Trygg hos Jesus

I en tid av ökande otrygghet och osäkerhet är det en stor förmån att fåvara innesluten i Guds kärlek och hans omsorg. Vi sjöng och läste bibelordom tryggheten i tron på Jesus. Dessa bibelord delade vi med varandra: Jesaja 12:2Se, Gud är min frälsning, jag är trygg och […]

Res dig och stråla

I tider av mörker och töcken, där vi många gånger har svårt att behålla orienteringen, är det viktigt att lyssna till Guds uppmaning i Bibeln. Jes.60:1-2 Stå upp, stråla, för ditt ljus kommer och Herrens härlighet går upp över dig. Se, mörker ska täcka jorden och töcken folken, men […]

Verklig frid

Alla människor längtar och söker efter frid och ro. Ibland tror vi attomständigheter omkring oss är en förutsättning för frid men det ärvårt inre förhållande till Gud som ger frid. Om detta sjöng vi och lästebibelord i denna veckas livesända sångstund. Dessa bibelord lästes:Jesaja 9:6Ty ett barn blir […]

LP-möte

Idag har vi medverkat med sång och musik i LP-mötet i Filadelfia, Sorsele.Det blev många som ville vara med och sjunga och vi fick även lyssna tillstarka vittnesbörd och förkunnelse om vad Gud förmår i människors liv.

Glädjen och sången

Vår livesända sångstund denna vecka hade som tema: Glädjen och sången.Vi sjöng och gladde oss över frälsningen och Guds nåd och hjälp varje dag. Dessa bibelord läste vi: Psaltaren 40:2-4Jag väntade ivrigt på Herren, och han böjde sig till migoch hörde mitt rop. Han drog mig upp ur […]

Vara Guds barn

Denna vecka var vår livesändning förlagd till Aktiviteten i Storuman.Vårt tema: Att bli och vara Guds barn. Det blev många kända sångersom de flesta minns och kan sjunga med i. Vi läste följande bibelord mellan sångerna: Matt 19:13-14Sedan bar man fram barn till Jesus, för att han skulle […]