Trygg hos Jesus

I en tid av ökande otrygghet och osäkerhet är det en stor förmån att få
vara innesluten i Guds kärlek och hans omsorg. Vi sjöng och läste bibelord
om tryggheten i tron på Jesus.

Dessa bibelord delade vi med varandra:

Jesaja 12:2
Se, Gud är min frälsning, jag är trygg och fruktar inte,
ty Herren Herren är min starkhet och min lovsång.
Han har blivit min frälsning.”

Ps 102:29
Dina tjänares barn skall bo i trygghet
och deras efterkommande bestå inför dig.

Ords 14:26
Den som fruktar Herren har ett tryggt fäste,
hans barn får där en tillflykt.

Ps 23:1-3
En psalm av David.
Herren är min herde, mig skall intet fattas.
Han låter mig vila på gröna ängar,
han för mig till vatten där jag finner ro.
Han vederkvicker min själ,
han leder mig på rätta vägar
för sitt namns skull.

Ps 23:4
Om jag än vandrar i dödsskuggans dal,
fruktar jag intet ont, ty du är med mig.
Din käpp och stav, de tröstar mig.

Ords 1:33
Men den som hör mig skall bo i trygghet
utan att behöva frukta något ont.”

Jesaja 32:17
Rättfärdighetens frukt skall vara frid,
och rättfärdighetens vinning
vara ro och trygghet till evig tid.

Jesaja 32:18
Mitt folk skall bo i fridfulla hem,
i trygga boningar och på säkra viloplatser.

Hes 28:26
De skall bo där i trygghet och bygga hus och plantera vingårdar.
Ja, de skall bo i trygghet, när jag dömer alla som bor runt omkring dem
och som föraktar dem. Och de skall inse att jag är Herren, deras Gud.”

Hebreerbrevet 6:19
I detta hopp har vi ett tryggt och säkert själens ankare
som når innanför förlåten,

Joh 14:1-2
Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig.
I min Faders hus finns många rum
Om det inte vore så, skulle jag då
ha sagt er att jag går bort
för att bereda plats åt er?

Joh 14:3
Och om jag än går och bereder plats åt er,
skall jag komma tillbaka och ta er till mig,
för att ni skall vara där jag är.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *