Fri i Kristus

Har du tänkt på att du inte behöver låta ditt förflutna hålla tillbaka dig längre?Du är redan fri i Kristus! Till denna frihet har Kristus gjort oss fria. Stå därför fasta och låt er inte på nytttvingas in under slavoket. Gal.5:1 Om nu Sonen gör er fria, blir […]