Fortsätt att tro

Abraham trodde att Gud skulle uppfylla sitt löfte om en son, trots sin och Saras
höga ålder. Liksom Gud hade behag i Abraham som trodde på honom, så har han
behag i oss som tror och litar på honom.

Så uppfylldes Skriften som säger: Abraham trodde Gud, och det räknades honom
till rättfärdighet, och han kallades Guds vän.
” Jak.2:23

Gud är nöjd med vår tro.

En tro som litar på Honom trots att vi upplever en ogynnsam situation.

En tro som litar på Guds sanning mer än lögnerna och den ytliga världen.

En tro som litar på att Guds Ord står över känslor och bedrägerier.

Så låt oss fortsätta tro. Fortsätta att lita på Gud. Fortsätta att vara beroende av
Hans ord och hjärta. Gud kommer inte att svika.

Ni är mina vänner, om ni gör vad jag befaller er. Jag kallar er inte längre tjänare,
eftersom tjänaren inte vet vad hans herre gör. Vänner kallar jag er, ty allt vad jag
har hört av min Fader har jag låtit er veta. Joh.15:14-15

Löftena kunna ej svika, Nej, de stå evigt kvar:
Jesus med blodet beseglat, Allt, vad han lovat har.

Himmel och jord må brinna, höjder och berg försvinna,
Men den som tror skall finna, löftena de står kvar.

Gör såsom Abraham gjorde, blicka mot himlen opp!
Medan du stjärnorna räknar, växer din tro, ditt hopp.

Tro, när det mörknar på färden, solen ej slocknat har
Blott några timmar och sedan strålar en morgon klar.

Tro, när dig världen förföljer, med dig i ugnen het
Vandrar en gudason härlig, prövade, själ, det vet!

Tro när dig vännerna svika, tro när blott en står kvar.
Jesus, din vän, skall dig följa, alla, ja alla dag

Tro under allt, som dig möter! Snart du ju hemma är.
Då skall i åskådning bytas, det, som du trodde här.

Himmel och jord må brinna, höjder och berg försvinna,
Men den som tror skall finna, löftena de står kvar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *