Trygg hos Jesus

I en tid av ökande otrygghet och osäkerhet är det en stor förmån att fåvara innesluten i Guds kärlek och hans omsorg. Vi sjöng och läste bibelordom tryggheten i tron på Jesus. Dessa bibelord delade vi med varandra: Jesaja 12:2Se, Gud är min frälsning, jag är trygg och […]