Till himmelen vi går

Denna vecka sjöng vi och läste bibelord om himlen och att vi är på vandring dit.
Alla människor har nog en längtan att få komma till himlen, men vet inte säkert
hur. Bibeln berättar om att Jesus är den enda vägen till Gud. Den vägen är öppen
för var och en som vill tro på Jesus.

Dessa bibelord lästes:

1 Kor 2:9-10
Men vi känner, som Skriften säger, ”vad ögat inte har sett och örat inte hört och
människohjärtat inte kunnat ana, vad Gud har berett åt dem som älskar honom.”
Ty för oss har Gud uppenbarat det genom sin Ande. Anden utforskar allt,
också djupen i Gud.

Fil 3:20-21
Men vi har vårt medborgarskap i himlen, och därifrån väntar vi
Herren Jesus Kristus som Frälsare. Han skall förvandla vår bräckliga kropp,
så att den blir lik den kropp han har i sin härlighet.
Ty han har makt att lägga allt under sig.

1 Tess 4:13-14
Bröder, vi vill att ni skall veta hur det förhåller sig med dem
som har insomnat, så att ni inte sörjer som de andra,
de som inte har något hopp.
Eftersom vi tror att Jesus har dött och uppstått, så tror vi också att
Gud skall föra fram dem som insomnat i Jesus tillsammans med honom.

1 Tess 4:15-16
Vi säger er detta enligt ett ord från Herren: vi som lever och
är kvar till Herrens ankomst skall alls inte komma före de insomnade.
Ty när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun,
då skall Herren själv stiga ner från himlen.
Och först skall de som dött i Kristus Jesus uppstå.

1 Tess 4:17-18
Därefter skall vi som lever och är kvar ryckas upp bland moln tillsammans
med dem för att möta Herren i rymden. Och så skall vi alltid vara hos Herren.
Trösta därför varandra med dessa ord.

Hebr 11:8-10
I tron lydde Abraham, när han blev kallad att dra ut till det land
som han skulle få i arv, och han begav sig i väg utan att veta
vart han skulle komma.
I tron levde han som främling i det utlovade landet.
Han bodde i tält tillsammans med Isak och Jakob, som var medarvingar
till samma löfte.
Ty han väntade på staden med de fasta grundvalarna, den som Gud
har format och skapat.

Hebr 11:13-16
I tron dog alla dessa utan att ha fått det som var utlovat.
Men de såg det i fjärran och hälsade det och bekände sig
vara gäster och främlingar på jorden.
De som talar så visar därmed att de söker ett hemland.
Om de hade menat det land som de gått ut ifrån,
hade de tillfälle att vända tillbaka dit.
Men nu längtade de till ett bättre land, det himmelska
Därför blygs inte Gud för att kallas deras Gud,
ty han har ställt i ordning en stad åt dem.

Uppe 7:9-10
Därefter såg jag, och se: en stor skara som ingen kunde räkna,
av alla folkslag och stammar och länder och språk.
De stod inför tronen och inför Lammet, klädda i vita kläder
och med palmblad i händerna.
Och de ropade med hög röst: ”Frälsningen tillhör vår Gud,
honom som sitter på tronen, och Lammet.”

Upp 7:11-12
Och alla änglar stod runt omkring tronen och kring
de äldste och de fyra väsendena, och de föll ner på sina ansikten
inför tronen och tillbad Gud och sade:
”Amen. Lovet och priset, visheten och tacksägelsen, äran,
makten och väldet tillhör vår Gud i evigheternas evigheter.
Amen.”

Upp 7:13-14
En av de äldste frågade mig: ”Dessa som är klädda i vita
kläder, vilka är de och varifrån har de kommit?”
Jag svarade: ”Min herre, du vet det.”
Då sade han till mig: ”Dessa är de som kommer ur den stora nöden,
och de har tvättat sina kläder och gjort dem vita i Lammets blod.

Upp 7:15-16
Därför står de inför Guds tron och tjänar honom dag och natt
i hans tempel, och han som sitter på tronen
skall slå upp sitt tabernakel över dem.
De skall aldrig mer hungra eller törsta, inte heller skall solen
eller någon annan hetta träffa dem.

Upp 7:17
Ty Lammet som står mitt för tronen skall vara deras herde och leda dem
till livets vattenkällor, och Gud skall torka bort alla tårar från deras ögon.”

Upp 22:16-17
Jag, Jesus, har sänt min ängel för att vittna för er om allt detta i församlingarna.
Jag är Davids rotskott och hans ättling, den klara morgonstjärnan.”
Och Anden och bruden säger: ”Kom!” Och den som hör det må säga: ”Kom!”
Och den som törstar må komma. Ja, den som vill, må ta emot
livets vatten för intet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *