Fortsätt att tro

Abraham trodde att Gud skulle uppfylla sitt löfte om en son, trots sin och Saras höga ålder. Liksom Gud hade behag i Abraham som trodde på honom, så har han behag i oss som tror och litar på honom. ”Så uppfylldes Skriften som säger: Abraham trodde Gud, och […]