Guds tankar och plan

Vi har ofta drömmar och planer för våra egna liv, vår familj, vår församlingsgemenskap etc.
Kanske blir det inte alltid som vi önskat och tänkt och då blir vi missmodiga och känner tvivel.
Vad vill Gud, kan han hjälpa oss i vår situation?

Guds tankar är så mycket högre, lovar Guds Ord. Det blir inte alltid som vi hade hoppats
och drömt, men när vi vågar lita på Gud blir det är alltid det bästa.

Mina tankar är inte era tankar, och era vägar är inte mina vägar, säger Herren.
Nej, så mycket som himlen är högre än jorden, så mycket är mina vägar högre än era vägar
och mina tankar högre än era tankar.
Jes 55:8-9

Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren, nämligen fridens tankar och inte ofärdens
för att ge er en framtid och ett hopp.
Jer.29:11

Vi kan lita på att Gud ser hela perspektivet och vet vad han vill med våra liv. När vi läser
i Bibeln finner vi många exempel på människor som överlät sina misslyckade planer åt Gud
och fick uppleva hur han förvandlade allt till något bättre.

Men Herrens plan består för evigt, hans hjärtas tankar från släkte till släkte. Ps 33:11

Herre, min Gud, många är de under du har gjort och de tankar du har tänkt för oss.
Ingenting kan liknas vid dig. Jag ville förkunna dem och tala om dem, men de är fler än
man kan räkna.
Ps 40:6

Gud har goda tankar för oss och om oss och han vill ta hand om oss, varje dag.
Låt oss vila i hans kärlek och omsorg.

Du omsluter mig på alla sidor och håller mig i din hand. Ps.139:5

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *