg
till varje själ som fångats utav ångest
Jag ropar Jesus

Hans namn är seger, hans namn kan hela, hans namn är liv
Bryter vart fäste, lyser i mörkret, brinner som eld

/:Ropar Jesus ifrån bergen på gator och på torg
Jesus uti mörkret, över fiendernas borg
Jesus för familjen, jag ropar ut hans namn, Jesus:/

Hans namn är seger, hans namn kan hela, hans namn är liv
Bryter vart fäste, lyser i mörkret, brinner som eld

Jag vill bara ropa namnet Jesus över varje hjärta, varje själ
jag vet att det finns frid uti hans närhet
Jag ropar Jesus

One thought on “Namnet framför andra namn

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *