Israel – Guds profetiska klocka

Genom årtusenden har Israel, det judiska folket varit ett profetiskt tecken från Gud.

Allt sedan Guds kallelse till Abraham för 4000 år sedan, att gå ut från sitt hemland
till det land som Herren skulle visa honom och försäkran om att Gud skulle göra
Abraham och hans efterkommande till en välsignelse för alla folk, har det judiska
folket varit Guds redskap och tecken i tiden.

1 Mos.12:1-3  Herren sade till Abram: ”Gå ut från ditt land och din släkt och din fars
hus och bege dig till det land som jag ska visa dig. Där ska jag göra dig till ett stort folk.
Jag ska välsigna dig och göra ditt namn stort, och du ska bli en välsignelse. Jag ska
välsigna dem som välsignar dig och förbanna den som förbannar dig. I dig ska jordens
alla släkten bli välsignade

Genom detta folk, landet och staden Jerusalem har Herren uppenbarat sin vilja och
räddningsplan med mänskligheten.

Hur kan vi förstå detta?

1.Jo, genom Israel har vi fått Guds Ord
Rom.3:1-2 Vilken fördel har då juden? Eller vilken nytta ger omskärelsen? Stor nytta
på alla sätt. Först och främst att Guds ord har anförtrotts dem.

Hela Bibeln, både Gamla och Nya Testamentet, är skriven nästan uteslutet av judar.

2.Jesus kom genom det judiska folket.
Rom.9:5 De har fäderna, och från dem har Kristus kommit som människa, han som är
över allting, Gud, välsignad i evighet. Amen.

Jesus föddes som jude och Bibeln säger att han kom till sitt eget. Joh.1:11 Han kom
till sitt eget, och hans egna tog inte emot honom. 

När Jesus dött och uppstått gav han sina judiska lärjungar uppdraget att gå ut i hela
världen och predika evangeliet.

Matt.28:18-20 Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: ”Åt mig har getts all 
makt i himlen och på jorden.  Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i
Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla  allt som jag
befallt er. Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut.”

Det judiska folket skingrades efter år 70, genom Roms ockupationsmakt, och spriddes
ut i världens olika länder. Guds löfte om återsamlande kunde inte ens Hitler eller andra
som förföljde det judiska folket hindra utan den 14 maj 1948 utropades staten Israel
och det judiska folket kunde återfå sitt land igen.

Amos 9:14-15 Jag ska göra slut på mitt folk Israels fångenskap.
De ska bygga upp ödelagda städer och få bo i dem, de ska plantera vingårdar och få
dricka vinet från dem, de ska anlägga trädgårdar och få äta deras frukt. Jag ska plantera
dem i deras eget land. De ska inte mer ryckas upp ur det land som jag gett dem, säger
Herren din Gud.

Hes.20:41-42 Som en ljuvlig doft ska jag ta emot er, när jag för er ut från folken och samlar
er från de länder där ni har varit skingrade. Jag ska visa mig helig bland er inför hednafolkens
ögon. Ni ska inse att jag är Herren, när jag låter er komma in i Israels land, det land som jag
med upplyft hand lovade att ge åt era fäder.

Detta var förknippat med Guds löfte och plan om att Jesus, vid tidens avslutning skulle
återvända till Israel, stiga ner på Oljeberget och regera i 1000 års-riket.

Därför talade Jesus med sina lärjungar om att de, och efterföljande lärjungar, skulle ge akt
på vad som skulle ske med Israel och det judiska folket.
Matt.24: 32-36  Lär av en jämförelse med fikonträdet. Redan när kvisten blir mjuk och bladen
spricker ut vet ni att sommaren är nära.  På samma sätt vet ni, när ni ser allt detta, att han är
nära och står för dörren. Jag säger er sanningen: Det här släktet ska inte förgå förrän allt detta

sker. Himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig förgå. Men den dagen eller stunden
känner ingen: inte himlens änglar, inte ens Sonen, ingen utom Fadern.

När Israel blivit en egen stat igen så är tidens avslutning nära, om än ingen kan förutsäga exakt
dag och stund. Bibelns löfte om att Jesus ska komma på skyn för att hämta de som tagit emot
honom som Frälsare och den därefter följande 7-års perioden av vedermöda över världen
kommer att resultera i ett storkrig där alla folk ska dra upp för att strida mot Israel. Då stiger
Jesus ner, med alla de heliga, och med sin muns anda avväpnar han alla ondskans makter.

2 Tess.2:8 Sedan skall den laglöse öppet träda fram. Men honom kommer Herren Jesus att
döda med sin muns anda och förgöra, när han visar sig vid sin ankomst. 

Sak.12:1-3 En profetia, Herrens ord om Israel. Så säger Herren, han som har spänt ut himlen
och lagt jordens grund och som format människans ande i henne: Se, jag ska göra Jerusalem
till en berusningens bägare för alla folk runt omkring. Också Juda ska drabbas när Jerusalem
belägras. Det ska ske på den dagen att jag ska göra Jerusalem till en tung sten för alla folk.
Var och en som lyfter den ska skada sig på den. Och jordens alla folk ska församla sig mot henne
.

Sak.14:3-4 Sedan ska Herren gå ut i strid mot dessa hednafolk,
så som han stred förr på drabbningens dag. På den dagen ska han stå med sina fötter på
Olivberget, mitt emot Jerusalem, österut.
Och Olivberget ska klyvas mitt itu, från öster till väster, till en väldig dal.
Hälften av berget ska vika mot norr och andra hälften mot söder. 

I samband med detta kommer det judiska folket att förstå att Jesus verkligen var den
Messias som de väntat på genom alla generationer.

Sak.12:10 Men över Davids hus och över Jerusalems invånare ska jag utgjuta nådens
och bönens Ande, så att de ser upp till mig som de har genomborrat. De ska sörja över
honom som man sörjer ende sonen, och de ska gråta bittert över honom som man gråter
över sin förstfödde.

Sak.14:9 Herren ska vara kung över hela jorden. På den dagen ska Herren vara en och hans
namn ett.

v.16 Det ska ske att var och en som är kvar av alla de hednafolk som kom emot Jerusalem
ska dra dit upp, år efter år, för att tillbe Kungen, Herren Sebaot,
och fira lövhyddohögtiden.

Jer 1:12 Herren sade till mig: ”Du har sett rätt. Jag skall vaka över mitt ord för att fullgöra det.”

Tacka Gud för Israel, Guds profetiska klocka!