Vi höjer baneret för Jesus

Varje dag får vi höja baneret och fira den seger som Jesus vann för oss.
Vi får påminna varandra vad de olika flaggornas färger kan stå för, utifrån Bibelns budskap.

Blodröd- Guds kärlek uppenbarad i Jesu död och uppståndelse

Rom.5:8-9 Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe,
medan vi ännu var syndare. När vi nu står som rättfärdiga genom hans blod, hur mycket
säkrare skall vi då inte genom honom bli frälsta från vredesdomen. 


Vit – Guds rättfärdighet som vi får av nåd, genom tro på Jesus

Rom.3:23-24 Alla har syndat och saknar härligheten från Gud, och de står som rättfärdiga
utan att ha förtjänat det, av hans nåd, därför att Kristus Jesus har friköpt dem. 


Eld-orange – Guds Ande som ger oss kraft att bli Jesu vittnen

Apg.1:8 Men när den helige Ande kommer över er, skall ni få kraft och bli mina vittnen
i Jerusalem och i hela Judéen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns.


Guldgul – talar om den seger Jesus vann på korset och att han nu är Herrars Herre och Kungars Kung

Upp.19:11-16 Och jag såg himlen öppen, och se: en vit häst, och han som satt på den heter
Trofast och Sann, och han dömer och strider i rättfärdighet. Hans ögon var som eldslågor,
och på sitt huvud bar han många kronor. Han hade ett namn skrivet som ingen känner
utom han själv. Han var klädd i en mantel som hade doppats i blod, och det namn han
har fått är ”Guds Ord”. De himmelska härarna följde honom på vita hästar, och de var klädda
i vitt, rent linnetyg. Och ut ur hans mun kom ett skarpt svärd, som han skall slå folken med,
och han skall styra dem med järnspira, och han trampar Guds, den Allsmäktiges,
stränga vredes vinpress. Och på sin mantel och på sin höft har han ett namn skrivet:
”Konungarnas Konung och herrarnas Herre.”


Grön – vittnar om att Gud ska upprätta sitt rike och skapelsen ska befrias.

Rom.8:19-21 19 Ty skapelsen väntar ivrigt på att Guds barn skall uppenbaras.
Skapelsen har ju blivit lagd under förgängelsen, inte av egen vilja utan genom honom
som lade den därunder. Ändå finns det hopp om att också skapelsen skall befrias från
sitt slaveri under förgängelsen och nå fram till Guds barns härliga frihet. 


Blå – talar om det hopp vi har om himlens verklighet och att ingen sorg eller död mer ska vara där.

Upp.21:3-5 Och jag hörde en stark röst från tronen säga: ”Se, nu står Guds tabernakel
bland människorna, och han skall bo hos dem och de skall vara hans folk, och Gud själv
skall vara hos dem. Och han skall torka alla tårar från deras ögon. Döden skall inte
finnas mer och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga. Ty det som förr var är borta.” 
Han som satt på tronen sade: ”Se, jag gör allting nytt.”
Och han sade: ”Skriv, ty dessa ord är trovärdiga och sanna.” 


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *