Aldrig ensam

Livet består av olika dagar, och nätter, då vi ibland känner misströstan och besvikelser.Kanske har vi misslyckats i våra strävanden eller också har andra människor eller förhållanden orsakat oss besvikelser och smärta. Då är det viktigt att minnas: Du är aldrig ensam. Jesus har varit med dig och […]

Han kommer

Det största undret för vår mänsklighet är att Jesus kom till vår jord för att frälsaoch hjälpa oss människor. Inget annat har haft och har sådan betydelse som detta.Därför är just adventstiden en tid då vi uppmanas att öppna våra hjärtan för Jesusoch vara glada och tacka Gud! […]

Du är förlåten

ALLA DINA SYNDER ÄR BORTTVÄTTADE”Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synderoch renar oss från all orättfärdighet.” 1 Joh. 1:9 ”Jag skall i nåd förlåta dem deras missgärningar, och deras synder skall jag aldrig mer komma ihåg.” Hebr. 8:12 […]

Sånger i advent

Vi samlades denna vecka i kapellet i Strömsund och vår livesändning hadesom tema: Sånger i advent. Det blev många kända sånger och vi läste ävenmånga bibelord mellan sångerna. Det folk som vandrar i mörkret skall se ett stort ljus,över dem som bor i dödsskuggans land skall ljuset stråla […]

Gå och berätta

Jesus har kallat oss att gå, göra lärjungar och döpa dem i Faderns, Sonens och den Helige Andes namn. Detta var hans sista befallning, och det borde vara vår första angelägenhet. Vår uppgift är att dela de goda nyheterna och återspegla Guds kärlek. Vi predikar, inte för att […]

Fortsätt att tro

Abraham trodde att Gud skulle uppfylla sitt löfte om en son, trots sin och Saras höga ålder. Liksom Gud hade behag i Abraham som trodde på honom, så har han behag i oss som tror och litar på honom. ”Så uppfylldes Skriften som säger: Abraham trodde Gud, och […]

Tröstens ord

Veckans livesända sångstund hade ”Tröstens ord” som tema för både sångeroch bibelord. Alla människor behöver tröst och Gud är barmhärtighetens Fader och all trösts Gud. Dessa bibelord läste vi: Jesaja 40:1 Trösta, trösta mitt folk! säger er Gud. Matt.5:4 Saliga är de som sörjer, de skall bli tröstade. […]

Guds tankar och plan

Vi har ofta drömmar och planer för våra egna liv, vår familj, vår församlingsgemenskap etc.Kanske blir det inte alltid som vi önskat och tänkt och då blir vi missmodiga och känner tvivel.Vad vill Gud, kan han hjälpa oss i vår situation? Guds tankar är så mycket högre, lovar […]

Glädje och frid

Ingenting kan överträffa den glädje som finns i Guds närvaro. I hans närvaro finns fullheten av glädje och frid. ”Du lär mig livets väg. Inför ditt ansikte mättas jag av glädje, av ljuvlighet på din högra sida för evigt.” Psalm 16:11 Bara Gud kan ge oss den glädje […]

Fri i Kristus

Har du tänkt på att du inte behöver låta ditt förflutna hålla tillbaka dig längre?Du är redan fri i Kristus! Till denna frihet har Kristus gjort oss fria. Stå därför fasta och låt er inte på nytttvingas in under slavoket. Gal.5:1 Om nu Sonen gör er fria, blir […]