Tidstecknen visar

Aldrig tidigare har Bibelns tidstecken inför Jesu tillkommelse varit så tydliga.
Vi sjöng och läste bibelord om detta i veckans livesända sångstund.
Jesu uppmaningar till vaksamhet och väntan är mer aktuella idag än tidigare.

Eftersom Israel är det tydligaste tidstecknet kan det vara intressant att läsa
följande text som finns på vår blogg:
https://blogg.segertonen.se/2021/11/29/judarna-och-palestina/

Läs också om Israel – Guds profetiska klocka

Dessa bibelord läste vi i kvällens livesändning:

Matteusevangeliet 16:1-2
Fariseerna och sadduceerna kom fram
och ville snärja Jesus och begärde att han
skulle visa dem ett tecken från himlen.
Men han svarade dem: ”På kvällen säger ni:
Det blir vackert väder, för himlen är röd,

Matteusevangeliet 16:3-4
och på morgonen: I dag blir det oväder, för himlen är röd och mulen.
Himlens utseende förstår ni att tyda, men tidernas tecken kan ni inte tyda.
Ett ont och trolöst släkte begär ett tecken, men det skall
inte få något annat tecken än Jonas tecken.”
Och han lämnade dem och gick sin väg.

Matteusevangeliet 12:40
Ty liksom Jona var i den stora fiskens buk i tre dagar och tre nätter,
så skall Människosonen vara i jordens inre i tre dagar och tre nätter.

Matteusevangeliet 24:3
När Jesus sedan satt på Oljeberget och lärjungarna var ensamma med honom,
gick de fram till honom och frågade: ”Säg oss: När skall detta ske,
och vad blir tecknet på din återkomst och den här tidsålderns slut?”

Matteusevangeliet 24:4-5
Jesus svarade dem: ”Se till att ingen bedrar er.
Ty många skall komma i mitt namn och säga:
Jag är Messias, och de skall leda många vilse.

Matteusevangeliet 24:6
Ni kommer att höra stridslarm och rykten om krig. Se då till
att ni inte blir skrämda. Ty detta måste hända,
men därmed har slutet ännu inte kommit.

Matteusevangeliet 24:7-8
Folk skall resa sig mot folk och rike mot rike,
och det skall bli hungersnöd och jordbävningar på den ena platsen
efter den andra. Men allt detta är bara början på ’födslovåndorna’.

Matteusevangeliet 24:9-10
Då skall man utlämna er till att misshandlas och dödas,
och ni kommer att bli hatade av alla folk för mitt namns skull.
Och då skall många komma på fall, och de
skall förråda varandra och hata varandra.

Matteusevangeliet 24:11-13
Många falska profeter skall träda fram och bedra många.
Och eftersom laglösheten tilltar, kommer kärleken att svalna
hos de flesta.
Men den som håller ut intill slutet skall bli frälst.

Matteusevangeliet 24:14
Och detta evangelium om riket skall predikas i hela världen
till ett vittnesbörd för alla folk, och sedan skall slutet komma.

2 Timoteusbrevet 4:1-2
Jag uppmanar dig allvarligt vid Gud och Kristus Jesus,
som skall döma levande och döda, och inför hans uppenbarelse och hans rike:
predika ordet, träd fram i tid och otid, bestraffa, tillrättavisa och förmana,
med allt tålamod och all undervisning.

2 Timoteusbrevet 4:3-4
Ty det skall komma en tid då människor inte längre skall stå ut med den sunda läran,
utan efter sina egna begär skall de samla åt sig mängder av lärare, allteftersom
det kliar dem i öronen. De vägrar att lyssna
till sanningen och vänder sig till myter.

2 Timoteusbrevet 3:1-2
Det skall du veta att i de sista dagarna skall det komma
svåra tider.
Människorna kommer att älska
sig själva och vara penningkära, skrytsamma, stolta, hånfulla,
olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa,

2 Timoteusbrevet 3:3-5
kärlekslösa, oförsonliga, skvalleraktiga, obehärskade,
råa, fientliga mot det goda,
falska, egensinniga och högmodiga. De skall älska njutning i stället för Gud
och ha ett sken av gudsfruktan men förneka dess kraft.
Håll dig borta från dem!

1 Krönikeboken 17:20-22
Herre, ingen är dig lik,
och ingen Gud finns utom dig,
efter allt vad vi har hört
med våra öron.
Och var på jorden finns ett enda hednafolk likt ditt folk Israel,
som Gud gick för att återlösa till att bli hans eget folk för att
göra dig till ett stort och fruktat namn, när du fördrev hednafolken
för ditt folk, som du hade återlöst från Egypten.
Du har gjort ditt folk Israel till ett folk åt dig för evig tid,
och du, Herre, har blivit deras Gud.

Hesekiel 34:11-12
Ty så säger Herren, Herren:
Jag skall själv söka upp
mina får och ta mig an dem.
Liksom en herde tar sig an sin hjord när han är bland sina får,
som varit skingrade, så skall också jag
ta mig an mina får och rädda dem
från alla de orter dit de skingrades en mulen och mörk dag.

Hesekiel 34:13-14
Jag skall föra dem ut från folken och samla ihop dem från länderna
och låta dem komma till sitt eget land och föra dem i bet på Israels berg,
vid bäckarna och där man i övrigt kan bo i landet.
På goda betesmarker skall jag föra dem i bet, på Israels höga berg skall de
få sina betesmarker.
Där skall de vila sig på goda betesmarker, och de skall ha
rikligt med bete på Israels berg.

Jesaja 35:1-2
Öknen och ödemarken
skall glädja sig,
hedmarken fröjda sig
och blomstra som en lilja.
Den skall blomstra skönt och fröjda
sig, ja, fröjda sig och jubla.
Libanons härlighet skall ges åt den,
Karmels och Sarons prakt.
De skall få se Herrens härlighet,
vår Guds majestät.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *