Viktiga ord

Veckans bibelord

Vecka 21 2024

Jesus säger: Jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret
utan ha livets ljus.
Detta kan du läsa i Johannes evangelium kap.14 vers 19

Tänk så fantastiskt det är när ljuset kommer tillbaka! Vi som har mörkt omkring oss
under stor del av året gläds desto mer åt vårens och sommarens ljus.

Att det dessutom finns möjlighet att få Livets ljus känns ju bara helt otroligt.
För oss alla är mörkret inom oss nämligen inte så lätt att råda bot på, hur mycket vi än försöker.

Jesus kommer med ljus till alla människor, eftersom han själv är Ljuset. Mörkrets välde
och furste besegrades när Jesus gav sitt liv på korset och uppstod på den tredje dagen.

Om vi tar emot Honom byts mörkret inom oss ut mot ljus – Livets ljus.
Då behöver vi inte vandra i mörker och ovisshet utan vi får gå med Jesus och vara trygga,
vad som än händer.

Om du vill ta emot Jesus nu så kan du be med i denna bön:

Gud, nu kommer jag till dig.
Tack för att Du älskar mig, precis som jag är.
Jesus, jag tror att Du är Guds Son,
och att Du dog och uppstod för mig.
Tack för att Du tog mitt straff på korset.
Förlåt mig alla mina synder.
Nu öppnar jag mitt hjärta
och tar emot Dig som min Herre och Frälsare.
Tack Fader i himlen för att jag nu är ditt barn.
Amen

Tag kontakt med någon du känner som är kristen och som du har förtroende för.
Då kan du få hjälp och tips om hur du går vidare och vårdar din tro.

Försök att läsa Bibeln regelbundet och fortsätt att be och samtala med Jesus.
Det gör att du blir trygg i din tro. På så sätt får du också lära känna Jesus allt mer.
(Om Jesus kan du läsa i Nya Testamentet i Bibeln.)

—————————————————————————————-

Vecka 20 2024

Jesus säger: Var därför redo. I en stund då ni inte väntar det ska Människosonen komma.
(Du kan läsa det i Bibeln, Matteus evangelium kap. 24 vers 44)

Många gånger under livet finns det tillfällen när vi gör oss färdiga och är beredda för någon
särskild händelse i vårt liv. Redan som barn vet vi att det är viktigt att vara beredd, för det
som ska hända. Både positiva och negativa saker väntar varje människa och om man
är förberedd så kan man möta det på bästa sätt.

Bibeln talar om en märklig och fantastisk dag, som inte kommit än men snart är här.
Jesus Kristus kommer tillbaka en gång till! Inte som han kom första gången
när han föddes i Betlehem utan denna gång för att hämta hem de som tror på honom.

Om än många varken vet om det eller inte tror på det, så kommer han ändå.
Och hur gör du då, vad händer med dig?

Jesus sa: Den som kommer till mig kastar jag inte ut. Du får komma till Jesus idag
och då får du vara med när han kommer och hämtar oss till himlen.

Men det gäller att man gjort sig färdig, för när som helst kan han vara här.

Du kan be till Jesus och ta emot honom i ditt liv.
Om du vill ta emot Jesus nu så kan du be med i denna bön:

Gud, nu kommer jag till dig.
Tack för att Du älskar mig, precis som jag är.
Jesus, jag tror att Du är Guds Son,
och att Du dog och uppstod för mig.
Tack för att Du tog mitt straff på korset.
Förlåt mig alla mina synder.
Nu öppnar jag mitt hjärta
och tar emot Dig som min Herre och Frälsare.
Tack Fader i himlen för att jag nu är ditt barn.
Amen

Tag kontakt med någon du känner som är kristen och som du har förtroende för.
Då kan du få hjälp och tips om hur du går vidare och vårdar din tro.

Försök att läsa Bibeln regelbundet och fortsätt att be och samtala med Jesus.
Det gör att du blir trygg i din tro.
På så sätt får du också lära känna Jesus allt mer.
(Om Jesus kan du läsa i Nya Testamentet i Bibeln.)

———————————————————

Vecka 19 2024

Jesus säger: Saliga de som inte har sett men ändå tror.
Detta kan du läsa i Bibeln; Johannes evangelium, kap.20, vers 29b

Vi vill alltid ”se” innan vi tror och litar på det vi får höra, eller hur?
Ingenting är mer felaktigt.

Dagligen tror och litar vi på mycket som vi får information om utan att vi varken sett
eller kontrollerat sanningshalten.

Jesus vill att vi ska förstå att det erbjudande om liv och frid som han ger verkligen är sant
och att det gäller för var och en som vill komma och ta emot.

Men nyckeln ligger just i att ta emot i tro och att lita på att löftet och gåvan gäller just mig.

Du kan be till Jesus och ta emot honom i ditt liv.

Om du vill ta emot Jesus nu så kan du be med i denna bön:

Gud, nu kommer jag till dig.
Tack för att Du älskar mig, precis som jag är.
Jesus, jag tror att Du är Guds Son,
och att Du dog och uppstod för mig.
Tack för att Du tog mitt straff på korset.
Förlåt mig alla mina synder.
Nu öppnar jag mitt hjärta
och tar emot Dig som min Herre och Frälsare.
Tack Fader i himlen för att jag nu är ditt barn.
Amen

Tag kontakt med någon du känner som är kristen och som du har förtroende för.
Då kan du få hjälp och tips om hur du går vidare och vårdar din tro.

Försök att läsa Bibeln regelbundet och fortsätt att be och samtala med Jesus.
Det gör att du blir trygg i din tro. På så sätt får du också lära känna Jesus allt mer.
(Om Jesus kan du läsa i Nya Testamentet i Bibeln.)

—————————————————————————-

Vecka 18 2024

Jesus säger: Jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren.
Detta kan du läsa i Johannes evangelium kap.10 vers 11

Varför måste fåren ha en herde? – Om man har sett en fårskock i en halvöken
någonstans i Mellanöstern är svaret självklart. Utan herde går fåren en säker
död till mötes.

I vårt välorganiserade samhälle anses det däremot viktigt att varje får, varje
människa, är fri att vara sin egen herde. Man får inte hindra någon annans njutning.
Varje människa skall ha rätt att göra det man känner för.

I Bibeln läser vi om att Jesus gick omkring i alla städer och byar. Också i vår
tid går den uppståndne Jesus omkring i städer och byar och ser människorna.
Också i våra dagar förbarmar han sig över dem eftersom de är rivna och slagna,
även om de är välklädda och ser ut att vara vid god hälsa.

Jesus ser in i alla såriga hjärtan. Han vet hur jobbigt människor har det, hur pressade
de är, styrda av impulser med krav att vara lyckad. Jesus vet hur svårt de har att finna
frid i sina själar.

Han vill bli och vara deras herde, skydda och leda dem, ja han har till och med givit
sitt liv av kärlek för dem. Ingenting kan skada den som har Jesus till herde i sitt liv.

Han vill bli din Herde, vill du?

Du kan be så här:
Gud, nu kommer jag till dig.
Tack för att Du älskar mig, precis som jag är.
Jesus, jag tror att Du är Guds Son,
och att Du dog och uppstod för mig.
Tack för att Du tog mitt straff på korset.
Förlåt mig alla mina synder.
Nu öppnar jag mitt hjärta
och tar emot Dig som min Herre och Frälsare.
Tack Fader i himlen för att jag nu är ditt barn.
Amen

Tag kontakt med någon du känner som är kristen och som du har förtroende för.
Då kan du få hjälp och tips om hur du går vidare och vårdar din tro.

Försök att läsa Bibeln regelbundet och fortsätt att be och samtala med Jesus.
Det gör att du blir trygg i din tro. På så sätt får du också lära känna Jesus allt mer.
(Om Jesus kan du läsa i Nya Testamentet i Bibeln.)

——————————————————————————————–

Vecka 17 2024

Jesus säger: Döm inte, så ska ni inte bli dömda.
Detta kan du läsa i Bibeln, Matteus evangelium kap.7 vers 1

Tänk, vad lätt vi har för att bedöma och döma. Det är som om vi hade en inbyggd försvarsmekanism
som gör att vi sätter fokus på andras (dåliga) handlingar före våra egna.
Hela tiden jämför vi oss med andra och vill gärna lyfta oss själva genom att se ner på någon annan.

Det är inte det som ger livet mening säger Jesus, och fortsätter med att lära oss att med
det mått vi mäter ska också vi få tillbaka.

Därför borde vi ge generöst, av oss själva och det vi har, till andra.
Då kommer vi också att få ta emot det goda, förr eller senare.

Jesus själv kom inte för att bli betjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för oss människor.

Det var inte för att döma världen som han kom, utan för att rädda den.

Om du vill leva ett verkligt meningsfullt liv så kan du ta emot Jesus just nu.
Vill du ta emot Jesus i ditt hjärta idag?

Du kan be så här:
Gud, nu kommer jag till dig.
Tack för att Du älskar mig, precis som jag är.
Jesus, jag tror att Du är Guds Son,
och att Du dog och uppstod för mig.
Tack för att Du tog mitt straff på korset.
Förlåt mig alla mina synder.
Nu öppnar jag mitt hjärta
och tar emot Dig som min Herre och Frälsare.
Tack Fader i himlen för att jag nu är ditt barn.
Amen

Tag kontakt med någon du känner som är kristen och som du har förtroende för.
Då kan du få hjälp och tips om hur du går vidare och vårdar din tro.

Försök att läsa Bibeln regelbundet och fortsätt att be och samtala med Jesus.
Det gör att du blir trygg i din tro. På så sätt får du också lära känna Jesus allt mer.
(Om Jesus kan du läsa i Nya Testamentet i Bibeln.)

————————————————————–

Vecka 16 2024


Jesus säger: Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor,
så ska jag ge er vila.
(Detta kan du läsa i Bibeln; Matteus evangelium, kap.11, vers 28)

Fysiskt arbete var vanligare förr när det inte fanns så många maskiner och andra
mekaniska hjälpmedel. Idag har vi en mycket bekvämare vardagssituation, både
när det gäller arbete hemma och på jobbet.

Ändå kan man vara utarbetad både till kropp och själ och Jesu enkla uppmaning
är lika gångbar idag som förr. Behovet av inre vila har inte förändrats genom tidens gång.


Människan är sliten invärtes. Något har gått snett och harmonin som vi var ämnade
att äga har förlorats.

Bibeln säger att alla människor har syndat och förlorat kontakten med Gud. Men det
står också att den gåva som Gud ger av nåd är evigt liv.

Vi kan alltså komma med våra tunga bördor till Jesus, lämna dem där och få vila
och frid. Han förlåter och helar vårt inre och vårt minne.

Vill du ta emot Jesus i ditt hjärta idag?

Du kan be så här:
Gud, nu kommer jag till dig.
Tack för att Du älskar mig, precis som jag är.
Jesus, jag tror att Du är Guds Son,
och att Du dog och uppstod för mig.
Tack för att Du tog mitt straff på korset.
Förlåt mig alla mina synder.
Nu öppnar jag mitt hjärta
och tar emot Dig som min Herre och Frälsare.
Tack Fader i himlen för att jag nu är ditt barn.
Amen


Tag kontakt med någon du känner som är kristen och som du har
förtroende för. Då kan du få hjälp och tips om hur du går vidare
och vårdar din tro.

Försök att läsa Bibeln regelbundet och fortsätt att be och samtala med Jesus.
Det gör att du blir trygg i din tro.

På så sätt får du också lära känna Jesus allt mer.
(Om Jesus kan du läsa i Nya Testamentet i Bibeln.)

—————————————————————————–

Vecka 15 2024

Jesus säger: Allt vad ni vill att människorna ska göra er, det ska ni också göra dem.

Detta kan du läsa i Bibeln, Matt.7:12
Denna regel brukar kallas Den gyllene regeln. Den stämmer väl med mänsklig erfarenhet. Att den fungerar i det praktiska vardagslivet vet var och en som använt sig av den.

Om alla följde den skulle vi inte behöva så många lagar och bestämmelser. Det räcker långt med att ta hänsyn till varandra.


Jesus vill att vi skall tänka oss in i hur andra har det. Ledda av den helige Ande
kan vi förstå vad andra önskar även när de inte uttrycker det i ord.

Eftersom Herren själv offrade sig för oss utan att vi bett om det, så skall vi göra
uppoffringar för vår medmänniska även när ingen har krävt det.

Jesus har själv uppfyllt den gyllene regelns krav. Allt vad vi någonsin skulle kunna
önska och mer därtill har han gjort när han gav sitt liv till försoning för vår och
hela världens synd och skuld.

Om du vill ta emot Jesus nu så kan du be med i denna bön:

Gud, nu kommer jag till dig.
Tack för att Du älskar mig, precis som jag är.
Jesus, jag tror att Du är Guds Son,
och att Du dog och uppstod för mig.
Tack för att Du tog mitt straff på korset.
Förlåt mig alla mina synder.
Nu öppnar jag mitt hjärta
och tar emot Dig som min Herre och Frälsare.
Tack Fader i himlen för att jag nu är ditt barn.
Amen

Tag kontakt med någon du känner som är kristen och som du har förtroende för.
Då kan du få hjälp och tips om hur du går vidare och vårdar din tro.

Försök att läsa Bibeln regelbundet och fortsätt att be och samtala med Jesus.
Det gör att du blir trygg i din tro. På så sätt får du också lära känna Jesus allt mer.
(Om Jesus kan du läsa i Nya Testamentet i Bibeln.)

——————————————————————————

Vecka 14 2024

Jesus säger: Jag lever, ni ska också leva.
(Detta kan du läsa i Bibeln i Johannes evangelium kap.14 vers 19)

Det är skillnad på att leva och leva.

För många är livet en kamp för att överleva till nästa dag.
För andra är livet bara en existens utan mening och mål.

När Jesus säger att vi ska leva som han lever så menar han faktiskt just det.

Det liv vi var ämnade till var ju ett liv i gemenskap med Gud, vår Far och därmed
ett evigt oförstörbart liv.

Synden; människans olydnad mot Gud och hans vilja, omintetgjorde tyvärr denna mening
med våra liv och vi förlorade det liv som Gud ville att vi skulle ha.

Är det kört nu? Nej, Jesus kom och gav oss en ny chans.

Han dog för att vi skulle få leva. Vi får verkligt liv tack vare honom.

Redan här och nu och sedan för alltid med Jesus i himlen.
Vill du leva på riktigt?

Vill du ta emot Jesus i ditt hjärta idag?

Du kan be så här:
Gud, nu kommer jag till dig.
Tack för att Du älskar mig, precis som jag är.
Jesus, jag tror att Du är Guds Son,
och att Du dog och uppstod för mig.
Tack för att Du tog mitt straff på korset.
Förlåt mig alla mina synder.
Nu öppnar jag mitt hjärta
och tar emot Dig som min Herre och Frälsare.
Tack Fader i himlen för att jag nu är ditt barn.
Amen


Tag kontakt med någon du känner som är kristen och som du har
förtroende för. Då kan du få hjälp och tips om hur du går vidare
och vårdar din tro.

Försök att läsa Bibeln regelbundet och fortsätt att be och samtala med Jesus.
Det gör att du blir trygg i din tro.

På så sätt får du också lära känna Jesus allt mer.
(Om Jesus kan du läsa i Nya Testamentet i Bibeln.)

—————————————————————————–

Vecka 13 2024

Jesus säger: Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den
som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv.

Du kan läsa detta i Bibeln, Johannes evangelium kap.3 vers 16
Många har hört just detta bibelord och kan det kanske utantill.

Det brukar kallas Lilla Bibeln.

Det är faktiskt den bästa sammanfattning av Guds budskap till oss människor, som vi kan få.

Trots att människan vänt sig bort från Gud och hans vilja med oss så älskade Gud
oss så mycket att Han gav det bästa Han hade, sin egen Son Jesus Kristus.

Jesus tog på sig straffet för vår bortvändhet och synd och betalade priset genom sin död på korset.

Därför kan vi få förlåtelse och ett evigt liv, när vi tror på Honom.

Ingen kan förtjäna eller förvärva rätten att kallas Guds barn och få det eviga livet.

Det går bara genom att tro på det Jesus redan gjort. Du är så älskad och Fadersfamnen är öppen idag.

Välkommen hem!

Vill du ta emot Jesus i ditt hjärta idag?

Du kan be så här:
Gud, nu kommer jag till dig.
Tack för att Du älskar mig, precis som jag är.
Jesus, jag tror att Du är Guds Son,
och att Du dog och uppstod för mig.
Tack för att Du tog mitt straff på korset.
Förlåt mig alla mina synder.
Nu öppnar jag mitt hjärta
och tar emot Dig som min Herre och Frälsare.
Tack Fader i himlen för att jag nu är ditt barn.
Amen


Tag kontakt med någon du känner som är kristen och som du har
förtroende för. Då kan du få hjälp och tips om hur du går vidare
och vårdar din tro.

Försök att läsa Bibeln regelbundet och fortsätt att be och samtala med Jesus.
Det gör att du blir trygg i din tro.

På så sätt får du också lära känna Jesus allt mer.
(Om Jesus kan du läsa i Nya Testamentet i Bibeln.)

—————————————–

Vecka 12 2024

Jesus säger: Himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig förgå.
(Detta kan du läsa i Bibeln; Matteus evangelium kap.24, vers 25)

Allting verkar förändras i våra dagar. Ingenting är sig likt.
Vem eller vad kan man lita på, egentligen?

Vårt behov av trygghet har knappast minskat, trots den välfärd som vårt samhälle ger.
Både barn och vuxna söker efter något att lita på, i livets alla förhållanden.

Jesus försäkrar oss att om än allt omkring oss rasar så finns det något som är hållfast
och det är vad Gud sagt i sitt Ord, Bibeln.

Där berättar Han om människans situation och vad Han gjort för att rädda oss,
genom att Jesus tog vårt straff på sig på korset.

Vi kan få nytt och meningsfullt liv här och sedan i evighet
när vi tror på vad Jesus har gjort för oss.

Vi får också uppleva Guds omsorg om oss varje dag,
för Han har lovat att vara med oss alla sorters dagar.

Gud håller vad Han lovat, det kan vi lita på!

Vill du släppa in Jesus i ditt hjärta idag?

Du kan be så här:
Gud, nu kommer jag till dig.
Tack för att Du älskar mig, precis som jag är.
Jesus, jag tror att Du är Guds Son,
och att Du dog och uppstod för mig.
Tack för att Du tog mitt straff på korset.
Förlåt mig alla mina synder.
Nu öppnar jag mitt hjärta
och tar emot Dig som min Herre och Frälsare.
Tack Fader i himlen för att jag nu är ditt barn.
Amen


Tag kontakt med någon du känner som är kristen och som du har
förtroende för. Då kan du få hjälp och tips om hur du går vidare
och vårdar din tro.

Försök att läsa Bibeln regelbundet och fortsätt att be och samtala med Jesus.
Det gör att du blir trygg i din tro.

På så sätt får du också lära känna Jesus allt mer.
(Om Jesus kan du läsa i Nya Testamentet i Bibeln.)
—————————————————————————–

Vecka 11 2024

Jesus säger: Be och ni ska få, sök och ni ska finna, bulta och dörren ska öppnas för er.

Du kan läsa detta i Bibeln, Matteus evangelium kap. 7 vers 7

Många säger att de inte tror på Gud men nästan alla ber, ändå.

Något inom oss ropar ständigt för att få svar, från Gud.
Människan söker hela tiden, efter Gud.

Det verkar som om orden från Dan Andersson dikt:
”Det är något bortom bergen, bortom blommorna och sången, det är något
bakom stjärnor, bakom heta hjärtat mitt” har en motsvarighet i varje människas hjärta.

Vi får verkligen be till Gud och lita på att han vill svara.
Det beror inte på vår duktighet eller förtjänst utan på Guds kärlek, att vi får be
till Honom och att Han svarar.

Vi får söka Honom och Hans hjälp i varje situation, hur svår och omöjlig den än är.
Vi får bulta och påkalla Hans uppmärksamhet och då ska vi också upptäcka att
Han sökte oss först!

Jesus kom ju hit till jorden för att visa oss Guds kärlek.

Vilket problem som vi än möter har sin lösning hos Gud.
Pröva idag; be, sök, bulta och du ska se att Han har svaret.


Om du vill ta emot Jesus nu så kan du be med i denna bön:

Gud, nu kommer jag till dig.
Tack för att Du älskar mig, precis som jag är.
Jesus, jag tror att Du är Guds Son,
och att Du dog och uppstod för mig.
Tack för att Du tog mitt straff på korset.
Förlåt mig alla mina synder.
Nu öppnar jag mitt hjärta
och tar emot Dig som min Herre och Frälsare.
Tack Fader i himlen för att jag nu är ditt barn.
Amen

Tag kontakt med någon du känner som är kristen och som du har förtroende för.
Då kan du få hjälp och tips om hur du går vidare och vårdar din tro.
Försök att läsa Bibeln regelbundet och fortsätt att be
och samtala med Jesus. Det gör att du blir trygg i din tro.

På så sätt får du också lära känna Jesus allt mer.
(Om Jesus kan du läsa i Nya Testamentet i Bibeln.)

——————————————-

Vecka 10 2024

Jesus säger: Frid lämnar jag kvar åt er, min frid ger jag er.
Du kan läsa detta i Bibeln, Johannes evangelium kap.14 vers 27

Frid och fred i en orolig tid – är det möjligt?
Freden i världen är inte så vanlig som man skulle önska.
Det är fler väpnade konflikter idag än på länge.

Oron och ångesten i människors inre har ökat lavinartat.
Psykofarmaca, dvs. medicin för att dämpa ångest, säljs som aldrig förr.

Vem kan göra något varaktigt åt problemet?
Jo, Han som kom med fridens och fredens budskap.

Jesus kallas i Bibeln för Fridsfursten.

Han tog itu med roten till det onda, nämligen vår bortvändhet från Gud.
Han helade den brutna gemenskapen genom att försona vår skuld.

Du kan bli förlåten, upprättad och fri, genom Jesus.

Du får en helt nytt liv med glädje och frid.
När friden finns i hjärtat blir freden en naturlig konsekvens.

Om du vill ta emot Jesus nu så kan du be med i denna bön:

Gud, nu kommer jag till dig.
Tack för att Du älskar mig, precis som jag är.
Jesus, jag tror att Du är Guds Son,
och att Du dog och uppstod för mig.
Tack för att Du tog mitt straff på korset.
Förlåt mig alla mina synder.
Nu öppnar jag mitt hjärta
och tar emot Dig som min Herre och Frälsare.
Tack Fader i himlen för att jag nu är ditt barn.
Amen

Tag kontakt med någon du känner som är kristen och som du har förtroende för.
Då kan du få hjälp och tips om hur du går vidare och vårdar din tro.
Försök att läsa Bibeln regelbundet och fortsätt att be
och samtala med Jesus. Det gör att du blir trygg i din tro.

På så sätt får du också lära känna Jesus allt mer.
(Om Jesus kan du läsa i Nya Testamentet i Bibeln.)

——————————————-

Vecka 9 2024

Jesus säger: Om någon hör min röst och öppnar dörren, ska jag gå in till honom…
(du kan läsa detta i Uppenbarelseboken kap.3 vers 20)

Martin Buber (1878-1965) berättar om Rabbi Mendel från Kozk att han en gång
överraskade några lärda män som var hans gäster med en fråga: ”Var bor Gud?”

De skrattade: ”Så ni talar. Världen är ju full av hans härlighet.” Men han besvarade
sin egen fråga: ”Gud bor där han blir insläppt.”

Martin Buber kommenterar: ”På det kommer det an till slut: att släppa in Gud.”

Människan har i alla tider varit intresserade och frågande inför Guds existens.
Världens alla religioner är ett bevis på detta.

Tyvärr har denna längtan ofta resulterat i fruktlösa ansträngningar att med
egna gärningar försöka nå upp till en gud.

Bibeln visar på en annan väg. Vi ska inte försöka ”nå upp till Gud” utan han
har ”kommit ner” till oss. När Jesus föddes, levde och dog gjorde han det för oss
människor. Han levde det liv vi skulle ha gjort och dog i vårt ställe och betalade
så vår skuld.

Nu får vi tro och lita på detta och ta emot honom i våra liv och leva tillsammans
med honom både här och sedan i evighet. Jesus bor där han blir insläppt!
På det kommer det an till slut.

Du kan be så här:
Gud, nu kommer jag till dig.
Tack för att Du älskar mig, precis som jag är.
Jesus, jag tror att Du är Guds Son,
och att Du dog och uppstod för mig.
Tack för att Du tog mitt straff på korset.
Förlåt mig alla mina synder.
Nu öppnar jag mitt hjärta
och tar emot Dig som min Herre och Frälsare.
Tack Fader i himlen för att jag nu är ditt barn.
Amen

Tag kontakt med någon du känner som är kristen och som du har förtroende för.
Då kan du få hjälp och tips om hur du går vidare och vårdar din tro.

Försök att läsa Bibeln regelbundet och fortsätt att be och samtala med Jesus.
Det gör att du blir trygg i din tro.

På så sätt får du också lära känna Jesus allt mer.
(Om Jesus kan du läsa i Nya Testamentet i Bibeln.)

———————————————————-

Vecka 8 2024

”Jesus säger: Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig.”
(Du kan läsa detta i Bibeln, Johannes evangelium kap.14, vers 1)

Det finns mycket som kan oroa oss.
Det finns mycket som vi låter oroa oss.

Och det är en viss skillnad mellan dessa båda.
Ibland gör vi oss bekymmer för sådant som aldrig kommer att hända.
Och det orsakar oss mycket lidande och sorg i onödan.

Ibland oroas vi över den situation som faktiskt är.
Och det påverkar vår dag (och natt) så att vi inte ens kan glädjas över det positiva i vårt liv.

Kanske beror det på att vi tror att det inte finns någon att lita på
i livets svårigheter. Ingen som kan förändra eller förhindra det som är eller hotar.

Då får vi påminna oss det Jesus säger om att vi inte ska låta våra hjärtan oroas.
Istället får vi tro och lita på Gud och Jesus.


Du får lita på att du är älskad och att Gud vill hjälpa dig i varje situation.
Ja, än mer, Han har en fantastisk plan för ditt liv och du kan lita på
att den är den bästa för dig. Varje dag!
Du får också lita på att Han är med dig!
Idag – och alla dagar!

Vill du ta emot Jesus i ditt hjärta idag?

Om du vill ta emot Jesus nu så kan du be med i denna bön:

Gud, nu kommer jag till dig. Tack för att Du älskar mig,
precis som jag är.

Jesus, jag tror att Du är Guds Son
och att Du dog och uppstod för mig.
Tack för att Du tog mitt straff på korset.
Förlåt mig alla mina synder.

Nu öppnar jag mitt hjärta och tar emot Dig
som min Herre och Frälsare.
Tack Fader i himlen för att jag nu är ditt barn.
Amen

Tag kontakt med någon du känner som är kristen och som du har förtroende för.
Då kan du få hjälp och tips om hur du går vidare och vårdar din tro.

Försök att läsa Bibeln regelbundet och fortsätt att be
och samtala med Jesus. Det gör att du blir trygg i din tro.
På så sätt får du också lära känna Jesus allt mer.
(Om Jesus kan du läsa i Nya Testamentet i Bibeln.)

Vill du få en gratis Bibel? Klicka här och fyll i dina adressuppgifter
så skickas en Bibel till dig. Gud välsigne dig!

———————————————————

Vecka 7 2024

”Jesus säger: Jag är med er alla dagar till tidens slut.”
(du kan läsa detta i Bibeln i Matteus evangelium kapitel 28 och vers 20)

Vi har alla våra olika dagar, under livet.
Många är precis så där jättebra, medan andra är helt hopplösa
ja, till och med förtvivlat desperata.
Ingen finns som kan hjälpa oss, kanske ingen ens finns i vår närhet.

Alla dagar? De jobbiga, ensamma, smärtfyllda och meningslösa dagarna?
Ja, ALLA dagar, sa Jesus.

Jesus är med mig varje dag. Alla dagar ända tills den här tiden tar slut.
Jag får kraften att orka, därför att Han är med varje dag.

Oavsett vad som händer under dagen så kan jag alltid lita på
att Han finns där vid min sida.

Och när nätterna är långa och tunga av oro och smärta,
så finns Han där för att trösta mig.

Tänk så fantastiskt!

Vill du ta emot Jesus i ditt hjärta idag?

Om du vill ta emot Jesus nu så kan du be med i denna bön:

Gud, nu kommer jag till dig. Tack för att Du älskar mig,
precis som jag är.

Jesus, jag tror att Du är Guds Son
och att Du dog och uppstod för mig.
Tack för att Du tog mitt straff på korset.
Förlåt mig alla mina synder.

Nu öppnar jag mitt hjärta och tar emot Dig
som min Herre och Frälsare.
Tack Fader i himlen för att jag nu är ditt barn.
Amen

Tag kontakt med någon du känner som är kristen och som du har förtroende för.
Då kan du få hjälp och tips om hur du går vidare och vårdar din tro.

Försök att läsa Bibeln regelbundet och fortsätt att be
och samtala med Jesus. Det gör att du blir trygg i din tro.
På så sätt får du också lära känna Jesus allt mer.
(Om Jesus kan du läsa i Nya Testamentet i Bibeln.)

Vill du få en gratis Bibel? Klicka här och fyll i dina adressuppgifter
så skickas en Bibel till dig. Gud välsigne dig!

—————————————————-

Vecka 6 2024

Jesus säger: Den som tror på mig ska leva om han än dör.
(Detta kan du läsa i Bibeln, i Johannes evangelium kapitel 11, vers 25)

Få händelser i livet är så smärtsamma som när en anhörig eller god vän dör.
Allt inom oss protesterar, livet kan väl inte dö?? Och ändå vet vi att det enda
säkra i livet är att vi alla ska dö en gång.

Finns det verkligen inte någon möjlighet att ändra på det?

Guds tanke var inte att vi skulle dö, men när synden kom in i världen kom också
döden in. Det som från början var tänkt att vara livsglädje blev dödsfruktan.

Men Gud hade en utväg beredd. Han gav det bästa han hade, sin egen Son,
som lösen för vår synd och besegrade döden.

Eftersom Jesus gjorde sig lydig intill döden är han också den som uppväcktes
från de döda och nu kan ge liv åt var och en som tror. Nu kan alltså vem som vill
få evigt liv genom tron på Jesus.

Och du kan lita på att om du än dör så lever du med Honom i himlen i evighet.

Tänk så fantastiskt!

Vill du ta emot Jesus idag?

Du kan be så här:
Gud, nu kommer jag till dig.
Tack för att Du älskar mig, precis som jag är.
Jesus, jag tror att Du är Guds Son,
och att Du dog och uppstod för mig.
Tack för att Du tog mitt straff på korset.
Förlåt mig alla mina synder.
Nu öppnar jag mitt hjärta
och tar emot Dig som min Herre och Frälsare.
Tack Fader i himlen för att jag nu är ditt barn.
Amen

Tag kontakt med någon du känner som är kristen och som du har
förtroende för. Då kan du få hjälp och tips om hur du går vidare
och vårdar din tro.

Försök att läsa Bibeln regelbundet och fortsätt att be och samtala med Jesus.
Det gör att du blir trygg i din tro.

På så sätt får du också lära känna Jesus allt mer.
(Om Jesus kan du läsa i Nya Testamentet i Bibeln.)

———————————————————-

Vecka 5 2024

”Jesus säger: För människor är det omöjligt, men inte för Gud.
Ty för Gud är allting möjligt.”
Detta kan du läsa i Markus evangelium kapitel 10 vers 27

En konsthantverkare i vår kommun hade en devis i sin verkstad där det stod:
”Underverk gör vi direkt, mirakler tar lite längre tid.”

Många som läste det log säkert och tänkte att budskapet vore önskvärt.
De flesta av oss behöver både underverk och mirakleri våra liv, emellanåt.

För människor är det övernaturliga omöjligt, men inte för Gud. För Gud är
det övernaturliga, naturligt. Det är inte vår starka tro som utför mirakler,
det är Gud som gör det.

Vår uppgift är att sätta vår tro till Gud; om vi håller vår del av avtalet är det
upp till Gud att hålla sin del.

Fastän människan lyckats forska och framställa mycket gott, så återstår det mest
viktiga och önskvärda olöst; livets gåta, förlåtelsens nåd och evighetens hopp.

Men det människan inte kunde göra, det gjorde Gud då han sände sin egen Son
för att ge oss en ny chans, ett nytt hopp. Och han lovade oss inte bara nytt liv
och evigt liv utan också sin hjälp i vår situation, just nu.

När det känns omöjligt, kom ihåg att för Gud är ALLT möjligt.
Han kan förvandla allt; ditt liv, dina närmaste, dina omständigheter.

Vill du ta emot Jesus idag?

Du kan be så här:
Gud, nu kommer jag till dig.
Tack för att Du älskar mig, precis som jag är.
Jesus, jag tror att Du är Guds Son,
och att Du dog och uppstod för mig.
Tack för att Du tog mitt straff på korset.
Förlåt mig alla mina synder.
Nu öppnar jag mitt hjärta
och tar emot Dig som min Herre och Frälsare.
Tack Fader i himlen för att jag nu är ditt barn.
Amen

Tag kontakt med någon du känner som är kristen och som du har
förtroende för. Då kan du få hjälp och tips om hur du går vidare
och vårdar din tro.

Försök att läsa Bibeln regelbundet och fortsätt att be och samtala med Jesus.
Det gör att du blir trygg i din tro.

På så sätt får du också lära känna Jesus allt mer.
(Om Jesus kan du läsa i Nya Testamentet i Bibeln.)

———————————————————-

Vecka 4 2024

Jesus säger: Den som kommer till mig ska jag inte visa bort.
(du kan läsa detta i Bibeln i Johannes evangelium kapitel 6 och vers 37)

Finns det något värre än att bli avvisad? Kanske att bli nonchalerad?
Varje människa längtar innerst inne efter bekräftelse, att bli sedd.
Ingen vill leva ensam och inte vara behövd av någon.
Alla vill vara efterlängtade och bli välkomnade.

Vi är egentligen skapade till att leva i gemenskap och att vara både
behövda och behövande.
Gud är vår Far och han älskar oss, var och en speciellt mycket.
Men människan valde att gå sina egna vägar och ”leva sitt eget liv”.

Då förlorade hon också Livet, det verkliga. Kontakten med Gud bröts.
Dörren stängdes, paradiset förlorades…
Vi behöver bara läsa tidningen eller se TV-nyheterna så vet vi konsekvenserna.

Finns det någon väg tillbaka? Jo, någon har öppnat dörren till Fadershuset.
Jesus tog konsekvenserna av vår synd, han dog i vårt ställe.
Och nu hälsar han dig och mig välkomna hem igen.
Han visar inte bort någon som kommer till honom.

Vill du ta emot Jesus idag?

Du kan be så här:
Gud, nu kommer jag till dig.
Tack för att Du älskar mig, precis som jag är.
Jesus, jag tror att Du är Guds Son,
och att Du dog och uppstod för mig.
Tack för att Du tog mitt straff på korset.
Förlåt mig alla mina synder.
Nu öppnar jag mitt hjärta
och tar emot Dig som min Herre och Frälsare.
Tack Fader i himlen för att jag nu är ditt barn.
Amen


Tag kontakt med någon du känner som är kristen och som du har
förtroende för. Då kan du få hjälp och tips om hur du går vidare
och vårdar din tro.

Försök att läsa Bibeln regelbundet och fortsätt att be och samtala med Jesus.
Det gör att du blir trygg i din tro.

På så sätt får du också lära känna Jesus allt mer.
(Om Jesus kan du läsa i Nya Testamentet i Bibeln.)

——————————————–

Vecka 3 2024

Jesus säger: Jag är Vägen, Sanningen och Livet. Ingen kommer till Fadern utom genom Mig.
(du kan läsa detta i Bibeln i Johannes evangelium kapitel 14 och vers 6)

”Blir var och en salig på sin tro?”
”Leder alla vägar till Rom?”
”Tror inte olika religioner egentligen på samma gud?”
När dessa frågor aktualiseras, så är det viktigt och utmanande att lyssna till vad Jesus säger.

Han som beskriver sig själv som:
·VägEN – inte en väg bland många,
·SanningEN – inte en sanning bland andra och
·LivET – det verkliga livet, som börjar här och nu genom tron på Jesus Kristus
som världens unike Frälsare!

När Jesus kom till oss människor var det för att hjälpa oss att hitta hem.
Människan är vilse eftersom hon förlorat kontakten med Gud.
Vi är helt enkelt på fel väg och vi kommer inte att nå dit vi innerst inne vill.

Men Jesus är den enda Vägen till Gud, Sanningen med stort S och Livet som aldrig dör.

När vi kommer till Jesus blir Han den verkliga vägen, den helande sanningen
och livet som aldrig kan förloras, för oss.

Vill du ta emot Jesus idag?

Du kan be så här:
Gud, nu kommer jag till dig.
Tack för att Du älskar mig, precis som jag är.
Jesus, jag tror att Du är Guds Son,
och att Du dog och uppstod för mig.
Tack för att Du tog mitt straff på korset.
Förlåt mig alla mina synder.
Nu öppnar jag mitt hjärta
och tar emot Dig som min Herre och Frälsare.
Tack Fader i himlen för att jag nu är ditt barn.
Amen

Tag kontakt med någon du känner som är kristen och som du har
förtroende för. Då kan du få hjälp och tips om hur du går vidare
och vårdar din tro.

Försök att läsa Bibeln regelbundet och fortsätt att be och samtala med Jesus.
Det gör att du blir trygg i din tro.

På så sätt får du också lära känna Jesus allt mer.
(Om Jesus kan du läsa i Nya Testamentet i Bibeln.)

———————————————————-

Bibeln: Så uppenbarades Guds kärlek till oss: Han sände sin enfödde Son
till världen för att vi skulle leva genom honom.
1 Joh.4:9

Det är alltid lättare att säga än att göra, det vet vi alla. Löften kan verka vara
detsamma som handling men visar sig ofta bestå av mest ”prat”.

Bibeln lär oss att Gud inte bara sa att han älskade människan, han visade det
också i praktisk handling. Trots att vi människor egentligen förtjänade Guds
avoghet genom vår bortvändhet från honom så valde Gud att betala det
högsta priset för att ge oss en ny möjlighet till liv, meningsfullt, evigt liv.

Gud sände sin enfödde Son, Jesus Kristus, som sitt kärleksbevis till oss alla.
För Gud finns ingen åtskillnad på hudfärg, kön eller status i samhället.

Han bjuder oss alla att komma och ta emot den största julgåvan i alla tider
– frälsningen i Jesus Kristus. Förlåtelse och upprättelse för varje människa,
som vill tacka och ta emot.

Vill du ta emot Guds julgåva?

Om du vill ta emot Jesus nu så kan du be med i denna bön:

Gud, nu kommer jag till dig.
Tack för att Du älskar mig, precis som jag är.

Jesus, jag tror att Du är Guds Son,
och att Du dog och uppstod för mig.

Tack för att Du tog mitt straff på korset.
Förlåt mig alla mina synder.

Nu öppnar jag mitt hjärta
och tar emot Dig som min Herre och Frälsare.

Tack Fader i himlen för att jag nu är ditt barn.
Amen

Tag kontakt med någon du känner som är kristen och som du har
förtroende för. Då kan du få hjälp och tips om hur du går vidare
och vårdar din tro.

Försök att läsa Bibeln regelbundet och fortsätt att be
och samtala med Jesus. Det gör att du blir trygg i din tro.
På så sätt får du också lära känna Jesus allt mer.

(Om Jesus kan du läsa i Nya Testamentet i Bibeln.)

Vill du få en gratis Bibel? Klicka här och fyll i dina adressuppgifter
så skickas en Bibel till dig. Gud välsigne dig!

—————————————————-

Men åt alla dem som tog emot honom (Jesus) gav han rätten att bli Guds barn,
åt dem som tror på hans namn.
Joh.1:12

Det talas mycket om rättigheter, på olika områden och i skiftande sammanhang, idag.
En del menar att man har självklar rättighet att äga eller göra det man vill.
Andra vet inte ens om vilka rättigheter de egentligen har.

Bibeln säger att alla som tar emot Jesus, dvs. tror att han finns och att han dog och
uppstod för oss, får av Gud rätten att bli Guds barn.

Så fantastiskt! Ingen ”rättighet” i världen kan uppväga denna möjlighet.
Tänk liv, meningsfyllt liv, nu och för alltid när vi tror på Jesusnamnet!

Vill du ta emot Jesus idag och få rätten att bli ett Guds barn?

Om du vill ta emot Jesus nu så kan du be med i denna bön:

Gud, nu kommer jag till dig.
Tack för att Du älskar mig, precis som jag är.
Jesus, jag tror att Du är Guds Son,
och att Du dog och uppstod för mig.
Tack för att Du tog mitt straff på korset.
Förlåt mig alla mina synder.
Nu öppnar jag mitt hjärta
och tar emot Dig som min Herre och Frälsare.
Tack Fader i himlen för att jag nu är ditt barn.
Amen

Tag kontakt med någon du känner som är kristen och som du har förtroende för.
Då kan du få hjälp och tips om hur du går vidare och vårdar din tro.

Försök att läsa Bibeln regelbundet och fortsätt att be och samtala med Jesus.
Det gör att du blir trygg i din tro. På så sätt får du också lära känna Jesus allt mer.
(Om Jesus kan du läsa i Nya Testamentet i Bibeln.)

———————————————–

Vi har sett och vittnar om att Fadern har sänt sin Son som världens Frälsare.
1 Joh.4:14

Vi lever i ett informationssamhälle. Varje dag översköljs vi av mer eller mindre
viktig information. Reklamen har antagit allt mer sofistikerade form, så vi nästan
tror att det är livsviktig information som serveras.

Bibeln säger att det finns något som angår alla människor och som verkligen har
en livsavgörande betydelse om man får veta det och dessutom tar emot erbjudandet.

Det är ”det glada budskapet” – berättelsen om hur Jesus kom för att leva, lida och dö
på ett kors för vår skull, för att vi skulle få en chans till evigt liv. Det handlar om hur
han uppstod och besegrade döden så att vi aldrig skulle behöva dö en evig död.

Vi vill berätta för alla vi kan om denna fantastiska nyhet.

Det har förvandlat våra liv och kan förvandla också ditt.

Vill du ta emot Jesus i ditt hjärta idag?

Om du vill ta emot Jesus nu så kan du be med i denna bön:

Gud, nu kommer jag till dig.
Tack för att Du älskar mig, precis som jag är.
Jesus, jag tror att Du är Guds Son,
och att Du dog och uppstod för mig.
Tack för att Du tog mitt straff på korset.
Förlåt mig alla mina synder.
Nu öppnar jag mitt hjärta
och tar emot Dig som min Herre och Frälsare.
Tack Fader i himlen för att jag nu är ditt barn.
Amen

Tag kontakt med någon du känner som är kristen och som du har förtroende för.
Då kan du få hjälp och tips om hur du går vidare och vårdar din tro.

Försök att läsa Bibeln regelbundet och fortsätt att be och samtala med Jesus.
Det gör att du blir trygg i din tro. På så sätt får du också lära känna Jesus allt mer.
(Om Jesus kan du läsa i Nya Testamentet i Bibeln.)

———————————————–

Han säger ju: Jag bönhör dig i rätt tid, och jag hjälper dig på frälsningens dag.
Se, nu är den rätta tiden, nu är frälsningens dag.
2 Kor.6:2

Finns det någon som ser mig och hör mig? Finns det någon som bryr sig
och vill och kan hjälpa mig? Vi hamnar ofta i sådana situationer där vi behöver hjälp.
Vem kan och orkar hjälpa oss?

Bibeln säger att Gud både vill och kan hjälpa i varje situation.
För Honom är det alltid rätt tid.

Kanske tänker vi att det är för sent att be om hjälp eller att det kanske kommer ett
bättre tillfälle längre fram.

Men nu är den rätta tiden. Du får be om hjälp just nu, om du vill.

Gud är inte längre bort än en bön.

Vill du ta emot Jesus i ditt hjärta idag?

Om du vill ta emot Jesus nu så kan du be med i denna bön:

Gud, nu kommer jag till dig.
Tack för att Du älskar mig, precis som jag är.
Jesus, jag tror att Du är Guds Son,
och att Du dog och uppstod för mig.
Tack för att Du tog mitt straff på korset.
Förlåt mig alla mina synder.
Nu öppnar jag mitt hjärta
och tar emot Dig som min Herre och Frälsare.
Tack Fader i himlen för att jag nu är ditt barn.
Amen

Tag kontakt med någon du känner som är kristen och som du har förtroende för.
Då kan du få hjälp och tips om hur du går vidare och vårdar din tro.

Försök att läsa Bibeln regelbundet och fortsätt att be och samtala med Jesus.
Det gör att du blir trygg i din tro. På så sätt får du också lära känna Jesus allt mer.
(Om Jesus kan du läsa i Nya Testamentet i Bibeln.)

———————————————–

Ty genom hjärtats tro blir man rättfärdig och genom munnens bekännelse
blir man frälst.
Rom.10:10

Det är hjärtat det handlar om! Allt viktigt i livet har sin grund i hjärtat.
Kärlek, sorg, minnen, erfarenheter, uppskattning, saknad och mycket mer,
allt ryms i ett människohjärta.

Även tron har sin hemvist där.

Bibeln säger att vi, du och jag, får tro på Jesus med vårt hjärta och inte med
vårt intellekt först och främst.

Och Bibeln säger också att det hjärtat är fullt av, det talar munnen.
Så när du tror på Jesus Kristus i ditt hjärta så får du också bekänna det med din mun.

Då kommer glädjen att fylla ditt hjärta och liv, och du blir rättfärdig inför Gud
och frälst för både det här livet och evigheten.

Vill du ta emot Jesus i ditt hjärta idag?

Om du vill ta emot Jesus nu så kan du be med i denna bön:

Gud, nu kommer jag till dig.
Tack för att Du älskar mig, precis som jag är.
Jesus, jag tror att Du är Guds Son,
och att Du dog och uppstod för mig.
Tack för att Du tog mitt straff på korset.
Förlåt mig alla mina synder.
Nu öppnar jag mitt hjärta
och tar emot Dig som min Herre och Frälsare.
Tack Fader i himlen för att jag nu är ditt barn.
Amen

Tag kontakt med någon du känner som är kristen och som du har förtroende för.
Då kan du få hjälp och tips om hur du går vidare och vårdar din tro.

Försök att läsa Bibeln regelbundet och fortsätt att be och samtala med Jesus.
Det gör att du blir trygg i din tro. På så sätt får du också lära känna Jesus allt mer.
(Om Jesus kan du läsa i Nya Testamentet i Bibeln.)

———————————————–

Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta
tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst
. Rom.10:9

En människa kan vara snäll, trevlig och sympatisk, vara rik och framstående
eller göra mängder med goda gärningar men frälsningen i Jesus Kristus kan
ändå inte komma den människan till godo av enbart de skälen.

Utan frälsning går en människa evigt förlorad oavsett hur bra eller dåliga vi
uppfattas vara eller i själva verket är.

Vill du bli frälst? Det är enkelt. Frälsningen är en gåva adresserad till dig!
Gåvan tas emot i tro, en tro på vad Jesus Kristus har gjort för dig på korset!

Erbjudandet gäller alla och gäller ännu!
Vänta inte att bjuda in honom i ditt liv – en dag kan det vara för sent!

Om du tror att Jesus är Guds Son och att han har dött för dig,
så be honom komma in i ditt liv. Be honom bli din Herre och vän.

När du har gjort detta, så bekänn för din familj, dina vänner,
och dina arbets- eller skolkamrater, att du nu är en kristen,
att du är frälst och tillhör Jesus.

Vill du ta emot Jesus i ditt liv idag?

Om du vill ta emot Jesus nu så kan du be med i denna bön:

Gud, nu kommer jag till dig.
Tack för att Du älskar mig, precis som jag är.
Jesus, jag tror att Du är Guds Son,
och att Du dog och uppstod för mig.
Tack för att Du tog mitt straff på korset.
Förlåt mig alla mina synder.
Nu öppnar jag mitt hjärta
och tar emot Dig som min Herre och Frälsare.
Tack Fader i himlen för att jag nu är ditt barn.
Amen

Tag kontakt med någon du känner som är kristen och som du har förtroende för.
Då kan du få hjälp och tips om hur du går vidare och vårdar din tro.

Försök att läsa Bibeln regelbundet och fortsätt att be och samtala med Jesus.
Det gör att du blir trygg i din tro. På så sätt får du också lära känna Jesus allt mer.
(Om Jesus kan du läsa i Nya Testamentet i Bibeln.)

———————————————–

Ty syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre.
Rom 6:23

Lön är något man förtjänar, en gåva är något man får utan förtjänst.

Visste du att synden har en lön? – Döden!

När människan valde att vända sig bort från Gud och bli sin egen ”gud” förlorade
hon också möjligheten till evigt liv i himlen med Gud vår Far.

Men Gud sände sin Son Jesus Kristus för att han skulle ge sitt liv på korset och genom
detta ge oss människor en ny chans.

Gud ger gåvan evigt liv till var och en som tror på Jesus!

Denna gåva förtjänar vi inte. Den får vi av nåd.

Ta emot Guds Gåva Jesus – då får du evigt liv.

Om du vill ta emot Jesus nu så kan du be med i denna bön:

Gud, nu kommer jag till dig.
Tack för att Du älskar mig, precis som jag är.
Jesus, jag tror att Du är Guds Son,
och att Du dog och uppstod för mig.
Tack för att Du tog mitt straff på korset.
Förlåt mig alla mina synder.
Nu öppnar jag mitt hjärta
och tar emot Dig som min Herre och Frälsare.
Tack Fader i himlen för att jag nu är ditt barn.
Amen

Tag kontakt med någon du känner som är kristen och som du har förtroende för.
Då kan du få hjälp och tips om hur du går vidare och vårdar din tro.

Försök att läsa Bibeln regelbundet och fortsätt att be och samtala med Jesus.
Det gör att du blir trygg i din tro. På så sätt får du också lära känna Jesus allt mer.
(Om Jesus kan du läsa i Nya Testamentet i Bibeln.)

———————————————–

Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe,
medan vi ännu var syndare.
Rom.5:8

”Älska mig mest när jag förtjänar det minst, för då behöver jag det bäst.”

Tänk vad vi blir glada när någon oväntat gör något positivt för en.
Ett vänligt ord, en uppskattande blick, ett brev eller telefonsamtal
kan betyda mycket, särskilt om vi känner oss ledsna och nere.
Hur mycket mer när vi känner att vi inte är förtjänta av denna omtanke.

Bibeln säger att Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Jesus Kristus
dog för oss, i vårt ställe, medan vi ännu var syndare.

Alltså, det var inte vår förtjänst, vår duktighet eller ansträngning som
gjorde det, bara Guds kärlek i Jesus.

Fast vi inte förtjänar det, pga. vår själviskhet och bortvändhet från Gud,
så ger Gud oss evigt liv om vi vill tacka och ta emot.

Vill du ta emot Jesus i ditt liv idag?

Om du vill ta emot Jesus nu så kan du be med i denna bön:

Gud, nu kommer jag till dig.
Tack för att Du älskar mig, precis som jag är.
Jesus, jag tror att Du är Guds Son,
och att Du dog och uppstod för mig.
Tack för att Du tog mitt straff på korset.
Förlåt mig alla mina synder.
Nu öppnar jag mitt hjärta
och tar emot Dig som min Herre och Frälsare.
Tack Fader i himlen för att jag nu är ditt barn.
Amen

Tag kontakt med någon du känner som är kristen och som du har förtroende för.
Då kan du få hjälp och tips om hur du går vidare och vårdar din tro.

Försök att läsa Bibeln regelbundet och fortsätt att be och samtala med Jesus.
Det gör att du blir trygg i din tro. På så sätt får du också lära känna Jesus allt mer.
(Om Jesus kan du läsa i Nya Testamentet i Bibeln.)

———————————————–

Gud, vår Frälsare, som vill att alla människor skall bli frälsta
och komma till insikt om sanningen 1 Tim.2:4

ALLA stavas ALLA både framlänges och baklänges. Men i vår värld är det
ingen självklarhet att alla ska få ta del av livets nödvändigheter, tyvärr.

Det bästa i livet är dock avsett för ALLA: sanningen om frälsning/räddning
genom Jesus Kristus. Gud vill att alla ska få veta att det finns förlåtelse,
nåd och hjälp för ALLA dvs. för dig och mig också. Det är den viktigaste
och mest livsförvandlande sanning som vi behöver veta.

Jesus, Guds Son, kom till vår jord och levde, dog och uppstod för att vi
skulle kunna få förlåtelse och ett evigt liv. Denna absoluta sanning vill Gud
att ALLA ska få veta.

Har du hört det?

Vill du ta emot Jesus i ditt liv idag?

Om du vill ta emot Jesus nu så kan du be med i denna bön:

Gud, nu kommer jag till dig.
Tack för att Du älskar mig, precis som jag är.
Jesus, jag tror att Du är Guds Son,
och att Du dog och uppstod för mig.
Tack för att Du tog mitt straff på korset.
Förlåt mig alla mina synder.
Nu öppnar jag mitt hjärta
och tar emot Dig som min Herre och Frälsare.
Tack Fader i himlen för att jag nu är ditt barn.
Amen

Tag kontakt med någon du känner som är kristen och som du har förtroende för.
Då kan du få hjälp och tips om hur du går vidare och vårdar din tro.

Försök att läsa Bibeln regelbundet och fortsätt att be och samtala med Jesus.
Det gör att du blir trygg i din tro. På så sätt får du också lära känna Jesus allt mer.
(Om Jesus kan du läsa i Nya Testamentet i Bibeln.)

———————————————–

Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det.
Ef.2:8

”Om du är riktigt snäll, så ska du få det. Om du jobbar riktigt bra,
så ska du förtjäna det. Om du tränar riktigt hårt så ska du nå det.”

Många människor tror att detta gäller även tron på Gud, frälsningen
och det eviga livet.

Men Bibeln säger att det är av nåd, gratis och för alla, som vill ta emot.
Gud älskar oss människor så mycket att han gav sin Son, Jesus Kristus,
för att vi skulle få allt vi inte annars kunde få pga. synden i våra liv.

Idag kan vi få ta emot Livet och Tryggheten, Förlåtelsen, Glädjen och
Sången i våra liv. Säg Ja till Jesus och ditt liv förvandlas.

Vill du ta emot?

Om du vill ta emot Jesus nu så kan du be med i denna bön:

Gud, nu kommer jag till dig.
Tack för att Du älskar mig, precis som jag är.
Jesus, jag tror att Du är Guds Son,
och att Du dog och uppstod för mig.
Tack för att Du tog mitt straff på korset.
Förlåt mig alla mina synder.
Nu öppnar jag mitt hjärta
och tar emot Dig som min Herre och Frälsare.
Tack Fader i himlen för att jag nu är ditt barn.
Amen

Tag kontakt med någon du känner som är kristen och som du har förtroende för.
Då kan du få hjälp och tips om hur du går vidare och vårdar din tro.

Försök att läsa Bibeln regelbundet och fortsätt att be och samtala med Jesus.
Det gör att du blir trygg i din tro. På så sätt får du också lära känna Jesus allt mer.
(Om Jesus kan du läsa i Nya Testamentet i Bibeln.)

———————————————–

Ty Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor. Tit.2:11

När något blir uppenbart är det ”synligt”, eller hur? Och ändå verkar det
som om tidernas största nyhet/verklighet har gått många förbi.
Eller vill man inte, törs man inte, tro att det faktiskt är sant?

Bibeln berättar att Jesus kom som Guds nåd för alla människor.
Hans frälsning är tillgänglig för alla, som vill ta emot den.

Precis som en livboj som kastas ut till en drunknande så har Gud gett oss Jesus som
räddning för att vi inte ska gå förlorade utan få evigt liv.

Därför kan världen, varje enskild människa, undgå domen och bli räddad istället.
Om du vill bli frälst så kan du be med i denna bön:

Gud, nu kommer jag till dig.
Tack för att Du älskar mig, precis som jag är.
Jesus, jag tror att Du är Guds Son,
och att Du dog och uppstod för mig.
Tack för att Du tog mitt straff på korset.
Förlåt mig alla mina synder.
Nu öppnar jag mitt hjärta
och tar emot Dig som min Herre och Frälsare.
Tack Fader i himlen för att jag nu är ditt barn.
Amen

Tag kontakt med någon du känner som är kristen och som du har
förtroende för. Då kan du få hjälp och tips om hur du går vidare
och vårdar din tro.

Försök att läsa Bibeln regelbundet och fortsätt att be och samtala med Jesus.
Det gör att du blir trygg i din tro.

På så sätt får du också lära känna Jesus allt mer.
(Om Jesus kan du läsa i Nya Testamentet i Bibeln.)
—————————————————————————–

Inte sände Gud sin Son till världen för att döma världen utan för att världen
skulle bli frälst genom honom.
Joh.3:17

Är världen dömd till undergång? Ja, om man ska tro på forskare, vetenskapsmän
och ett flertal historiker och framtidsvetare.

Aldrig förr har vår jord och dess befolkning varit så utsatta för miljöförstöring,
krig, svält, sjukdomar och mänskligt lidande som nu. Det är ingen ljus framtid vi går
till mötes, enligt dem…

Bibeln säger att Gud också vet detta,
men inte bara som ett konstaterande
utan som en orsak till att han därför också
har gripit in i historien.

Gud visste att människan inte förmådde
”lyfta sig själv” och förändra den situation
hon var i. Egoismen och maktbegäret var en alldeles för stark faktor i mänskligheten.

Därför sände Gud sin Son, Jesus Kristus, för att han skulle inta vår plats och bära vår synds
konsekvenser. Han levde och dog i vårt ställe för att ge oss en ny chans.

Därför kan världen, varje enskild människa, undgå domen
och bli räddad istället.
Om du vill bli frälst så kan du be med i denna bön:

Gud, nu kommer jag till dig.
Tack för att Du älskar mig, precis som jag är.
Jesus, jag tror att Du är Guds Son,
och att Du dog och uppstod för mig.
Tack för att Du tog mitt straff på korset.
Förlåt mig alla mina synder.
Nu öppnar jag mitt hjärta
och tar emot Dig som min Herre och Frälsare.
Tack Fader i himlen för att jag nu är ditt barn.
Amen

Tag kontakt med någon du känner som är kristen och som du har
förtroende för. Då kan du få hjälp och tips om hur du går vidare
och vårdar din tro.

Försök att läsa Bibeln regelbundet och fortsätt att be och samtala med Jesus.
Det gör att du blir trygg i din tro.

På så sätt får du också lära känna Jesus allt mer.
(Om Jesus kan du läsa i Nya Testamentet i Bibeln.)
—————————————————————————–

De svarade: ”Tro på Herren Jesus så blir du frälst, du och din familj.” Apg.16:31

Tänk vad vi påverkas och påverkar! Att det ska bli till det bästa, är vår förhoppning.

De flesta vill att deras familj ska ha det bra och undgå olyckor, sjukdomar och död.

Nu ser inte livet ut så, det är vi smärtsamt medvetna om.

Men Bibeln talar om att vårt eget ställningstagande till Jesus Kristus också har
betydelse för vår närmaste omgivning.

Att välja att tro på Jesus blir inte bara till vår egen räddning utan kan även betyda
en förvandling i vår familjs liv och situation.

Att få frid i sin själ och våga lita på att Jesus vill vara med alla dagar, de ljusa och mörka,
kommer onekligen att revolutionera ditt och din familjs liv.

Om du vill ta emot Jesus nu så kan du be med i denna bön:

Gud, nu kommer jag till dig.
Tack för att Du älskar mig, precis som jag är.
Jesus, jag tror att Du är Guds Son,
och att Du dog och uppstod för mig.
Tack för att Du tog mitt straff på korset.
Förlåt mig alla mina synder.
Nu öppnar jag mitt hjärta
och tar emot Dig som min Herre och Frälsare.
Tack Fader i himlen för att jag nu är ditt barn.
Amen

Tag kontakt med någon du känner som är kristen och som du har förtroende för.
Då kan du få hjälp och tips om hur du går vidare och vårdar din tro.

Försök att läsa Bibeln regelbundet och fortsätt att be och samtala med Jesus.
Det gör att du blir trygg i din tro. På så sätt får du också lära känna Jesus allt mer.
(Om Jesus kan du läsa i Nya Testamentet i Bibeln.)

———————————————–

Bibeln : Om honom, Jesus, vittnar alla profeterna att var och en som tror
på honom får syndernas förlåtelse genom hans namn.
Apg.10:43

Kan man lita på någon/något nu för tiden?

Det mesta verkar vara osäkert och ”säkra källor” kan visa sig vara högst opålitliga.

Eller också vill bara ett fåtal tro på det som egentligen är sant.

Bibeln säger att många samstämmiga vittnesbörd finns som styrker sanningshalten
i löftet om möjligheten att få förlåtelse.

Och vem vill inte bli förlåten?

Är det möjligt att det som plågar och trycker en människa kan förlåtas?
Ja, den som tror på Jesus får fullständig förlåtelse genom att tro på Jesusnamnet
dvs. att lita på att Jesus dog och uppstod för våra synders skull.

Han tog straffet som egentligen var vårt och betalade vår skuld.

Därför kan han också ge förlåtelse och upprättelse åt var och en som kommer till honom.

Det gäller även dig!

Om du vill ta emot Jesus nu så kan du be med i denna bön:

Gud, nu kommer jag till dig.
Tack för att Du älskar mig, precis som jag är.
Jesus, jag tror att Du är Guds Son,
och att Du dog och uppstod för mig.
Tack för att Du tog mitt straff på korset.
Förlåt mig alla mina synder.
Nu öppnar jag mitt hjärta
och tar emot Dig som min Herre och Frälsare.
Tack Fader i himlen för att jag nu är ditt barn.
Amen

Tag kontakt med någon du känner som är kristen och som du har förtroende för.
Då kan du få hjälp och tips om hur du går vidare och vårdar din tro.

Försök att läsa Bibeln regelbundet och fortsätt att be och samtala med Jesus.
Det gör att du blir trygg i din tro. På så sätt får du också lära känna Jesus allt mer.
(Om Jesus kan du läsa i Nya Testamentet i Bibeln.)

———————————————–

Vad är hemligheten bakom löftet om räddning/frälsning för människan?

Så många har gjort (och gör) stora ansträngningar för att om möjligt nå fram
till ett förvandlat och meningsfullt liv.

Människor är beredda att satsa tid, pengar och kraft på nästan vad som helst
för att bli ”räddade”.

Bibeln berättar att Gud älskade oss människor så mycket att han, trots vår bortvändhet,
var villig att sända det bästa han hade nämligen sin son Jesus Kristus.
Han levde och dog i vårt ställe och genom att be till honom så kan var och en,
utan undantag, bli räddad/frälst.

Det beror inte på våra egna ansträngningar, religiösa övningar eller status,
utan bara på vad Jesus gjort för oss. Tack vare honom fungerar det att be till honom,
och bli hjälpt.

Gör det du också!

Om du vill ta emot Jesus nu så kan du be med i denna bön:

Gud, nu kommer jag till dig.
Tack för att Du älskar mig, precis som jag är.
Jesus, jag tror att Du är Guds Son,
och att Du dog och uppstod för mig.
Tack för att Du tog mitt straff på korset.
Förlåt mig alla mina synder.
Nu öppnar jag mitt hjärta
och tar emot Dig som min Herre och Frälsare.
Tack Fader i himlen för att jag nu är ditt barn.
Amen

Tag kontakt med någon du känner som är kristen och som du har förtroende för.
Då kan du få hjälp och tips om hur du går vidare och vårdar din tro.

Försök att läsa Bibeln regelbundet och fortsätt att be och samtala med Jesus.
Det gör att du blir trygg i din tro. På så sätt får du också lära känna Jesus allt mer.
(Om Jesus kan du läsa i Nya Testamentet i Bibeln.)

———————————————–

Martin Luther King, Moder Teresa, Nelson Mandela… ja, det finns många namn som verkligen
har haft betydelse för vår mänsklighet genom tiderna.

Inget av dessa namn kan dock frälsa/rädda oss för evigheten.
Det kan bara Jesus Kristus

Han kom, sänd av Gud, och levde och dog för oss för att i allt
bli vår räddare och Frälsare.
Bibeln säger att Jesus lämnade sin gudomliga tillvaro i himlen
och föddes och växte upp i enkla omständigheter.
Han delade människornas levnadsvillkor och prövningar,
gjorde gott och hjälpte alla han mötte. ’

Han botade de sjuka och förlät människorna deras synder.

Han blev misshandlad och dödad på ett kors,
men uppstod igen på den tredje dagen.
Genom att han tog alla våra synder,
smärtor och sjukdomar på sig så kan vi,
i Jesu namn, bli både frälsta och helade.

Bibeln har ett underbart budskap till var och en av oss; Gud älskar oss
och har visat det genom att sända sin älskade Son Jesus till försoning
för våra synder.

Med andra ord, Gud själv betalade priset för vår skuld och vi får tacka
och ta emot fritt och för intet.

Du behöver inte gå med en oförlåten skuld utan kan komma just nu
och ta emot Guds kärlek och förlåtelse för allt som tynger dig.

Be med i denna bön:

Gud, nu kommer jag till dig.
Tack för att Du älskar mig, precis som jag är.
Jesus, jag tror att Du är Guds Son,
och att Du dog och uppstod för mig.
Tack för att Du tog mitt straff på korset.
Förlåt mig alla mina synder.
Nu öppnar jag mitt hjärta
och tar emot Dig som min Herre och Frälsare.
Tack Fader i himlen för att jag nu är ditt barn.
Amen

Tag kontakt med någon du känner som är kristen och som du har
förtroende för. Då kan du få hjälp och tips om hur du går vidare
och vårdar din tro.

Försök att läsa Bibeln regelbundet och fortsätt att be och samtala med Jesus.
Det gör att du blir trygg i din tro.

På så sätt får du också lära känna Jesus allt mer.
(Om Jesus kan du läsa i Nya Testamentet i Bibeln.)
—————————————————————————–

Detta kan du läsa i Bibeln, Matt.7:12
Denna regel brukar kallas Den gyllene regeln. Den stämmer väl med mänsklig erfarenhet. Att den fungerar i det praktiska vardagslivet vet var och en som använt sig av den.

Om alla följde den skulle vi inte behöva så många lagar och bestämmelser. Det räcker långt med att ta hänsyn till varandra.


Jesus vill att vi skall tänka oss in i hur andra har det. Ledda av den helige Ande
kan vi förstå vad andra önskar även när de inte uttrycker det i ord.

Eftersom Herren själv offrade sig för oss utan att vi bett om det, så skall vi göra
uppoffringar för vår medmänniska även när ingen har krävt det.

Jesus har själv uppfyllt den gyllene regelns krav. Allt vad vi någonsin skulle kunna
önska och mer därtill har han gjort när han gav sitt liv till försoning för vår och
hela världens synd och skuld.

Om du vill ta emot Jesus nu så kan du be med i denna bön:

Gud, nu kommer jag till dig.
Tack för att Du älskar mig, precis som jag är.
Jesus, jag tror att Du är Guds Son,
och att Du dog och uppstod för mig.
Tack för att Du tog mitt straff på korset.
Förlåt mig alla mina synder.
Nu öppnar jag mitt hjärta
och tar emot Dig som min Herre och Frälsare.
Tack Fader i himlen för att jag nu är ditt barn.
Amen

Tag kontakt med någon du känner som är kristen och som du har förtroende för.
Då kan du få hjälp och tips om hur du går vidare och vårdar din tro.

Försök att läsa Bibeln regelbundet och fortsätt att be och samtala med Jesus.
Det gör att du blir trygg i din tro. På så sätt får du också lära känna Jesus allt mer.
(Om Jesus kan du läsa i Nya Testamentet i Bibeln.)

—————————————————————————————–


Jesus säger: Allt vad ni vill att människorna ska göra er, det ska ni också göra dem.

Detta kan du läsa i Bibeln, Matt.7:12
Denna regel brukar kallas Den gyllene regeln. Den stämmer väl med mänsklig erfarenhet. Att den fungerar i det praktiska vardagslivet vet var och en som använt sig av den.

Om alla följde den skulle vi inte behöva så många lagar och bestämmelser. Det räcker långt med att ta hänsyn till varandra.


Jesus vill att vi skall tänka oss in i hur andra har det. Ledda av den helige Ande
kan vi förstå vad andra önskar även när de inte uttrycker det i ord.

Eftersom Herren själv offrade sig för oss utan att vi bett om det, så skall vi göra
uppoffringar för vår medmänniska även när ingen har krävt det.

Jesus har själv uppfyllt den gyllene regelns krav. Allt vad vi någonsin skulle kunna
önska och mer därtill har han gjort när han gav sitt liv till försoning för vår och
hela världens synd och skuld.

Om du vill ta emot Jesus nu så kan du be med i denna bön:

Gud, nu kommer jag till dig.
Tack för att Du älskar mig, precis som jag är.
Jesus, jag tror att Du är Guds Son,
och att Du dog och uppstod för mig.
Tack för att Du tog mitt straff på korset.
Förlåt mig alla mina synder.
Nu öppnar jag mitt hjärta
och tar emot Dig som min Herre och Frälsare.
Tack Fader i himlen för att jag nu är ditt barn.
Amen

Tag kontakt med någon du känner som är kristen och som du har förtroende för.
Då kan du få hjälp och tips om hur du går vidare och vårdar din tro.

Försök att läsa Bibeln regelbundet och fortsätt att be och samtala med Jesus.
Det gör att du blir trygg i din tro. På så sätt får du också lära känna Jesus allt mer.
(Om Jesus kan du läsa i Nya Testamentet i Bibeln.)

—————————————————————————————–

Jesus säger: ”Se, jag gör allting nytt.”
Bibeln: Uppenbarelseboken kap.21, vers 5

Detta är ord tagna ur bibelns sista bok, och i sammanhanget så beskriver versen
att Gud gör allt nytt. Han skapar en ny himmel och en ny jord.

Detta talar om framtiden, men denna vers talar även till dig och mig idag.
Guds ord till oss är; Jag vill göra ditt liv nytt och fräscht,

Vill du ta emot det??? Även om det ser mörkt ut, även om inte du ser någon väg ut,
även om inte dina tankar förstår eller ens ditt hjärta kan greppa det, så finns det EN
som förstår, EN som vet och EN som kan!

”Jag vet vilka tankar jag har för er, säger HERREN, nämligen fridens tankar och inte ofärdens
för att ge er en framtid och ett hopp.

Ni skall kalla på mig och komma och be till mig, och jag skall höra er.
Ni skall söka mig, och ni skall också finna mig om ni söker mig av hela ert hjärta.
Ty jag skall låta er finna mig, säger HERREN.”

Bibeln: Jeremia kap.29, vers 11-14

Om du vill ta emot Jesus nu så kan du be med i denna bön:

Gud, nu kommer jag till dig.
Tack för att Du älskar mig, precis som jag är.
Jesus, jag tror att Du är Guds Son,
och att Du dog och uppstod för mig.
Tack för att Du tog mitt straff på korset.
Förlåt mig alla mina synder.
Nu öppnar jag mitt hjärta
och tar emot Dig som min Herre och Frälsare.
Tack Fader i himlen för att jag nu är ditt barn.
Amen

Tag kontakt med någon du känner som är kristen och som du har förtroende för.
Då kan du få hjälp och tips om hur du går vidare och vårdar din tro.

Försök att läsa Bibeln regelbundet och fortsätt att be och samtala med Jesus.
Det gör att du blir trygg i din tro. På så sätt får du också lära känna Jesus allt mer.
(Om Jesus kan du läsa i Nya Testamentet i Bibeln.)

—————————————————————————————–

Jesus säger: Vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen,
men måste betala med sitt liv?
Detta kan du läsa i Bibeln; Lukas evangelium, kap.9, vers 25

Vem vill inte vinna? Redan barnet kämpar för att vinna, komma först.
Det ligger inte i vår mänskliga natur att välja sista platsen nej vi vill gärna ligga i framkant.

Kampen för framgång och pengar, vilket ofta förknippas med lycka, blir inte mindre
ju högre upp i åren vi kommer. Pensionsförsäkringarnas utveckling upptar mångas intressen.

Jesus varnar oss för fokusering på denna tidens rikedomar och framgångar.
Han vet att vi, i oss själva, inte kan hantera dem så bra.

Därför råder han oss att se lite längre, än bara hur detta livet ska te sig.
Det kommer en evighet, när vi lämnar detta livet, vare sig vi tror det eller ej.

Om vi bara intresserar oss för ”jord och värld” så kommer vi att få betala priset för det också.
I värsta fall förlorar du ditt liv.

Om du däremot vill ta emot den gåva av evigt liv som Gud av nåd ger till var och en
som tror på Jesus, då kommer även detta liv att få sitt rätta ”värde”.

Om du vill ta emot Jesus nu så kan du be med i denna bön:

Gud, nu kommer jag till dig.
Tack för att Du älskar mig, precis som jag är.
Jesus, jag tror att Du är Guds Son,
och att Du dog och uppstod för mig.
Tack för att Du tog mitt straff på korset.
Förlåt mig alla mina synder.
Nu öppnar jag mitt hjärta
och tar emot Dig som min Herre och Frälsare.
Tack Fader i himlen för att jag nu är ditt barn.
Amen

Tag kontakt med någon du känner som är kristen och som du har förtroende för.
Då kan du få hjälp och tips om hur du går vidare och vårdar din tro.

Försök att läsa Bibeln regelbundet och fortsätt att be och samtala med Jesus.
Det gör att du blir trygg i din tro. På så sätt får du också lära känna Jesus allt mer.
(Om Jesus kan du läsa i Nya Testamentet i Bibeln.)

—————————————————————————————–

Jesus säger: Sök först Guds rike och hans rättfärdighet så ska ni få allt
det andra också.
Detta kan du läsa i Matteus evangelium kap.6 vers 33

”Allt detta andra”, som Jesus talar om, har blivit det första och största i de flesta
människors liv, eller hur? Vi jagar och söker efter det som vi tror ska ge oss mest
lycka och framgång.

När man blir gammal och sjuk då kan man börja tänka på Gud, resonerar många.

Jesus vänder på det hela och uppmanar oss att göra en omprioritering i våra liv.
Tänk först på Gud, sök Gud först och se vilken förändring det kan bli i ditt liv!

Guds rike och hans rättfärdighet är något som håller i med- och motgång, hälsa
och sjukdom, liv och död.

Hur söker man då Guds rike? Hur kan man komma in i det riket?
Bara genom att födas, förstås. Tron på Jesus, på hans död och uppståndelse i vårt ställe,
ger oss nytt liv och barnaskap hos Gud och därmed medborgarskap i Guds rike.

Vi får/kan välja idag att söka det viktigaste, Guds rike och hans rättfärdighet, först.
Jesus är både riket och rättfärdigheten personifierad.
Livet med honom innehåller allt vad vi som människor innerst inne behöver
både här och i evigheten.

När vi väljer Jesus först kommer vi att upptäcka att vi faktiskt får det andra också,
på  köpet.

Om du vill ta emot Jesus nu så kan du be med i denna bön:

Gud, nu kommer jag till dig.
Tack för att Du älskar mig, precis som jag är.
Jesus, jag tror att Du är Guds Son,
och att Du dog och uppstod för mig.
Tack för att Du tog mitt straff på korset.
Förlåt mig alla mina synder.
Nu öppnar jag mitt hjärta
och tar emot Dig som min Herre och Frälsare.
Tack Fader i himlen för att jag nu är ditt barn.
Amen

Tag kontakt med någon du känner som är kristen och som du har förtroende för.
Då kan du få hjälp och tips om hur du går vidare och vårdar din tro.

Försök att läsa Bibeln regelbundet och fortsätt att be och samtala med Jesus.
Det gör att du blir trygg i din tro. På så sätt får du också lära känna Jesus allt mer.
(Om Jesus kan du läsa i Nya Testamentet i Bibeln.)

—————————————————————————————–

Jesus säger: Jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret
utan ha livets ljus.
Detta kan du läsa i Johannes evangelium kap.14 vers 19

Tänk så fantastiskt det är när ljuset kommer tillbaka! Vi som har mörkt omkring oss
under stor del av året gläds desto mer åt vårens och sommarens ljus.

Att det dessutom finns möjlighet att få Livets ljus känns ju bara helt otroligt.
För oss alla är mörkret inom oss nämligen inte så lätt att råda bot på, hur mycket vi än försöker.

Jesus kommer med ljus till alla människor, eftersom han själv är Ljuset. Mörkrets välde
och furste besegrades när Jesus gav sitt liv på korset och uppstod på den tredje dagen.

Om vi tar emot Honom byts mörkret inom oss ut mot ljus – Livets ljus.
Då behöver vi inte vandra i mörker och ovisshet utan vi får gå med Jesus och vara trygga,
vad som än händer.

Om du vill ta emot Jesus nu så kan du be med i denna bön:

Gud, nu kommer jag till dig.
Tack för att Du älskar mig, precis som jag är.
Jesus, jag tror att Du är Guds Son,
och att Du dog och uppstod för mig.
Tack för att Du tog mitt straff på korset.
Förlåt mig alla mina synder.
Nu öppnar jag mitt hjärta
och tar emot Dig som min Herre och Frälsare.
Tack Fader i himlen för att jag nu är ditt barn.
Amen

Tag kontakt med någon du känner som är kristen och som du har förtroende för.
Då kan du få hjälp och tips om hur du går vidare och vårdar din tro.

Försök att läsa Bibeln regelbundet och fortsätt att be och samtala med Jesus.
Det gör att du blir trygg i din tro. På så sätt får du också lära känna Jesus allt mer.
(Om Jesus kan du läsa i Nya Testamentet i Bibeln.)

—————————————————————————————–

Jesus säger: Var därför redo. I en stund då ni inte väntar det ska Människosonen komma.
(Du kan läsa det i Bibeln, Matteus evangelium kap. 24 vers 44)

Många gånger under livet finns det tillfällen när vi gör oss färdiga och är beredda för
någon särskild händelse i vårt liv.

Redan som barn vet vi att det är viktigt att vara beredd, för det som ska hända.
Både positiva och negativa saker väntar varje människa och om man är förberedd
så kan man möta det på bästa sätt.

Bibeln talar om en märklig och fantastisk dag, som inte kommit än men snart är här.
Jesus Kristus kommer tillbaka en gång till!

Inte som han kom första gången när han föddes i Betlehem utan denna gång för att
hämta hem de som tror på honom.

Om än många varken vet om det eller inte tror på det, så kommer han ändå.
Och hur gör du då, vad händer med dig?

Jesus sa: Den som kommer till mig kastar jag inte ut.
Du får komma till Jesus idag och då får du vara med när han kommer och hämtar oss till himlen.

Men det gäller att man gjort sig färdig, för när som helst kan han vara här.

Om du vill ta emot Jesus nu så kan du be med i denna bön:

Gud, nu kommer jag till dig.
Tack för att Du älskar mig, precis som jag är.
Jesus, jag tror att Du är Guds Son,
och att Du dog och uppstod för mig.
Tack för att Du tog mitt straff på korset.
Förlåt mig alla mina synder.
Nu öppnar jag mitt hjärta
och tar emot Dig som min Herre och Frälsare.
Tack Fader i himlen för att jag nu är ditt barn.
Amen

Tag kontakt med någon du känner som är kristen och som du har förtroende för.
Då kan du få hjälp och tips om hur du går vidare och vårdar din tro.

Försök att läsa Bibeln regelbundet och fortsätt att be och samtala med Jesus.
Det gör att du blir trygg i din tro. På så sätt får du också lära känna Jesus allt mer.
(Om Jesus kan du läsa i Nya Testamentet i Bibeln.)

—————————————————————————————–

Jesus säger: Saliga de som inte har sett men ändå tror.
Detta kan du läsa i Bibeln; Johannes evangelium, kap.20, vers 29b

Vi vill alltid ”se” innan vi tror och litar på det vi får höra, eller hur?
Ingenting är mer felaktigt.

Dagligen tror och litar vi på mycket som vi får information om utan att vi varken sett
eller kontrollerat sanningshalten.

Jesus vill att vi ska förstå att det erbjudande om liv och frid som han ger verkligen är sant
och att det gäller för var och en som vill komma och ta emot.

Men nyckeln ligger just i att ta emot i tro och att lita på att löftet och gåvan gäller just mig.

Du kan be till Jesus och ta emot honom i ditt liv.

Om du vill ta emot Jesus nu så kan du be med i denna bön:

Gud, nu kommer jag till dig.
Tack för att Du älskar mig, precis som jag är.
Jesus, jag tror att Du är Guds Son,
och att Du dog och uppstod för mig.
Tack för att Du tog mitt straff på korset.
Förlåt mig alla mina synder.
Nu öppnar jag mitt hjärta
och tar emot Dig som min Herre och Frälsare.
Tack Fader i himlen för att jag nu är ditt barn.
Amen

Tag kontakt med någon du känner som är kristen och som du har förtroende för.
Då kan du få hjälp och tips om hur du går vidare och vårdar din tro.

Försök att läsa Bibeln regelbundet och fortsätt att be och samtala med Jesus.
Det gör att du blir trygg i din tro. På så sätt får du också lära känna Jesus allt mer.
(Om Jesus kan du läsa i Nya Testamentet i Bibeln.)

—————————————————————————-

Jesus säger: Jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren.
Detta kan du läsa i Johannes evangelium kap.10 vers 11

Varför måste fåren ha en herde? – Om man har sett en fårskock i en halvöken
någonstans i Mellanöstern är svaret självklart. Utan herde går fåren en säker
död till mötes.

I vårt välorganiserade samhälle anses det däremot viktigt att varje får, varje
människa, är fri att vara sin egen herde. Man får inte hindra någon annans njutning.
Varje människa skall ha rätt att göra det man känner för.

I Bibeln läser vi om att Jesus gick omkring i alla städer och byar. Också i vår
tid går den uppståndne Jesus omkring i städer och byar och ser människorna.
Också i våra dagar förbarmar han sig över dem eftersom de är rivna och slagna,
även om de är välklädda och ser ut att vara vid god hälsa.

Jesus ser in i alla såriga hjärtan. Han vet hur jobbigt människor har det, hur pressade
de är, styrda av impulser med krav att vara lyckad. Jesus vet hur svårt de har att finna
frid i sina själar.

Han vill bli och vara deras herde, skydda och leda dem, ja han har till och med givit
sitt liv av kärlek för dem. Ingenting kan skada den som har Jesus till herde i sitt liv.

Han vill bli din Herde, vill du?

Du kan be så här:
Gud, nu kommer jag till dig.
Tack för att Du älskar mig, precis som jag är.
Jesus, jag tror att Du är Guds Son,
och att Du dog och uppstod för mig.
Tack för att Du tog mitt straff på korset.
Förlåt mig alla mina synder.
Nu öppnar jag mitt hjärta
och tar emot Dig som min Herre och Frälsare.
Tack Fader i himlen för att jag nu är ditt barn.
Amen

Tag kontakt med någon du känner som är kristen och som du har förtroende för.
Då kan du få hjälp och tips om hur du går vidare och vårdar din tro.

Försök att läsa Bibeln regelbundet och fortsätt att be och samtala med Jesus.
Det gör att du blir trygg i din tro. På så sätt får du också lära känna Jesus allt mer.
(Om Jesus kan du läsa i Nya Testamentet i Bibeln.)

——————————————————————————————–

Jesus säger: Döm inte, så ska ni inte bli dömda.
Detta kan du läsa i Bibeln, Matteus evangelium kap.7 vers 1

Tänk, vad lätt vi har för att bedöma och döma. Det är som om vi hade en inbyggd försvarsmekanism
som gör att vi sätter fokus på andras (dåliga) handlingar före våra egna.
Hela tiden jämför vi oss med andra och vill gärna lyfta oss själva genom att se ner på någon annan.

Det är inte det som ger livet mening säger Jesus, och fortsätter med att lära oss att med
det mått vi mäter ska också vi få tillbaka.

Därför borde vi ge generöst, av oss själva och det vi har, till andra.
Då kommer vi också att få ta emot det goda, förr eller senare.

Jesus själv kom inte för att bli betjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för oss människor.

Det var inte för att döma världen som han kom, utan för att rädda den.

Om du vill leva ett verkligt meningsfullt liv så kan du ta emot Jesus just nu.
Vill du ta emot Jesus i ditt hjärta idag?

Du kan be så här:
Gud, nu kommer jag till dig.
Tack för att Du älskar mig, precis som jag är.
Jesus, jag tror att Du är Guds Son,
och att Du dog och uppstod för mig.
Tack för att Du tog mitt straff på korset.
Förlåt mig alla mina synder.
Nu öppnar jag mitt hjärta
och tar emot Dig som min Herre och Frälsare.
Tack Fader i himlen för att jag nu är ditt barn.
Amen

Tag kontakt med någon du känner som är kristen och som du har förtroende för.
Då kan du få hjälp och tips om hur du går vidare och vårdar din tro.

Försök att läsa Bibeln regelbundet och fortsätt att be och samtala med Jesus.
Det gör att du blir trygg i din tro. På så sätt får du också lära känna Jesus allt mer.
(Om Jesus kan du läsa i Nya Testamentet i Bibeln.)

————————————————————–

Jesus säger: Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor,
så ska jag ge er vila.
(Detta kan du läsa i Bibeln; Matteus evangelium, kap.11, vers 28)

Fysiskt arbete var vanligare förr när det inte fanns så många maskiner och andra
mekaniska hjälpmedel. Idag har vi en mycket bekvämare vardagssituation, både
när det gäller arbete hemma och på jobbet.

Ändå kan man vara utarbetad både till kropp och själ och Jesu enkla uppmaning
är lika gångbar idag som förr. Behovet av inre vila har inte förändrats genom tidens gång.


Människan är sliten invärtes. Något har gått snett och harmonin som vi var ämnade
att äga har förlorats.

Bibeln säger att alla människor har syndat och förlorat kontakten med Gud. Men det
står också att den gåva som Gud ger av nåd är evigt liv.

Vi kan alltså komma med våra tunga bördor till Jesus, lämna dem där och få vila
och frid. Han förlåter och helar vårt inre och vårt minne.

Vill du ta emot Jesus i ditt hjärta idag?

Du kan be så här:
Gud, nu kommer jag till dig.
Tack för att Du älskar mig, precis som jag är.
Jesus, jag tror att Du är Guds Son,
och att Du dog och uppstod för mig.
Tack för att Du tog mitt straff på korset.
Förlåt mig alla mina synder.
Nu öppnar jag mitt hjärta
och tar emot Dig som min Herre och Frälsare.
Tack Fader i himlen för att jag nu är ditt barn.
Amen


Tag kontakt med någon du känner som är kristen och som du har
förtroende för. Då kan du få hjälp och tips om hur du går vidare
och vårdar din tro.

Försök att läsa Bibeln regelbundet och fortsätt att be och samtala med Jesus.
Det gör att du blir trygg i din tro.

På så sätt får du också lära känna Jesus allt mer.
(Om Jesus kan du läsa i Nya Testamentet i Bibeln.)

—————————————————————————–

Jesus säger: Jag lever, ni ska också leva.
(Detta kan du läsa i Bibeln i Johannes evangelium kap.14 vers 19)

Det är skillnad på att leva och leva.

För många är livet en kamp för att överleva till nästa dag.
För andra är livet bara en existens utan mening och mål.

När Jesus säger att vi ska leva som han lever så menar han faktiskt just det.

Det liv vi var ämnade till var ju ett liv i gemenskap med Gud, vår Far och därmed
ett evigt oförstörbart liv.

Synden; människans olydnad mot Gud och hans vilja, omintetgjorde tyvärr denna mening
med våra liv och vi förlorade det liv som Gud ville att vi skulle ha.

Är det kört nu? Nej, Jesus kom och gav oss en ny chans.

Han dog för att vi skulle få leva. Vi får verkligt liv tack vare honom.

Redan här och nu och sedan för alltid med Jesus i himlen.
Vill du leva på riktigt?

Vill du ta emot Jesus i ditt hjärta idag?

Du kan be så här:
Gud, nu kommer jag till dig.
Tack för att Du älskar mig, precis som jag är.
Jesus, jag tror att Du är Guds Son,
och att Du dog och uppstod för mig.
Tack för att Du tog mitt straff på korset.
Förlåt mig alla mina synder.
Nu öppnar jag mitt hjärta
och tar emot Dig som min Herre och Frälsare.
Tack Fader i himlen för att jag nu är ditt barn.
Amen


Tag kontakt med någon du känner som är kristen och som du har
förtroende för. Då kan du få hjälp och tips om hur du går vidare
och vårdar din tro.

Försök att läsa Bibeln regelbundet och fortsätt att be och samtala med Jesus.
Det gör att du blir trygg i din tro.

På så sätt får du också lära känna Jesus allt mer.
(Om Jesus kan du läsa i Nya Testamentet i Bibeln.)

—————————————————————————–

Jesus säger: Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den
som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv.

Du kan läsa detta i Bibeln, Johannes evangelium kap.3 vers 16
Många har hört just detta bibelord och kan det kanske utantill.

Det brukar kallas Lilla Bibeln.

Det är faktiskt den bästa sammanfattning av Guds budskap till oss människor, som vi kan få.

Trots att människan vänt sig bort från Gud och hans vilja med oss så älskade Gud
oss så mycket att Han gav det bästa Han hade, sin egen Son Jesus Kristus.

Jesus tog på sig straffet för vår bortvändhet och synd och betalade priset genom sin död på korset.

Därför kan vi få förlåtelse och ett evigt liv, när vi tror på Honom.

Ingen kan förtjäna eller förvärva rätten att kallas Guds barn och få det eviga livet.

Det går bara genom att tro på det Jesus redan gjort. Du är så älskad och Fadersfamnen är öppen idag.

Välkommen hem!

Vill du ta emot Jesus i ditt hjärta idag?

Du kan be så här:
Gud, nu kommer jag till dig.
Tack för att Du älskar mig, precis som jag är.
Jesus, jag tror att Du är Guds Son,
och att Du dog och uppstod för mig.
Tack för att Du tog mitt straff på korset.
Förlåt mig alla mina synder.
Nu öppnar jag mitt hjärta
och tar emot Dig som min Herre och Frälsare.
Tack Fader i himlen för att jag nu är ditt barn.
Amen


Tag kontakt med någon du känner som är kristen och som du har
förtroende för. Då kan du få hjälp och tips om hur du går vidare
och vårdar din tro.

Försök att läsa Bibeln regelbundet och fortsätt att be och samtala med Jesus.
Det gör att du blir trygg i din tro.

På så sätt får du också lära känna Jesus allt mer.
(Om Jesus kan du läsa i Nya Testamentet i Bibeln.)

—————————————–

Jesus säger: Allt vad ni vill att människorna ska göra er, det ska ni också göra dem
Detta kan du läsa i Bibeln, Matt.7:12
Denna regel brukar kallas Den gyllene regeln. Den stämmer väl med mänsklig
erfarenhet. Att den fungerar i det praktiska vardagslivet vet var och en som använt
sig av den.

Om alla följde den skulle vi inte behöva så många lagar och bestämmelser. Det räcker
långt med att ta hänsyn till varandra.

Jesus vill att vi skall tänka oss in i hur andra har det. Ledda av den helige Ande kan vi
förstå vad andra önskar även när de inte uttrycker det i ord.

Eftersom Herren själv offrade sig för oss utan att vi bett om det, så skall vi göra
uppoffringar för vår medmänniska även när ingen har krävt det.

Jesus har själv uppfyllt den gyllene regelns krav. Allt vad vi någonsin skulle kunna
önska och mer därtill har han gjort när han gav sitt liv till försoning för vår och hela
världens synd och skuld.

Vill du släppa in Jesus i ditt hjärta idag?

Du kan be så här:
Gud, nu kommer jag till dig.
Tack för att Du älskar mig, precis som jag är.
Jesus, jag tror att Du är Guds Son,
och att Du dog och uppstod för mig.
Tack för att Du tog mitt straff på korset.
Förlåt mig alla mina synder.
Nu öppnar jag mitt hjärta
och tar emot Dig som min Herre och Frälsare.
Tack Fader i himlen för att jag nu är ditt barn.
Amen


Tag kontakt med någon du känner som är kristen och som du har
förtroende för. Då kan du få hjälp och tips om hur du går vidare
och vårdar din tro.

Försök att läsa Bibeln regelbundet och fortsätt att be och samtala med Jesus.
Det gör att du blir trygg i din tro.

På så sätt får du också lära känna Jesus allt mer.
(Om Jesus kan du läsa i Nya Testamentet i Bibeln.)
—————————————————————————–

Jesus säger: Himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig förgå.
(Detta kan du läsa i Bibeln; Matteus evangelium kap.24, vers 25)

Allting verkar förändras i våra dagar. Ingenting är sig likt.
Vem eller vad kan man lita på, egentligen?

Vårt behov av trygghet har knappast minskat, trots den välfärd som vårt samhälle ger.
Både barn och vuxna söker efter något att lita på, i livets alla förhållanden.

Jesus försäkrar oss att om än allt omkring oss rasar så finns det något som är hållfast
och det är vad Gud sagt i sitt Ord, Bibeln.

Där berättar Han om människans situation och vad Han gjort för att rädda oss,
genom att Jesus tog vårt straff på sig på korset.

Vi kan få nytt och meningsfullt liv här och sedan i evighet
när vi tror på vad Jesus har gjort för oss.

Vi får också uppleva Guds omsorg om oss varje dag,
för Han har lovat att vara med oss alla sorters dagar.

Gud håller vad Han lovat, det kan vi lita på!

Vill du släppa in Jesus i ditt hjärta idag?

Du kan be så här:
Gud, nu kommer jag till dig.
Tack för att Du älskar mig, precis som jag är.
Jesus, jag tror att Du är Guds Son,
och att Du dog och uppstod för mig.
Tack för att Du tog mitt straff på korset.
Förlåt mig alla mina synder.
Nu öppnar jag mitt hjärta
och tar emot Dig som min Herre och Frälsare.
Tack Fader i himlen för att jag nu är ditt barn.
Amen


Tag kontakt med någon du känner som är kristen och som du har
förtroende för. Då kan du få hjälp och tips om hur du går vidare
och vårdar din tro.

Försök att läsa Bibeln regelbundet och fortsätt att be och samtala med Jesus.
Det gör att du blir trygg i din tro.

På så sätt får du också lära känna Jesus allt mer.
(Om Jesus kan du läsa i Nya Testamentet i Bibeln.)
—————————————————————————–

Jesus säger: Be och ni ska få, sök och ni ska finna, bulta och dörren ska öppnas för er.

Du kan läsa detta i Bibeln, Matteus evangelium kap. 7 vers 7

Många säger att de inte tror på Gud men nästan alla ber, ändå.

Något inom oss ropar ständigt för att få svar, från Gud.
Människan söker hela tiden, efter Gud.

Det verkar som om orden från Dan Andersson dikt:
”Det är något bortom bergen, bortom blommorna och sången, det är något
bakom stjärnor, bakom heta hjärtat mitt” har en motsvarighet i varje människas hjärta.

Vi får verkligen be till Gud och lita på att han vill svara.
Det beror inte på vår duktighet eller förtjänst utan på Guds kärlek, att vi får be
till Honom och att Han svarar.

Vi får söka Honom och Hans hjälp i varje situation, hur svår och omöjlig den än är.
Vi får bulta och påkalla Hans uppmärksamhet och då ska vi också upptäcka att
Han sökte oss först!

Jesus kom ju hit till jorden för att visa oss Guds kärlek.

Vilket problem som vi än möter har sin lösning hos Gud.
Pröva idag; be, sök, bulta och du ska se att Han har svaret.


Om du vill ta emot Jesus nu så kan du be med i denna bön:

Gud, nu kommer jag till dig.
Tack för att Du älskar mig, precis som jag är.
Jesus, jag tror att Du är Guds Son,
och att Du dog och uppstod för mig.
Tack för att Du tog mitt straff på korset.
Förlåt mig alla mina synder.
Nu öppnar jag mitt hjärta
och tar emot Dig som min Herre och Frälsare.
Tack Fader i himlen för att jag nu är ditt barn.
Amen

Tag kontakt med någon du känner som är kristen och som du har förtroende för.
Då kan du få hjälp och tips om hur du går vidare och vårdar din tro.
Försök att läsa Bibeln regelbundet och fortsätt att be
och samtala med Jesus. Det gör att du blir trygg i din tro.

På så sätt får du också lära känna Jesus allt mer.
(Om Jesus kan du läsa i Nya Testamentet i Bibeln.)

——————————————-

Jesus säger: Frid lämnar jag kvar åt er, min frid ger jag er.
Du kan läsa detta i Bibeln, Johannes evangelium kap.14 vers 27

Frid och fred i en orolig tid – är det möjligt?
Freden i världen är inte så vanlig som man skulle önska.
Det är fler väpnade konflikter idag än på länge.

Oron och ångesten i människors inre har ökat lavinartat.
Psykofarmaca, dvs. medicin för att dämpa ångest, säljs som aldrig förr.

Vem kan göra något varaktigt åt problemet?
Jo, Han som kom med fridens och fredens budskap.

Jesus kallas i Bibeln för Fridsfursten.

Han tog itu med roten till det onda, nämligen vår bortvändhet från Gud.
Han helade den brutna gemenskapen genom att försona vår skuld.

Du kan bli förlåten, upprättad och fri, genom Jesus.

Du får en helt nytt liv med glädje och frid.
När friden finns i hjärtat blir freden en naturlig konsekvens.

Om du vill ta emot Jesus nu så kan du be med i denna bön:

Gud, nu kommer jag till dig.
Tack för att Du älskar mig, precis som jag är.
Jesus, jag tror att Du är Guds Son,
och att Du dog och uppstod för mig.
Tack för att Du tog mitt straff på korset.
Förlåt mig alla mina synder.
Nu öppnar jag mitt hjärta
och tar emot Dig som min Herre och Frälsare.
Tack Fader i himlen för att jag nu är ditt barn.
Amen

Tag kontakt med någon du känner som är kristen och som du har förtroende för.
Då kan du få hjälp och tips om hur du går vidare och vårdar din tro.
Försök att läsa Bibeln regelbundet och fortsätt att be
och samtala med Jesus. Det gör att du blir trygg i din tro.

På så sätt får du också lära känna Jesus allt mer.
(Om Jesus kan du läsa i Nya Testamentet i Bibeln.)

——————————————-

Jesus säger: Om någon hör min röst och öppnar dörren, ska jag gå in till honom…
(du kan läsa detta i Uppenbarelseboken kap.3 vers 20)

Martin Buber (1878-1965) berättar om Rabbi Mendel från Kozk att han en gång
överraskade några lärda män som var hans gäster med en fråga: ”Var bor Gud?”

De skrattade: ”Så ni talar. Världen är ju full av hans härlighet.” Men han besvarade
sin egen fråga: ”Gud bor där han blir insläppt.”

Martin Buber kommenterar: ”På det kommer det an till slut: att släppa in Gud.”

Människan har i alla tider varit intresserade och frågande inför Guds existens.
Världens alla religioner är ett bevis på detta.

Tyvärr har denna längtan ofta resulterat i fruktlösa ansträngningar att med
egna gärningar försöka nå upp till en gud.

Bibeln visar på en annan väg. Vi ska inte försöka ”nå upp till Gud” utan han
har ”kommit ner” till oss. När Jesus föddes, levde och dog gjorde han det för oss
människor. Han levde det liv vi skulle ha gjort och dog i vårt ställe och betalade
så vår skuld.

Nu får vi tro och lita på detta och ta emot honom i våra liv och leva tillsammans
med honom både här och sedan i evighet. Jesus bor där han blir insläppt!
På det kommer det an till slut.

Du kan be så här:
Gud, nu kommer jag till dig.
Tack för att Du älskar mig, precis som jag är.
Jesus, jag tror att Du är Guds Son,
och att Du dog och uppstod för mig.
Tack för att Du tog mitt straff på korset.
Förlåt mig alla mina synder.
Nu öppnar jag mitt hjärta
och tar emot Dig som min Herre och Frälsare.
Tack Fader i himlen för att jag nu är ditt barn.
Amen

Tag kontakt med någon du känner som är kristen och som du har förtroende för.
Då kan du få hjälp och tips om hur du går vidare och vårdar din tro.

Försök att läsa Bibeln regelbundet och fortsätt att be och samtala med Jesus.
Det gör att du blir trygg i din tro.

På så sätt får du också lära känna Jesus allt mer.
(Om Jesus kan du läsa i Nya Testamentet i Bibeln.)

———————————————————-

”Jesus säger: Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig.”
(Du kan läsa detta i Bibeln, Johannes evangelium kap.14, vers 1)

Det finns mycket som kan oroa oss.
Det finns mycket som vi låter oroa oss.

Och det är en viss skillnad mellan dessa båda.
Ibland gör vi oss bekymmer för sådant som aldrig kommer att hända.
Och det orsakar oss mycket lidande och sorg i onödan.

Ibland oroas vi över den situation som faktiskt är.
Och det påverkar vår dag (och natt) så att vi inte ens kan glädjas över det positiva i vårt liv.

Kanske beror det på att vi tror att det inte finns någon att lita på
i livets svårigheter. Ingen som kan förändra eller förhindra det som är eller hotar.

Då får vi påminna oss det Jesus säger om att vi inte ska låta våra hjärtan oroas.
Istället får vi tro och lita på Gud och Jesus.


Du får lita på att du är älskad och att Gud vill hjälpa dig i varje situation.
Ja, än mer, Han har en fantastisk plan för ditt liv och du kan lita på
att den är den bästa för dig. Varje dag!
Du får också lita på att Han är med dig!
Idag – och alla dagar!

Vill du ta emot Jesus i ditt hjärta idag?

Om du vill ta emot Jesus nu så kan du be med i denna bön:

Gud, nu kommer jag till dig. Tack för att Du älskar mig,
precis som jag är.

Jesus, jag tror att Du är Guds Son
och att Du dog och uppstod för mig.
Tack för att Du tog mitt straff på korset.
Förlåt mig alla mina synder.

Nu öppnar jag mitt hjärta och tar emot Dig
som min Herre och Frälsare.
Tack Fader i himlen för att jag nu är ditt barn.
Amen

Tag kontakt med någon du känner som är kristen och som du har förtroende för.
Då kan du få hjälp och tips om hur du går vidare och vårdar din tro.

Försök att läsa Bibeln regelbundet och fortsätt att be
och samtala med Jesus. Det gör att du blir trygg i din tro.
På så sätt får du också lära känna Jesus allt mer.
(Om Jesus kan du läsa i Nya Testamentet i Bibeln.)

Vill du få en gratis Bibel? Klicka här och fyll i dina adressuppgifter
så skickas en Bibel till dig. Gud välsigne dig!

———————————————————

Vi har alla våra olika dagar, under livet.
Många är precis så där jättebra, medan andra är helt hopplösa
ja, till och med förtvivlat desperata.
Ingen finns som kan hjälpa oss, kanske ingen ens finns i vår närhet.

”Jesus säger: Jag är med er alla dagar till tidens slut.”
(du kan läsa detta i Bibeln i Matteus evangelium kapitel 28 och vers 20)

Alla dagar? De jobbiga, ensamma, smärtfyllda och meningslösa dagarna?
Ja, ALLA dagar, sa Jesus.

Jesus är med mig varje dag. Alla dagar ända tills den här tiden tar slut.
Jag får kraften att orka, därför att Han är med varje dag.

Oavsett vad som händer under dagen så kan jag alltid lita på
att Han finns där vid min sida.

Och när nätterna är långa och tunga av oro och smärta,
så finns Han där för att trösta mig.

Tänk så fantastiskt!

Vill du ta emot Jesus i ditt hjärta idag?

Om du vill ta emot Jesus nu så kan du be med i denna bön:

Gud, nu kommer jag till dig. Tack för att Du älskar mig,
precis som jag är.

Jesus, jag tror att Du är Guds Son
och att Du dog och uppstod för mig.
Tack för att Du tog mitt straff på korset.
Förlåt mig alla mina synder.

Nu öppnar jag mitt hjärta och tar emot Dig
som min Herre och Frälsare.
Tack Fader i himlen för att jag nu är ditt barn.
Amen

Tag kontakt med någon du känner som är kristen och som du har förtroende för.
Då kan du få hjälp och tips om hur du går vidare och vårdar din tro.

Försök att läsa Bibeln regelbundet och fortsätt att be
och samtala med Jesus. Det gör att du blir trygg i din tro.
På så sätt får du också lära känna Jesus allt mer.
(Om Jesus kan du läsa i Nya Testamentet i Bibeln.)

Vill du få en gratis Bibel? Klicka här och fyll i dina adressuppgifter
så skickas en Bibel till dig. Gud välsigne dig!

—————————————————-

Jesus säger: Den som tror på mig ska leva om han än dör.
(Detta kan du läsa i Bibeln, i Johannes evangelium kapitel 11, vers 25)

Få händelser i livet är så smärtsamma som när en anhörig eller god vän dör.
Allt inom oss protesterar, livet kan väl inte dö?? Och ändå vet vi att det enda
säkra i livet är att vi alla ska dö en gång.

Finns det verkligen inte någon möjlighet att ändra på det?

Guds tanke var inte att vi skulle dö, men när synden kom in i världen kom också
döden in. Det som från början var tänkt att vara livsglädje blev dödsfruktan.

Men Gud hade en utväg beredd. Han gav det bästa han hade, sin egen Son,
som lösen för vår synd och besegrade döden.

Eftersom Jesus gjorde sig lydig intill döden är han också den som uppväcktes
från de döda och nu kan ge liv åt var och en som tror. Nu kan alltså vem som vill
få evigt liv genom tron på Jesus.

Och du kan lita på att om du än dör så lever du med Honom i himlen i evighet.

Tänk så fantastiskt!

Vill du ta emot Jesus idag?

Du kan be så här:
Gud, nu kommer jag till dig.
Tack för att Du älskar mig, precis som jag är.
Jesus, jag tror att Du är Guds Son,
och att Du dog och uppstod för mig.
Tack för att Du tog mitt straff på korset.
Förlåt mig alla mina synder.
Nu öppnar jag mitt hjärta
och tar emot Dig som min Herre och Frälsare.
Tack Fader i himlen för att jag nu är ditt barn.
Amen

Tag kontakt med någon du känner som är kristen och som du har
förtroende för. Då kan du få hjälp och tips om hur du går vidare
och vårdar din tro.

Försök att läsa Bibeln regelbundet och fortsätt att be och samtala med Jesus.
Det gör att du blir trygg i din tro.

På så sätt får du också lära känna Jesus allt mer.
(Om Jesus kan du läsa i Nya Testamentet i Bibeln.)

———————————————————-

Jesus säger: För människor är det omöjligt, men inte för Gud. Ty för Gud är allting möjligt.
Detta kan du läsa i Markus evangelium kapitel 10 vers 27

En konsthantverkare i vår kommun hade en devis i sin verkstad där det stod:
”Underverk gör vi direkt, mirakler tar lite längre tid.”

Många som läste det log säkert och tänkte att budskapet vore önskvärt. De flesta av oss
behöver både underverk och mirakler i våra liv, emellanåt.

För människor är det övernaturliga omöjligt, men inte för Gud. För Gud är det övernaturliga,
naturligt. Det är inte vår starka tro som utför mirakler, det är Gud som gör det.

Vår uppgift är att sätta vår tro till Gud; om vi håller vår del av avtalet är det upp till Gud att hålla sin del.

Fastän människan lyckats forska och framställa mycket gott, så återstår det mest viktiga
och önskvärda olöst; livets gåta, förlåtelsens nåd och evighetens hopp.

Men det människan inte kunde göra, det gjorde Gud då han sände sin egen Son för att
ge oss en ny chans, ett nytt hopp.

Och han lovade oss inte bara nytt liv och evigt liv utan också sin hjälp i vår situation, just nu.

När det känns omöjligt, kom ihåg att för Gud är ALLT möjligt.
Han kan förvandla allt; ditt liv, dina närmaste, dina omständigheter.

Vill du ta emot Jesus idag?

Du kan be så här:
Gud, nu kommer jag till dig.
Tack för att Du älskar mig, precis som jag är.
Jesus, jag tror att Du är Guds Son,
och att Du dog och uppstod för mig.
Tack för att Du tog mitt straff på korset.
Förlåt mig alla mina synder.
Nu öppnar jag mitt hjärta
och tar emot Dig som min Herre och Frälsare.
Tack Fader i himlen för att jag nu är ditt barn.
Amen


Tag kontakt med någon du känner som är kristen och som du har
förtroende för. Då kan du få hjälp och tips om hur du går vidare
och vårdar din tro.

Försök att läsa Bibeln regelbundet och fortsätt att be och samtala med Jesus.
Det gör att du blir trygg i din tro.

På så sätt får du också lära känna Jesus allt mer.
(Om Jesus kan du läsa i Nya Testamentet i Bibeln.)
—————————————————————————–

Jesus säger: Den som kommer till mig ska jag inte visa bort.
(du kan läsa detta i Bibeln i Johannes evangelium kapitel 6 och vers 37)

Finns det något värre än att bli avvisad? Kanske att bli nonchalerad?
Varje människa längtar innerst inne efter bekräftelse, att bli sedd.
Ingen vill leva ensam och inte vara behövd av någon.
Alla vill vara efterlängtade och bli välkomnade.

Vi är egentligen skapade till att leva i gemenskap och att vara både
behövda och behövande.
Gud är vår Far och han älskar oss, var och en speciellt mycket.
Men människan valde att gå sina egna vägar och ”leva sitt eget liv”.

Då förlorade hon också Livet, det verkliga. Kontakten med Gud bröts.
Dörren stängdes, paradiset förlorades…
Vi behöver bara läsa tidningen eller se TV-nyheterna så vet vi konsekvenserna.

Finns det någon väg tillbaka? Jo, någon har öppnat dörren till Fadershuset.
Jesus tog konsekvenserna av vår synd, han dog i vårt ställe.
Och nu hälsar han dig och mig välkomna hem igen.
Han visar inte bort någon som kommer till honom.

Vill du ta emot Jesus idag?

Du kan be så här:
Gud, nu kommer jag till dig.
Tack för att Du älskar mig, precis som jag är.
Jesus, jag tror att Du är Guds Son,
och att Du dog och uppstod för mig.
Tack för att Du tog mitt straff på korset.
Förlåt mig alla mina synder.
Nu öppnar jag mitt hjärta
och tar emot Dig som min Herre och Frälsare.
Tack Fader i himlen för att jag nu är ditt barn.
Amen


Tag kontakt med någon du känner som är kristen och som du har
förtroende för. Då kan du få hjälp och tips om hur du går vidare
och vårdar din tro.

Försök att läsa Bibeln regelbundet och fortsätt att be och samtala med Jesus.
Det gör att du blir trygg i din tro.

På så sätt får du också lära känna Jesus allt mer.
(Om Jesus kan du läsa i Nya Testamentet i Bibeln.)

——————————————–

Jesus säger: Jag är Vägen, Sanningen och Livet. Ingen kommer till Fadern utom genom Mig.
(du kan läsa detta i Bibeln i Johannes evangelium kapitel 14 och vers 6)

”Blir var och en salig på sin tro?”
”Leder alla vägar till Rom?”
”Tror inte olika religioner egentligen på samma gud?”

När dessa frågor aktualiseras, så är det viktigt och utmanande att lyssna till vad Jesus säger.

Han som beskriver sig själv som:
·VägEN – inte en väg bland många,
·SanningEN – inte en sanning bland andra och
·LivET – det verkliga livet, som börjar här och nu genom tron på Jesus Kristus
som världens unike Frälsare!

När Jesus kom till oss människor var det för att hjälpa oss att hitta hem.
Människan är vilse eftersom hon förlorat kontakten med Gud.
Vi är helt enkelt på fel väg och vi kommer inte att nå dit vi innerst inne vill.

Men Jesus är den enda Vägen till Gud, Sanningen med stort S och Livet som aldrig dör.

När vi kommer till Jesus blir Han den verkliga vägen, den helande sanningen
och livet som aldrig kan förloras, för oss.

Vill du ta emot Jesus idag?

Du kan be så här:
Gud, nu kommer jag till dig.
Tack för att Du älskar mig, precis som jag är.
Jesus, jag tror att Du är Guds Son,
och att Du dog och uppstod för mig.
Tack för att Du tog mitt straff på korset.
Förlåt mig alla mina synder.
Nu öppnar jag mitt hjärta
och tar emot Dig som min Herre och Frälsare.
Tack Fader i himlen för att jag nu är ditt barn.
Amen


Tag kontakt med någon du känner som är kristen och som du har
förtroende för. Då kan du få hjälp och tips om hur du går vidare
och vårdar din tro.

Försök att läsa Bibeln regelbundet och fortsätt att be och samtala med Jesus.
Det gör att du blir trygg i din tro.

På så sätt får du också lära känna Jesus allt mer.
(Om Jesus kan du läsa i Nya Testamentet i Bibeln.)


Bibeln: Så uppenbarades Guds kärlek till oss: Han sände sin enfödde Son
till världen för att vi skulle leva genom honom.
1 Joh.4:9

Det är alltid lättare att säga än att göra, det vet vi alla. Löften kan verka vara
detsamma som handling men visar sig ofta bestå av mest ”prat”.

Bibeln lär oss att Gud inte bara sa att han älskade människan, han visade det
också i praktisk handling. Trots att vi människor egentligen förtjänade Guds
avoghet genom vår bortvändhet från honom så valde Gud att betala det
högsta priset för att ge oss en ny möjlighet till liv, meningsfullt, evigt liv.

Gud sände sin enfödde Son, Jesus Kristus, som sitt kärleksbevis till oss alla.
För Gud finns ingen åtskillnad på hudfärg, kön eller status i samhället.

Han bjuder oss alla att komma och ta emot den största julgåvan i alla tider
– frälsningen i Jesus Kristus. Förlåtelse och upprättelse för varje människa,
som vill tacka och ta emot.

Vill du ta emot Guds julgåva?

Om du vill ta emot Jesus nu så kan du be med i denna bön:

Gud, nu kommer jag till dig.
Tack för att Du älskar mig, precis som jag är.

Jesus, jag tror att Du är Guds Son,
och att Du dog och uppstod för mig.

Tack för att Du tog mitt straff på korset.
Förlåt mig alla mina synder.

Nu öppnar jag mitt hjärta
och tar emot Dig som min Herre och Frälsare.

Tack Fader i himlen för att jag nu är ditt barn.
Amen

Tag kontakt med någon du känner som är kristen och som du har
förtroende för. Då kan du få hjälp och tips om hur du går vidare
och vårdar din tro.

Försök att läsa Bibeln regelbundet och fortsätt att be
och samtala med Jesus. Det gör att du blir trygg i din tro.
På så sätt får du också lära känna Jesus allt mer.

(Om Jesus kan du läsa i Nya Testamentet i Bibeln.)

Vill du få en gratis Bibel? Klicka här och fyll i dina adressuppgifter
så skickas en Bibel till dig. Gud välsigne dig!

—————————————————-

Men åt alla dem som tog emot honom (Jesus) gav han rätten att bli Guds barn,
åt dem som tror på hans namn.
 Joh.1:12

Det talas mycket om rättigheter, på olika områden och i skiftande sammanhang, idag.
En del menar att man har självklar rättighet att äga eller göra det man vill.
Andra vet inte ens om vilka rättigheter de egentligen har.

Bibeln säger att alla som tar emot Jesus, dvs. tror att han finns och att han dog och
uppstod för oss, får av Gud rätten att bli Guds barn.

Så fantastiskt! Ingen ”rättighet” i världen kan uppväga denna möjlighet.
Tänk liv, meningsfyllt liv, nu och för alltid när vi tror på Jesusnamnet!

Vill du ta emot Jesus idag och få rätten att bli ett Guds barn?

Om du vill ta emot Jesus nu så kan du be med i denna bön:

Gud, nu kommer jag till dig.
Tack för att Du älskar mig, precis som jag är.
Jesus, jag tror att Du är Guds Son,
och att Du dog och uppstod för mig.
Tack för att Du tog mitt straff på korset.
Förlåt mig alla mina synder.
Nu öppnar jag mitt hjärta
och tar emot Dig som min Herre och Frälsare.
Tack Fader i himlen för att jag nu är ditt barn.
Amen

Tag kontakt med någon du känner som är kristen och som du har förtroende för.
Då kan du få hjälp och tips om hur du går vidare och vårdar din tro.

Försök att läsa Bibeln regelbundet och fortsätt att be och samtala med Jesus.
Det gör att du blir trygg i din tro. På så sätt får du också lära känna Jesus allt mer.
(Om Jesus kan du läsa i Nya Testamentet i Bibeln.)

———————————————–

Vi har sett och vittnar om att Fadern har sänt sin Son som världens Frälsare. 1 Joh.4:14

Vi lever i ett informationssamhälle. Varje dag översköljs vi av mer eller mindre viktig
information. Reklamen har antagit allt mer sofistikerade form, så vi nästan tror att det
är livsviktig information som serveras.

Bibeln säger att det finns något som angår alla människor och som verkligen har
en livsavgörande betydelse om man får veta det och dessutom tar emot erbjudandet.

Det är ”det glada budskapet” – berättelsen om hur Jesus kom för att leva, lida och dö
på ett kors för vår skull, för att vi skulle få en chans till evigt liv. Det handlar om hur han
uppstod och besegrade döden så att vi aldrig skulle behöva dö en evig död.

Vi vill berätta för alla vi kan om denna fantastiska nyhet.

Det har förvandlat våra liv och kan förvandla också ditt.
Vill du ta emot Jesus och hans hjälp idag?

Bed så här:
Gud, nu kommer jag till dig.
Tack för att Du älskar mig, precis som jag är.
Jesus, jag tror att Du är Guds Son,
och att Du dog och uppstod för mig.
Tack för att Du tog mitt straff på korset.
Förlåt mig alla mina synder.
Nu öppnar jag mitt hjärta
och tar emot Dig som min Herre och Frälsare.
Tack Fader i himlen för att jag nu är ditt barn.
Amen

Tag kontakt med någon du känner som är kristen och som du har
förtroende för. Då kan du få hjälp och tips om hur du går vidare
och vårdar din tro.

Försök att läsa Bibeln regelbundet och fortsätt att be och samtala med Jesus.
Det gör att du blir trygg i din tro.

På så sätt får du också lära känna Jesus allt mer.
(Om Jesus kan du läsa i Nya Testamentet i Bibeln.)
—————————————————————————–

Gud säger ju: Jag bönhör dig i rätt tid, och jag hjälper dig på frälsningens dag.
Se, nu är den rätta tiden, nu är frälsningens dag.
2 Kor.6:2

Finns det någon som ser mig och hör mig? Finns det någon som bryr sig och vill
och kan hjälpa mig?


Vi hamnar ofta i sådana situationer där vi behöver hjälp. Vem kan och orkar hjälpa oss?

Bibeln säger att Gud både vill och kan hjälpa i varje situation. För Honom är det alltid rätt tid.

Kanske tänker vi att det är för sent att be om hjälp eller att det kanske kommer ett bättre
tillfälle längre fram. Men nu är den rätta tiden.

Du får be om hjälp just nu, om du vill. Gud är inte längre bort än en bön.

Vill du ta emot Jesus i ditt hjärta idag?

Bed så här:
Gud, nu kommer jag till dig.
Tack för att Du älskar mig, precis som jag är.
Jesus, jag tror att Du är Guds Son,
och att Du dog och uppstod för mig.
Tack för att Du tog mitt straff på korset.
Förlåt mig alla mina synder.
Nu öppnar jag mitt hjärta
och tar emot Dig som min Herre och Frälsare.
Tack Fader i himlen för att jag nu är ditt barn.
Amen

Tag kontakt med någon du känner som är kristen och som du har
förtroende för. Då kan du få hjälp och tips om hur du går vidare
och vårdar din tro.

Försök att läsa Bibeln regelbundet och fortsätt att be och samtala med Jesus.
Det gör att du blir trygg i din tro.

På så sätt får du också lära känna Jesus allt mer.
(Om Jesus kan du läsa i Nya Testamentet i Bibeln.)
—————————————————————————–

Ty med hjärtat tror man (på Jesus) och blir rättfärdig
och med munnen bekänner man och blir frälst.
Rom.10:10

Det är hjärtat det handlar om! Allt viktigt i livet har sin grund i hjärtat.
Kärlek, sorg, minnen, erfarenheter, uppskattning, saknad och mycket mer,
allt ryms i ett människohjärta. Även tron har sin hemvist där.

Bibeln säger att vi, du och jag, får tro på Jesus med vårt hjärta och inte med
vårt intellekt först och främst.

Och Bibeln säger också att det hjärtat är fullt av, det talar munnen.

Så när du tror på Jesus Kristus i ditt hjärta så får du också bekänna det med din mun.

Då kommer glädjen att fylla ditt hjärta och liv, och du blir rättfärdig inför Gud och frälst
för både det här livet och evigheten.

Vill du ta emot Jesus i ditt hjärta idag?

Bed så här:
Gud, nu kommer jag till dig.
Tack för att Du älskar mig, precis som jag är.
Jesus, jag tror att Du är Guds Son,
och att Du dog och uppstod för mig.
Tack för att Du tog mitt straff på korset.
Förlåt mig alla mina synder.
Nu öppnar jag mitt hjärta
och tar emot Dig som min Herre och Frälsare.
Tack Fader i himlen för att jag nu är ditt barn.
Amen

Tag kontakt med någon du känner som är kristen och som du har
förtroende för. Då kan du få hjälp och tips om hur du går vidare
och vårdar din tro.

Försök att läsa Bibeln regelbundet och fortsätt att be och samtala med Jesus.
Det gör att du blir trygg i din tro.

På så sätt får du också lära känna Jesus allt mer.
(Om Jesus kan du läsa i Nya Testamentet i Bibeln.)
—————————————————————————–

Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta
tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst
. Rom.10:9

En människa kan vara snäll, trevlig och sympatisk, vara rik och framstående
eller göra mängder med goda gärningar men frälsningen i Jesus Kristus kan
ändå inte komma den människan till godo av enbart de skälen.

Utan frälsning går en människa evigt förlorad oavsett hur bra eller dåliga vi
uppfattas vara eller i själva verket är.

Vill du bli frälst? Det är enkelt. Frälsningen är en gåva adresserad till dig!
Gåvan tas emot i tro, en tro på vad Jesus Kristus har gjort för dig på korset!

Erbjudandet gäller alla och gäller ännu!
Vänta inte att bjuda in honom i ditt liv – en dag kan det vara för sent!

Om du tror att Jesus är Guds Son och att han har dött för dig,
så be honom komma in i ditt liv. Be honom bli din Herre och vän.

När du har gjort detta, så bekänn för din familj, dina vänner,
och dina arbets- eller skolkamrater, att du nu är en kristen,
att du är frälst och tillhör Jesus.

Vill du ta emot Jesus i ditt liv idag?

Om du vill ta emot Jesus nu så kan du be med i denna bön:

Gud, nu kommer jag till dig.
Tack för att Du älskar mig, precis som jag är.
Jesus, jag tror att Du är Guds Son,
och att Du dog och uppstod för mig.
Tack för att Du tog mitt straff på korset.
Förlåt mig alla mina synder.
Nu öppnar jag mitt hjärta
och tar emot Dig som min Herre och Frälsare.
Tack Fader i himlen för att jag nu är ditt barn.
Amen

Tag kontakt med någon du känner som är kristen och som du har förtroende för.
Då kan du få hjälp och tips om hur du går vidare och vårdar din tro.

Försök att läsa Bibeln regelbundet och fortsätt att be och samtala med Jesus.
Det gör att du blir trygg i din tro. På så sätt får du också lära känna Jesus allt mer.
(Om Jesus kan du läsa i Nya Testamentet i Bibeln.)

———————————————–

Ty syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre. Rom 6:23


Lön är något man förtjänar, en gåva är något man får utan förtjänst.

Visste du att synden har en lön? – Döden!

När människan valde att vända sig bort från Gud och bli sin egen ”gud” förlorade hon
också möjligheten till evigt liv i himlen med Gud vår Far.

Men Gud sände sin Son Jesus Kristus för att han skulle ge sitt liv på korset och genom
detta ge oss människor en ny chans.

Gud ger gåvan evigt liv till var och en som tror på Jesus!

Denna gåva förtjänar vi inte. Den får vi av nåd. Ta emot Guds Gåva Jesus – då får du evigt liv.

Vill du ta emot Jesus i ditt liv idag?

Bed så här:
Gud, nu kommer jag till dig.
Tack för att Du älskar mig, precis som jag är.
Jesus, jag tror att Du är Guds Son,
och att Du dog och uppstod för mig.
Tack för att Du tog mitt straff på korset.
Förlåt mig alla mina synder.
Nu öppnar jag mitt hjärta
och tar emot Dig som min Herre och Frälsare.
Tack Fader i himlen för att jag nu är ditt barn.
Amen

Tag kontakt med någon du känner som är kristen och som du har
förtroende för. Då kan du få hjälp och tips om hur du går vidare
och vårdar din tro.

Försök att läsa Bibeln regelbundet och fortsätt att be och samtala med Jesus.
Det gör att du blir trygg i din tro.

På så sätt får du också lära känna Jesus allt mer.
(Om Jesus kan du läsa i Nya Testamentet i Bibeln.)
—————————————————————————–

Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe,
medan vi ännu var syndare. Rom.5:8

”Älska mig mest när jag förtjänar det minst, för då behöver jag det bäst.”

Tänk vad vi blir glada när någon oväntat gör något positivt för en. Ett vänligt ord,
en uppskattande blick, ett brev eller telefonsamtal kan betyda mycket, särskilt om
vi känner oss ledsna och nere.

Hur mycket mer när vi känner att vi inte är förtjänta av denna omtanke.

Bibeln säger att Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Jesus Kristus dog för oss,
i vårt ställe, medan vi ännu var syndare.

Alltså, det var inte vår förtjänst, vår duktighet eller ansträngning som gjorde det,
bara Guds kärlek i Jesus.

Fast vi inte förtjänar det, pga. vår självishet och bortvändhet från Gud, så ger Gud oss
evigt liv om vi vill tacka och ta emot.

Vill du ta emot Jesus i ditt liv idag?

Bed så här:
Gud, nu kommer jag till dig.
Tack för att Du älskar mig, precis som jag är.
Jesus, jag tror att Du är Guds Son,
och att Du dog och uppstod för mig.
Tack för att Du tog mitt straff på korset.
Förlåt mig alla mina synder.
Nu öppnar jag mitt hjärta
och tar emot Dig som min Herre och Frälsare.
Tack Fader i himlen för att jag nu är ditt barn.
Amen

Tag kontakt med någon du känner som är kristen och som du har
förtroende för. Då kan du få hjälp och tips om hur du går vidare
och vårdar din tro.

Försök att läsa Bibeln regelbundet och fortsätt att be och samtala med Jesus.
Det gör att du blir trygg i din tro.

På så sätt får du också lära känna Jesus allt mer.
(Om Jesus kan du läsa i Nya Testamentet i Bibeln.)

———————————————————

Gud, vår Frälsare, som vill att alla människor skall bli frälsta och komma till insikt
om sanningen
1 Tim.2:4

ALLA stavas ALLA både framlänges och baklänges. Men i vår värld är det ingen självklarhet
att alla ska få ta del av livets nödvändigheter, tyvärr.

Det bästa i livet är dock avsett för ALLA: sanningen om frälsning/räddning genom Jesus Kristus.
Gud vill att alla ska få veta att det finns förlåtelse, nåd och hjälp för ALLA dvs. för dig och mig också.
Det är den viktigaste och mest livsförvandlande sanning som vi behöver veta.

Jesus, Guds Son, kom till vår jord och levde, dog och uppstod för att vi skulle kunna få förlåtelse
och ett evigt liv. Denna absoluta sanning vill Gud att ALLA ska få veta.

Har du hört det?
Vill du ta emot Jesus nu?

Bed så här:
Gud, nu kommer jag till dig.
Tack för att Du älskar mig, precis som jag är.
Jesus, jag tror att Du är Guds Son,
och att Du dog och uppstod för mig.
Tack för att Du tog mitt straff på korset.
Förlåt mig alla mina synder.
Nu öppnar jag mitt hjärta
och tar emot Dig som min Herre och Frälsare.
Tack Fader i himlen för att jag nu är ditt barn.
Amen

Tag kontakt med någon du känner som är kristen och som du har
förtroende för. Då kan du få hjälp och tips om hur du går vidare
och vårdar din tro.

Försök att läsa Bibeln regelbundet och fortsätt att be och samtala med Jesus.
Det gör att du blir trygg i din tro.

På så sätt får du också lära känna Jesus allt mer.
(Om Jesus kan du läsa i Nya Testamentet i Bibeln.)
—————————————————————————–

Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det.
Ef.2:8

”Om du är riktigt snäll, så ska du få det. Om du jobbar riktigt bra,
så ska du förtjäna det. Om du tränar riktigt hårt så ska du nå det.”

Många människor tror att detta gäller även tron på Gud, frälsningen
och det eviga livet.

Men Bibeln säger att det är av nåd, gratis och för alla, som vill ta emot.
Gud älskar oss människor så mycket att han gav sin Son, Jesus Kristus,
för att vi skulle få allt vi inte annars kunde få pga. synden i våra liv.

Idag kan vi få ta emot Livet och Tryggheten, Förlåtelsen, Glädjen och
Sången i våra liv. Säg Ja till Jesus och ditt liv förvandlas.

Vill du ta emot?

Om du vill ta emot Jesus nu så kan du be med i denna bön:

Gud, nu kommer jag till dig.
Tack för att Du älskar mig, precis som jag är.
Jesus, jag tror att Du är Guds Son,
och att Du dog och uppstod för mig.
Tack för att Du tog mitt straff på korset.
Förlåt mig alla mina synder.
Nu öppnar jag mitt hjärta
och tar emot Dig som min Herre och Frälsare.
Tack Fader i himlen för att jag nu är ditt barn.
Amen

Tag kontakt med någon du känner som är kristen och som du har förtroende för.
Då kan du få hjälp och tips om hur du går vidare och vårdar din tro.

Försök att läsa Bibeln regelbundet och fortsätt att be och samtala med Jesus.
Det gör att du blir trygg i din tro. På så sätt får du också lära känna Jesus allt mer.
(Om Jesus kan du läsa i Nya Testamentet i Bibeln.)

———————————————–

Ty Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor. Tit.2:11

När något blir uppenbart är det ”synligt”, eller hur? Och ändå verkar det som om
tidernas största nyhet/verklighet har gått många förbi. Eller vill man inte, törs man inte,
tro att det faktiskt är sant?

Bibeln berättar att Jesus kom som Guds nåd för alla människor.
Hans frälsning är tillgänglig för alla, som vill ta emot den.

Precis som en livboj som kastas ut till en drunknande så har Gud gett oss Jesus som
räddning för att vi inte ska gå förlorade utan få evigt liv.

Därför kan världen, varje enskild människa, undgå domen och bli räddad istället.
Om du vill bli frälst så kan du be med i denna bön:

Gud, nu kommer jag till dig.
Tack för att Du älskar mig, precis som jag är.
Jesus, jag tror att Du är Guds Son,
och att Du dog och uppstod för mig.
Tack för att Du tog mitt straff på korset.
Förlåt mig alla mina synder.
Nu öppnar jag mitt hjärta
och tar emot Dig som min Herre och Frälsare.
Tack Fader i himlen för att jag nu är ditt barn.
Amen

Tag kontakt med någon du känner som är kristen och som du har
förtroende för. Då kan du få hjälp och tips om hur du går vidare
och vårdar din tro.

Försök att läsa Bibeln regelbundet och fortsätt att be och samtala med Jesus.
Det gör att du blir trygg i din tro.

På så sätt får du också lära känna Jesus allt mer.
(Om Jesus kan du läsa i Nya Testamentet i Bibeln.)
—————————————————————————–

Bibeln: Inte sände Gud sin Son till världen för att döma världen
utan för att världen skulle bli frälst genom honom .
Joh.3:17

Är världen dömd till undergång? Ja, om man ska tro på forskare, vetenskapsmän
och ett flertal historiker och framtidsvetare.

Aldrig förr har vår jord och dess befolkning varit så utsatta för miljöförstöring,
krig, svält, sjukdomar och mänskligt lidande som nu. Det är ingen ljus framtid
vi går till mötes, enligt dem…

Bibeln säger att Gud också vet detta, men inte bara som ett konstaterande
utan som en orsak till att han därför också har gripit in i historien.

Gud visste att människan inte förmådde ”lyfta sig själv” och förändra den situation
hon var i. Egoismen och maktbegäret var en alldeles för stark faktor i mänskligheten.

Därför sände Gud sin Son, Jesus Kristus, för att han skulle inta vår plats och bära
vår synds konsekvenser. Han levde och dog i vårt ställe för att ge oss en ny chans.

Därför kan världen, varje enskild människa, undgå domen och bli räddad istället.

Om du vill ta emot Jesus nu så kan du be med i denna bön:

Gud, nu kommer jag till dig.
Tack för att Du älskar mig, precis som jag är.
Jesus, jag tror att Du är Guds Son,
och att Du dog och uppstod för mig.
Tack för att Du tog mitt straff på korset.
Förlåt mig alla mina synder.
Nu öppnar jag mitt hjärta
och tar emot Dig som min Herre och Frälsare.
Tack Fader i himlen för att jag nu är ditt barn.
Amen

Tag kontakt med någon du känner som är kristen och som du har förtroende för.
Då kan du få hjälp och tips om hur du går vidare och vårdar din tro.

Försök att läsa Bibeln regelbundet och fortsätt att be och samtala med Jesus.
Det gör att du blir trygg i din tro. På så sätt får du också lära känna Jesus allt mer.
(Om Jesus kan du läsa i Nya Testamentet i Bibeln.)

———————————————–

Bibeln: De svarade: ”Tro på Herren Jesus så blir du frälst, du och din familj.” Apg.16:31

Tänk vad vi påverkas och påverkar! Att det ska bli till det bästa, är vår förhoppning.

De flesta vill att deras familj ska ha det bra och undgå olyckor, sjukdomar och död.

Nu ser inte livet ut så, det är vi smärtsamt medvetna om.

Men Bibeln talar om att vårt eget ställningstagande till Jesus Kristus också har
betydelse för vår närmaste omgivning.

Att välja att tro på Jesus blir inte bara till vår egen räddning utan kan även betyda
en förvandling i vår familjs liv och situation.

Att få frid i sin själ och våga lita på att Jesus vill vara med alla dagar, de ljusa och mörka,
kommer onekligen att revolutionera ditt och din familjs liv.

Om du vill ta emot Jesus nu så kan du be med i denna bön:

Gud, nu kommer jag till dig.
Tack för att Du älskar mig, precis som jag är.
Jesus, jag tror att Du är Guds Son,
och att Du dog och uppstod för mig.
Tack för att Du tog mitt straff på korset.
Förlåt mig alla mina synder.
Nu öppnar jag mitt hjärta
och tar emot Dig som min Herre och Frälsare.
Tack Fader i himlen för att jag nu är ditt barn.
Amen

Tag kontakt med någon du känner som är kristen och som du har förtroende för.
Då kan du få hjälp och tips om hur du går vidare och vårdar din tro.

Försök att läsa Bibeln regelbundet och fortsätt att be och samtala med Jesus.
Det gör att du blir trygg i din tro. På så sätt får du också lära känna Jesus allt mer.
(Om Jesus kan du läsa i Nya Testamentet i Bibeln.)

—————————————————-

Om honom, Jesus, vittnar alla profeterna, att var och en som tror på honom
får syndernas förlåtelse genom hans namn. Apg.10:43


Kan man lita på någon/något nu för tiden? Det mesta verkar vara osäkert och ”säkra källor”
kan visa sig vara högst opålitliga.

Eller också vill bara ett fåtal tro på det som egentligen är sant.

Bibeln säger att många samstämmiga vittnesbörd finns som styrker sanningshalten
i löftet om möjligheten att få förlåtelse.

Och vem vill inte bli förlåten?

Är det möjligt att det som plågar och trycker en människa kan förlåtas? Ja, den som tror
på Jesus får fullständig förlåtelse genom att tro på Jesusnamnet dvs. att lita på att Jesus dog
och uppstod för våra synders skull.

Han tog straffet som egentligen var vårt och betalade vår skuld.Därför kan han också
ge förlåtelse och upprättelse åt var och en som kommer till honom.

Om du vill ta emot Jesus nu så kan du be med i denna bön:

Gud, nu kommer jag till dig.
Tack för att Du älskar mig, precis som jag är.
Jesus, jag tror att Du är Guds Son,
och att Du dog och uppstod för mig.
Tack för att Du tog mitt straff på korset.
Förlåt mig alla mina synder.
Nu öppnar jag mitt hjärta
och tar emot Dig som min Herre och Frälsare.
Tack Fader i himlen för att jag nu är ditt barn.
Amen

Tag kontakt med någon du känner som är kristen och som du har förtroende för.
Då kan du få hjälp och tips om hur du går vidare och vårdar din tro.

Försök att läsa Bibeln regelbundet och fortsätt att be och samtala med Jesus.
Det gör att du blir trygg i din tro. På så sätt får du också lära känna Jesus allt mer.
(Om Jesus kan du läsa i Nya Testamentet i Bibeln.)


————————————————–

Bibeln: Och det skall ske att var och en som åkallar Herrens (Jesus) namn skall bli frälst.  Apg.2:21

Vad är hemligheten bakom löftet om räddning/frälsning för människan?

Så många har gjort (och gör) stora ansträngningar för att om möjligt nå fram
till ett förvandlat och meningsfullt liv.

Människor är beredda att satsa tid, pengar och kraft på nästan vad som helst
för att bli ”räddade”.

Bibeln berättar att Gud älskade oss människor så mycket att han, trots vår bortvändhet,
var villig att sända det bästa han hade nämligen sin son Jesus Kristus.
Han levde och dog i vårt ställe och genom att be till honom så kan var och en,
utan undantag, bli räddad/frälst.

Det beror inte på våra egna ansträngningar, religiösa övningar eller status,
utan bara på vad Jesus gjort för oss. Tack vare honom fungerar det att be till honom,
och bli hjälpt.

Gör det du också!

Om du vill ta emot Jesus nu så kan du be med i denna bön:

Gud, nu kommer jag till dig.
Tack för att Du älskar mig, precis som jag är.
Jesus, jag tror att Du är Guds Son,
och att Du dog och uppstod för mig.
Tack för att Du tog mitt straff på korset.
Förlåt mig alla mina synder.
Nu öppnar jag mitt hjärta
och tar emot Dig som min Herre och Frälsare.
Tack Fader i himlen för att jag nu är ditt barn.
Amen

Tag kontakt med någon du känner som är kristen och som du har förtroende för.
Då kan du få hjälp och tips om hur du går vidare och vårdar din tro.

Försök att läsa Bibeln regelbundet och fortsätt att be och samtala med Jesus.
Det gör att du blir trygg i din tro. På så sätt får du också lära känna Jesus allt mer.
(Om Jesus kan du läsa i Nya Testamentet i Bibeln.)

————————————————————————-

Jesus säger: Allt vad ni vill att människorna ska göra er, det ska ni också göra dem.
Detta kan du läsa i Bibeln, Matteus evangelium kap.7 vers 12

Denna regel brukar kallas Den gyllene regeln. Den stämmer väl med mänsklig erfarenhet.
Att den fungerar i det praktiska vardagslivet vet var och en som använt sig av den.

Om alla följde den skulle vi inte behöva så många lagar och bestämmelser.
Det räcker långt med att ta hänsyn till varandra.

Jesus vill att vi skall tänka oss in i hur andra har det. Ledda av den helige Ande kan vi
förstå vad andra önskar även när de inte uttrycker det i ord.

Eftersom Herren själv offrade sig för oss utan att vi bett om det, så skall vi göra
uppoffringar för vår medmänniska även när ingen har krävt det.

Jesus har själv uppfyllt den gyllene regelns krav. Allt vad vi någonsin skulle kunna
önska och mer därtill har han gjort när han gav sitt liv till försoning för vår och hela
världens synd och skuld.

När vi lever i barnaskap hos Gud får vi ge Hans kärlek vidare till våra medmänniskor.

Vill du ta emot Jesus i ditt hjärta idag?

Du kan be så här:
Gud, nu kommer jag till dig.
Tack för att Du älskar mig, precis som jag är.
Jesus, jag tror att Du är Guds Son,
och att Du dog och uppstod för mig.
Tack för att Du tog mitt straff på korset.
Förlåt mig alla mina synder.
Nu öppnar jag mitt hjärta
och tar emot Dig som min Herre och Frälsare.
Tack Fader i himlen för att jag nu är ditt barn.
Amen

Tag kontakt med någon du känner som är kristen och som du har förtroende för.
Då kan du få hjälp och tips om hur du går vidare och vårdar din tro.

Försök att läsa Bibeln regelbundet och fortsätt att be och samtala med Jesus.
Det gör att du blir trygg i din tro.

På så sätt får du också lära känna Jesus allt mer.
(Om Jesus kan du läsa i Nya Testamentet i Bibeln.)

——————————————————-

Jesus säger: ”Se, jag gör allting nytt.”
Bibeln: Uppenbarelseboken kap.21, vers 5

Detta är ord tagna ur bibelns sista bok, och i sammanhanget så beskriver versen
att Gud gör allt nytt. Han skapar en ny himmel och en ny jord.

Detta talar om framtiden, men denna vers talar även till dig och mig idag.
Guds ord till oss är; Jag vill göra ditt liv nytt och fräscht, Vill du ta emot det???

Även om det ser mörkt ut, även om inte du ser någon väg ut, även om inte dina tankar
förstår eller ens ditt hjärta kan greppa det, så finns det EN som förstår, EN som vet
och EN som kan!

Jag vet vilka tankar jag har för er, säger HERREN, nämligen fridens tankar och inte ofärdens
för att ge er en framtid och ett hopp. Ni skall kalla på mig och komma och be till mig,
och jag skall höra er. Ni skall söka mig, och ni skall också finna mig om ni söker mig
av hela ert hjärta. Ty jag skall låta er finna mig, säger HERREN.

Bibeln: Jeremia kap.29, vers 11-14

Du kan be till Jesus och ta emot honom i ditt liv.

Du kan be så här:
Gud, nu kommer jag till dig.
Tack för att Du älskar mig, precis som jag är.
Jesus, jag tror att Du är Guds Son,
och att Du dog och uppstod för mig.
Tack för att Du tog mitt straff på korset.
Förlåt mig alla mina synder.
Nu öppnar jag mitt hjärta
och tar emot Dig som min Herre och Frälsare.
Tack Fader i himlen för att jag nu är ditt barn.
Amen

Tag kontakt med någon du känner som är kristen och som du har förtroende för.
Då kan du få hjälp och tips om hur du går vidare och vårdar din tro.

Försök att läsa Bibeln regelbundet och fortsätt att be och samtala med Jesus.
Det gör att du blir trygg i din tro.

På så sätt får du också lära känna Jesus allt mer.
(Om Jesus kan du läsa i Nya Testamentet i Bibeln.)

——————————————————————-

Jesus säger: Vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen,
men måste betala med sitt liv?

Detta kan du läsa i Bibeln; Lukas evangelium, kap.9, vers 25

Vem vill inte vinna? Redan barnet kämpar för att vinna, komma först. Det ligger inte i
vår mänskliga natur att välja sista platsen, nej vi vill gärna ligga i framkant.

Kampen för framgång och pengar, vilket ofta förknippas med lycka, blir inte mindre
ju högre upp i åren vi kommer. Pensionsförsäkringarnas utveckling upptar mångas
intressen.

Jesus varnar oss för fokusering på denna tidens rikedomar och framgångar.
Han vet att vi, i oss själva, inte kan hantera dem så bra. Därför råder han oss att se lite
längre, än bara hur detta livet ska te sig.

Det kommer en evighet, när vi lämnar detta livet, vare sig vi tror det eller ej. Om vi bara
intresserar oss för ”jord och värld” så kommer vi att få betala priset för det också.
I värsta fall förlorar du ditt liv.

Om du däremot vill ta emot den gåva av evigt liv som Gud av nåd ger till var och en
som tror på Jesus, då kommer även detta liv att få sitt rätta ”värde”.

Du kan be till Jesus och ta emot honom i ditt liv.

Du kan be så här:
Gud, nu kommer jag till dig.
Tack för att Du älskar mig, precis som jag är.
Jesus, jag tror att Du är Guds Son,
och att Du dog och uppstod för mig.
Tack för att Du tog mitt straff på korset.
Förlåt mig alla mina synder.
Nu öppnar jag mitt hjärta
och tar emot Dig som min Herre och Frälsare.
Tack Fader i himlen för att jag nu är ditt barn.
Amen

Tag kontakt med någon du känner som är kristen och som du har förtroende för.
Då kan du få hjälp och tips om hur du går vidare och vårdar din tro.

Försök att läsa Bibeln regelbundet och fortsätt att be och samtala med Jesus.
Det gör att du blir trygg i din tro.

På så sätt får du också lära känna Jesus allt mer.
(Om Jesus kan du läsa i Nya Testamentet i Bibeln.)

——————————————————————-

Jesus säger: Sök först Guds rike och hans rättfärdighet så ska ni få allt det andra också.
Detta kan du läsa i Matteus evangelium kap.6 vers 33

”Allt detta andra”, som Jesus talar om, har blivit det första och största i de flesta människors
liv, eller hur? Vi jagar och söker efter det som vi tror ska ge oss mest lycka och framgång.
När man blir gammal och sjuk då kan man börja tänka på Gud, resonerar många.

Jesus vänder på det hela och uppmanar oss att göra en omprioritering i våra liv. Tänk först
på Gud, sök Gud först och se vilken förändring det kan bli i ditt liv! Guds rike och hans
rättfärdighet är något som håller i med- och motgång, hälsa och sjukdom, liv och död.

Hur söker man då Guds rike? Hur kan man komma in i det riket? Bara genom att födas, förstås.
Tron på Jesus, på hans död och uppståndelse i vårt ställe, ger oss nytt liv och barnaskap hos Gud
och därmed medborgarskap i Guds rike.

Vi får/kan välja idag att söka det viktigaste, Guds rike och hans rättfärdighet, först.
Jesus är både riket och rättfärdigheten personifierad. Livet med honom innehåller allt vad vi
som människor innerst inne behöver både här och i evigheten.

När vi väljer Jesus först kommer vi att upptäcka att vi faktiskt får det andra också, på  köpet.

Du kan be till Jesus och ta emot honom i ditt liv.

Du kan be så här:
Gud, nu kommer jag till dig.
Tack för att Du älskar mig, precis som jag är.
Jesus, jag tror att Du är Guds Son,
och att Du dog och uppstod för mig.
Tack för att Du tog mitt straff på korset.
Förlåt mig alla mina synder.
Nu öppnar jag mitt hjärta
och tar emot Dig som min Herre och Frälsare.
Tack Fader i himlen för att jag nu är ditt barn.
Amen

Tag kontakt med någon du känner som är kristen och som du har förtroende för.
Då kan du få hjälp och tips om hur du går vidare och vårdar din tro.

Försök att läsa Bibeln regelbundet och fortsätt att be och samtala med Jesus.
Det gör att du blir trygg i din tro.

På så sätt får du också lära känna Jesus allt mer.
(Om Jesus kan du läsa i Nya Testamentet i Bibeln.)

——————————————————————-

Jesus säger: Jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret
utan ha livets ljus.
(Detta kan du läsa i Johannes evangelium kap.14 vers 19)

Tänk så fantastiskt det är när ljuset kommer tillbaka! Vi som har mörkt omkring oss
under stor del av året gläds desto mer åt vårens och sommarens ljus.

Att det dessutom finns möjlighet att få Livets ljus känns ju bara helt otroligt.
För oss alla är mörkret inom oss nämligen inte så lätt att råda bot på, hur mycket
vi än försöker.

Jesus kommer med ljus till alla människor, eftersom han själv är Ljuset. Mörkrets välde
och furste besegrades när Jesus gav sitt liv på korset och uppstod på den tredje dagen.

Om vi tar emot Honom byts mörkret inom oss ut mot ljus – Livets ljus. Då behöver vi inte
vandra i mörker och ovisshet utan vi får gå med Jesus och vara trygga, vad som än händer.

Du kan be till Jesus och ta emot honom i ditt liv.

Du kan be så här:
Gud, nu kommer jag till dig.
Tack för att Du älskar mig, precis som jag är.
Jesus, jag tror att Du är Guds Son,
och att Du dog och uppstod för mig.
Tack för att Du tog mitt straff på korset.
Förlåt mig alla mina synder.
Nu öppnar jag mitt hjärta
och tar emot Dig som min Herre och Frälsare.
Tack Fader i himlen för att jag nu är ditt barn.
Amen

Tag kontakt med någon du känner som är kristen och som du har förtroende för.
Då kan du få hjälp och tips om hur du går vidare och vårdar din tro.

Försök att läsa Bibeln regelbundet och fortsätt att be och samtala med Jesus.
Det gör att du blir trygg i din tro.

På så sätt får du också lära känna Jesus allt mer.
(Om Jesus kan du läsa i Nya Testamentet i Bibeln.)

——————————————————————-

Jesus säger: Saliga de som inte har sett men ändå tror.
Detta kan du läsa i Bibeln; Johannes evangelium, kap.20, vers 29b

Vi vill alltid ”se” innan vi tror och litar på det vi får höra, eller hur? Ingenting är mer felaktigt.
Dagligen tror och litar vi på mycket som vi får information om utan att vi varken sett eller
kontrollerat sanningshalten.

Jesus vill att vi ska förstå att det erbjudande om liv och frid som han ger verkligen är sant
och att det gäller för var och en som vill komma och ta emot. Men nyckeln ligger just i att
ta emot i tro och att lita på att löftet och gåvan gäller just mig.

Du kan be till Jesus och ta emot honom i ditt liv.

Du kan be så här:
Gud, nu kommer jag till dig.
Tack för att Du älskar mig, precis som jag är.
Jesus, jag tror att Du är Guds Son,
och att Du dog och uppstod för mig.
Tack för att Du tog mitt straff på korset.
Förlåt mig alla mina synder.
Nu öppnar jag mitt hjärta
och tar emot Dig som min Herre och Frälsare.
Tack Fader i himlen för att jag nu är ditt barn.
Amen

Tag kontakt med någon du känner som är kristen och som du har förtroende för.
Då kan du få hjälp och tips om hur du går vidare och vårdar din tro.

Försök att läsa Bibeln regelbundet och fortsätt att be och samtala med Jesus.
Det gör att du blir trygg i din tro.

På så sätt får du också lära känna Jesus allt mer.
(Om Jesus kan du läsa i Nya Testamentet i Bibeln.)

——————————————————————-
Jesus säger: Var därför redo. I en stund då ni inte väntar det ska Människosonen komma.

(Du kan läsa det i Bibeln, Matteus evangelium kap. 24 vers 44)

Många gånger under livet finns det tillfällen när vi gör oss färdiga och är beredda för någon
särskild händelse i vårt liv. Redan som barn vet vi att det är viktigt att vara beredd, för det
som ska hända.

Både positiva och negativa saker väntar varje människa och om man är förberedd så kan man
möta det på bästa sätt.

Bibeln talar om en märklig och fantastisk dag, som inte kommit än men snart är här.
Jesus Kristus kommer tillbaka en gång till! Inte som han kom första gången när han föddes
i Betlehem utan denna gång för att hämta hem de som tror på honom.

Om än många varken vet om det eller inte tror på det, så kommer han ändå.
Och hur gör du då, vad händer med dig?

Jesus sa: Den som kommer till mig kastar jag inte ut. Du får komma till Jesus idag och då
får du vara med när han kommer och hämtar oss till himlen.

Men det gäller att man gjort sig färdig, för när som helst kan han vara här.

Du kan be så här:
Gud, nu kommer jag till dig.
Tack för att Du älskar mig, precis som jag är.
Jesus, jag tror att Du är Guds Son,
och att Du dog och uppstod för mig.
Tack för att Du tog mitt straff på korset.
Förlåt mig alla mina synder.
Nu öppnar jag mitt hjärta
och tar emot Dig som min Herre och Frälsare.
Tack Fader i himlen för att jag nu är ditt barn.
Amen

Tag kontakt med någon du känner som är kristen och som du har förtroende för.
Då kan du få hjälp och tips om hur du går vidare och vårdar din tro.

Försök att läsa Bibeln regelbundet och fortsätt att be och samtala med Jesus.
Det gör att du blir trygg i din tro.

På så sätt får du också lära känna Jesus allt mer.
(Om Jesus kan du läsa i Nya Testamentet i Bibeln.)

——————————————————————-

Jesus säger: Jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren.
Detta kan du läsa i Johannes evangelium kap.10 vers 11

Varför måste fåren ha en herde? – Om man har sett en fårskock i en halvöken
någonstans i Mellanöstern är svaret självklart. Utan herde går fåren en säker
död till mötes.

I vårt välorganiserade samhälle anses det däremot viktigt att varje får, varje
människa, är fri att vara sin egen herde. Man får inte hindra någon annans njutning.
Varje människa skall ha rätt att göra det man känner för.

I Bibeln läser vi om att Jesus gick omkring i alla städer och byar. Också i vår tid
går den uppståndne Jesus omkring i städer och byar och ser människorna.
Också i våra dagar förbarmar han sig över dem eftersom de är rivna och slagna,
även om de är välklädda och ser ut att vara vid god hälsa.

Jesus ser in i alla såriga hjärtan. Han vet hur jobbigt människor har det, hur pressade
de är, styrda av impulser med krav att vara lyckad.

Jesus vet hur svårt de har att finna frid i sina själar. Han vill bli och vara deras herde,
skydda och leda dem, ja han har till och med givit sitt liv av kärlek för dem.

Ingenting kan skada den som har Jesus till herde i sitt liv.

Han vill bli din Herde, vill du?

Du kan be så här:
Gud, nu kommer jag till dig.
Tack för att Du älskar mig, precis som jag är.
Jesus, jag tror att Du är Guds Son,
och att Du dog och uppstod för mig.
Tack för att Du tog mitt straff på korset.
Förlåt mig alla mina synder.
Nu öppnar jag mitt hjärta
och tar emot Dig som min Herre och Frälsare.
Tack Fader i himlen för att jag nu är ditt barn.
Amen

Tag kontakt med någon du känner som är kristen och som du har förtroende för.
Då kan du få hjälp och tips om hur du går vidare och vårdar din tro.

Försök att läsa Bibeln regelbundet och fortsätt att be och samtala med Jesus.
Det gör att du blir trygg i din tro.

På så sätt får du också lära känna Jesus allt mer.
(Om Jesus kan du läsa i Nya Testamentet i Bibeln.)

——————————————————————-

Jesus säger: Döm inte, så ska ni inte bli dömda.
Detta kan du läsa i Bibeln, Matteus evangelium kap.7 vers 1

Tänk, vad lätt vi har för att bedöma och döma. Det är som om vi hade en inbyggd
försvarsmekanism som gör att vi sätter fokus på andras (dåliga) handlingar före
våra egna. Hela tiden jämför vi oss med andra och vill gärna lyfta oss själva genom
att se ner på någon annan.

Det är inte det som ger livet mening säger Jesus, och fortsätter med att lära oss att
med det mått vi mäter ska också vi få tillbaka. Därför borde vi ge generöst, av oss
själva och det vi har, till andra. Då kommer vi också att få ta emot det goda, förr eller senare.

Jesus själv kom inte för att bli betjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för
oss människor. Det var inte för att döma världen som han kom, utan för att rädda den.

Om du vill leva ett verkligt meningsfullt liv så kan du ta emot Jesus just nu.

Vill du ta emot Jesus i ditt hjärta idag?

Du kan be så här:
Gud, nu kommer jag till dig.
Tack för att Du älskar mig, precis som jag är.
Jesus, jag tror att Du är Guds Son,
och att Du dog och uppstod för mig.
Tack för att Du tog mitt straff på korset.
Förlåt mig alla mina synder.
Nu öppnar jag mitt hjärta
och tar emot Dig som min Herre och Frälsare.
Tack Fader i himlen för att jag nu är ditt barn.
Amen

Tag kontakt med någon du känner som är kristen och som du har förtroende för.
Då kan du få hjälp och tips om hur du går vidare och vårdar din tro.

Försök att läsa Bibeln regelbundet och fortsätt att be och samtala med Jesus.
Det gör att du blir trygg i din tro.

På så sätt får du också lära känna Jesus allt mer.
(Om Jesus kan du läsa i Nya Testamentet i Bibeln.)

——————————————————————-

Jesus säger: Jag lever, ni ska också leva.
Detta kan du läsa i Johannes evangelium kap.14 vers 19

Det är skillnad på att leva och leva.
För många är livet en kamp för att överleva till nästa dag.
För andra är livet bara en existens utan mening och mål.

När Jesus säger att vi ska leva som han lever så menar han faktiskt just det.
Det liv vi var ämnade till var ju ett liv i gemenskap med Gud, vår Far
och därmed ett evigt oförstörbart liv.

Synden; människans olydnad mot Gud och hans vilja, omintetgjorde tyvärr
denna mening med våra liv och vi förlorade det liv som Gud ville att vi skulle ha.

Är det kört nu? Nej, Jesus kom och gav oss en ny chans. Han dog för att vi skulle få leva.
Vi får verkligt liv tack vare honom. Redan här och nu och sedan för alltid med Jesus i himlen.

Vill du leva på riktigt?

Du kan be så här:
Gud, nu kommer jag till dig.
Tack för att Du älskar mig, precis som jag är.
Jesus, jag tror att Du är Guds Son,
och att Du dog och uppstod för mig.
Tack för att Du tog mitt straff på korset.
Förlåt mig alla mina synder.
Nu öppnar jag mitt hjärta
och tar emot Dig som min Herre och Frälsare.
Tack Fader i himlen för att jag nu är ditt barn.
Amen

Tag kontakt med någon du känner som är kristen och som du har förtroende för.
Då kan du få hjälp och tips om hur du går vidare och vårdar din tro.

Försök att läsa Bibeln regelbundet och fortsätt att be och samtala med Jesus.
Det gör att du blir trygg i din tro.

På så sätt får du också lära känna Jesus allt mer.
(Om Jesus kan du läsa i Nya Testamentet i Bibeln.)

——————————————————————-

Jesus säger: Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son,
för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv.

Du kan läsa detta i Bibeln, Johannes evangelium kap.3 vers 16

Många har hört just detta bibelord och kan det kanske utantill.
Det brukar kallas Lilla Bibeln.
Det är faktiskt den bästa sammanfattning av Guds budskap till oss människor,
som vi kan få. Trots att människan vänt sig bort från Gud och hans vilja med oss
så älskade Gud oss så mycket att Han gav det bästa Han hade, sin egen Son Jesus Kristus.

Jesus tog på sig straffet för vår bortvändhet och synd och betalade priset genom
sin död på korset. Därför kan vi få förlåtelse och ett evigt liv, när vi tror på Honom.

Ingen kan förtjäna eller förvärva rätten att kallas Guds barn och få det eviga livet.
Det går bara genom att tro på det Jesus redan gjort.

Du är så älskad och Fadersfamnen är öppen idag. Välkommen hem!

Vill du ta emot Jesus i ditt hjärta idag?

Du kan be så här:
Gud, nu kommer jag till dig.
Tack för att Du älskar mig, precis som jag är.
Jesus, jag tror att Du är Guds Son,
och att Du dog och uppstod för mig.
Tack för att Du tog mitt straff på korset.
Förlåt mig alla mina synder.
Nu öppnar jag mitt hjärta
och tar emot Dig som min Herre och Frälsare.
Tack Fader i himlen för att jag nu är ditt barn.
Amen

Tag kontakt med någon du känner som är kristen och som du har förtroende för.
Då kan du få hjälp och tips om hur du går vidare och vårdar din tro.

Försök att läsa Bibeln regelbundet och fortsätt att be och samtala med Jesus.
Det gör att du blir trygg i din tro.

På så sätt får du också lära känna Jesus allt mer.
(Om Jesus kan du läsa i Nya Testamentet i Bibeln.)

——————————————————————-

Jesus säger: Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor,
så ska jag ge er vila.

Detta kan du läsa i Bibeln; Matteus evangelium, kap.11, vers 28

Fysiskt arbete var vanligare förr när det inte fanns så många maskiner
och andra mekaniska hjälpmedel. Idag har vi en mycket bekvämare
vardagssituation, både när det gäller arbete hemma och på jobbet.

Ändå kan man vara utarbetad både till kropp och själ och Jesu enkla
uppmaning är lika gångbar idag som förr. Behovet av inre vila har inte
förändrats genom tidens gång.

Människan är sliten invärtes. Något har gått snett och harmonin som vi
var ämnade att äga har förlorats. Bibeln säger att alla människor har syndat
och förlorat kontakten med Gud. Men det står också att den gåva som
Gud ger av nåd är evigt liv.

Vi kan alltså komma med våra tunga bördor till Jesus, lämna dem där och få
vila och frid. Han förlåter och helar vårt inre och vårt minne.

Vill du ta emot Jesus i ditt hjärta idag?

Du kan be så här:
Gud, nu kommer jag till dig.
Tack för att Du älskar mig, precis som jag är.
Jesus, jag tror att Du är Guds Son,
och att Du dog och uppstod för mig.
Tack för att Du tog mitt straff på korset.
Förlåt mig alla mina synder.
Nu öppnar jag mitt hjärta
och tar emot Dig som min Herre och Frälsare.
Tack Fader i himlen för att jag nu är ditt barn.
Amen

Tag kontakt med någon du känner som är kristen och som du har förtroende för.
Då kan du få hjälp och tips om hur du går vidare och vårdar din tro.

Försök att läsa Bibeln regelbundet och fortsätt att be och samtala med Jesus.
Det gör att du blir trygg i din tro.

På så sätt får du också lära känna Jesus allt mer.
(Om Jesus kan du läsa i Nya Testamentet i Bibeln.)

——————————————————————-

Jesus säger: Allt vad ni vill att människorna ska göra er, det ska ni också göra dem.
Detta kan du läsa i Bibeln, Matteus evangelium kap.7 vers 12

Denna regel brukar kallas Den gyllene regeln. Den stämmer väl med mänsklig erfarenhet.
Att den fungerar i det praktiska vardagslivet vet var och en som använt sig av den.

Om alla följde den skulle vi inte behöva så många lagar och bestämmelser.
Det räcker långt med att ta hänsyn till varandra.

Jesus vill att vi skall tänka oss in i hur andra har det. Ledda av den helige Ande kan vi
förstå vad andra önskar även när de inte uttrycker det i ord.

Eftersom Herren själv offrade sig för oss utan att vi bett om det, så skall vi göra
uppoffringar för vår medmänniska även när ingen har krävt det.

Jesus har själv uppfyllt den gyllene regelns krav. Allt vad vi någonsin skulle kunna
önska och mer därtill har han gjort när han gav sitt liv till försoning för vår och hela
världens synd och skuld.

När vi lever i barnaskap hos Gud får vi ge Hans kärlek vidare till våra medmänniskor.

Vill du ta emot Jesus i ditt hjärta idag?

Du kan be så här:
Gud, nu kommer jag till dig.
Tack för att Du älskar mig, precis som jag är.
Jesus, jag tror att Du är Guds Son,
och att Du dog och uppstod för mig.
Tack för att Du tog mitt straff på korset.
Förlåt mig alla mina synder.
Nu öppnar jag mitt hjärta
och tar emot Dig som min Herre och Frälsare.
Tack Fader i himlen för att jag nu är ditt barn.
Amen

Tag kontakt med någon du känner som är kristen och som du har förtroende för.
Då kan du få hjälp och tips om hur du går vidare och vårdar din tro.

Försök att läsa Bibeln regelbundet och fortsätt att be och samtala med Jesus.
Det gör att du blir trygg i din tro.

På så sätt får du också lära känna Jesus allt mer.
(Om Jesus kan du läsa i Nya Testamentet i Bibeln.)

——————————————————————-

Jesus säger: Himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig förgå.
(Detta kan du läsa i Bibeln; Matteus evangelium kap.24, vers 25)

Allting verkar förändras i våra dagar. Ingenting är sig likt.
Vem eller vad kan man lita på, egentligen?

Vårt behov av trygghet har knappast minskat, trots den välfärd som vårt
samhälle ger. Både barn och vuxna söker efter något att lita på, i livets
alla förhållanden.

Jesus försäkrar oss att om än allt omkring oss rasar så finns det något som är
hållfast och det är vad Gud sagt i sitt Ord, Bibeln.

Där berättar Han om människans situation och vad Han gjort för att rädda oss,
genom att Jesus tog vårt straff på sig på korset.

Vi kan få nytt och meningsfullt liv här och sedan i evighet när vi tror på vad
Jesus har gjort för oss.

Vi får också uppleva Guds omsorg om oss varje dag, för Han har lovat att vara
med oss alla sorters dagar. Gud håller vad Han lovat, det kan vi lita på!

Vill du släppa in Jesus i ditt hjärta idag?

Du kan be så här:
Gud, nu kommer jag till dig.
Tack för att Du älskar mig, precis som jag är.
Jesus, jag tror att Du är Guds Son,
och att Du dog och uppstod för mig.
Tack för att Du tog mitt straff på korset.
Förlåt mig alla mina synder.
Nu öppnar jag mitt hjärta
och tar emot Dig som min Herre och Frälsare.
Tack Fader i himlen för att jag nu är ditt barn.
Amen

Tag kontakt med någon du känner som är kristen och som du har förtroende för.
Då kan du få hjälp och tips om hur du går vidare och vårdar din tro.

Försök att läsa Bibeln regelbundet och fortsätt att be och samtala med Jesus.
Det gör att du blir trygg i din tro.

På så sätt får du också lära känna Jesus allt mer.
(Om Jesus kan du läsa i Nya Testamentet i Bibeln.)

——————————————————————-

Jesus säger: Be och ni ska få, sök och ni ska finna, bulta och dörren
ska öppnas för er.

Du kan läsa detta i Bibeln, Matteus evangelium kap. 7 vers 7

Många säger att de inte tror på Gud men nästan alla ber, ändå.
Något inom oss ropar ständigt för att få svar, från Gud.
Människan söker hela tiden, efter Gud.

Det verkar som om orden från Dan Andersson dikt:
”Det är något bortom bergen, bortom blommorna och sången,
det är något bakom stjärnor, bakom heta hjärtat mitt.”
har en motsvarighet i varje människas hjärta.

Vi får verkligen be till Gud och lita på att han vill svara.
Det beror inte på vår duktighet eller förtjänst utan på Guds kärlek,
att vi får be till Honom och att Han svarar.

Vi får söka Honom och Hans hjälp i varje situation,
hur svår och omöjlig den än är.

Vi får bulta och påkalla Hans uppmärksamhet
och då ska vi också upptäcka att Han sökte oss först!

Jesus kom ju hit till jorden för att visa oss Guds kärlek.
Vilket problem som vi än möter har sin lösning hos Gud.

Pröva idag; be, sök, bulta och du ska se att Han har svaret.

Du kan be så här:
Gud, nu kommer jag till dig.
Tack för att Du älskar mig, precis som jag är.
Jesus, jag tror att Du är Guds Son,
och att Du dog och uppstod för mig.
Tack för att Du tog mitt straff på korset.
Förlåt mig alla mina synder.
Nu öppnar jag mitt hjärta
och tar emot Dig som min Herre och Frälsare.
Tack Fader i himlen för att jag nu är ditt barn.
Amen

Tag kontakt med någon du känner som är kristen och som du har förtroende för.
Då kan du få hjälp och tips om hur du går vidare och vårdar din tro.

Försök att läsa Bibeln regelbundet och fortsätt att be och samtala med Jesus.
Det gör att du blir trygg i din tro.

På så sätt får du också lära känna Jesus allt mer.
(Om Jesus kan du läsa i Nya Testamentet i Bibeln.)

——————————————————————-

Jesus säger: Frid lämnar jag kvar åt er, min frid ger jag er.
Du kan läsa detta i Bibeln, Johannes evangelium kap.14 vers 27

Frid och fred i en orolig tid – är det möjligt? Freden i världen är inte så vanlig
som man skulle önska. Det är fler väpnade konflikter idag än på länge.

Oron och ångesten i människors inre har ökat lavinartat. Psykofarmaca, dvs.
medicin för att dämpa ångest, säljs som aldrig förr.

Vem kan göra något varaktigt åt problemet? Jo, Han som kom med fridens
och fredens budskap. Jesus kallas i Bibeln för Fridsfursten.
Han tog itu med roten till det onda, nämligen vår bortvändhet från Gud.
Han helade den brutna gemenskapen genom att försona vår skuld.

Du kan bli förlåten, upprättad och fri, genom Jesus. Du får en helt nytt liv
med glädje och frid. När friden finns i hjärtat blir freden en naturlig konsekvens.

Vill du släppa in Jesus i ditt hjärta idag?

Du kan be så här:
Gud, nu kommer jag till dig.
Tack för att Du älskar mig, precis som jag är.
Jesus, jag tror att Du är Guds Son,
och att Du dog och uppstod för mig.
Tack för att Du tog mitt straff på korset.
Förlåt mig alla mina synder.
Nu öppnar jag mitt hjärta
och tar emot Dig som min Herre och Frälsare.
Tack Fader i himlen för att jag nu är ditt barn.
Amen

Tag kontakt med någon du känner som är kristen och som du har förtroende för.
Då kan du få hjälp och tips om hur du går vidare och vårdar din tro.

Försök att läsa Bibeln regelbundet och fortsätt att be och samtala med Jesus.
Det gör att du blir trygg i din tro.

På så sätt får du också lära känna Jesus allt mer.
(Om Jesus kan du läsa i Nya Testamentet i Bibeln.)

——————————————————————-

”Jesus säger: Jag är med er alla dagar till tidens slut.”
(du kan läsa detta i Bibeln i Matteus evangelium kapitel 28 och vers 20)

Jesus säger: Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig.”
(Du kan läsa detta i Bibeln, Johannes evangelium kap.14, vers 1)

Det finns mycket som kan oroa oss. Det finns mycket som vi låter oroa oss.
Och det är en viss skillnad mellan dessa båda.

Ibland gör vi oss bekymmer för sådant som aldrig kommer att hända.
Och det orsakar oss mycket lidande och sorg i onödan.

Ibland oroas vi över den situation som faktiskt är. Och det påverkar vår dag
(och natt) så att vi inte ens kan glädjas över det positiva i vårt liv.

Kanske beror det på att vi tror att det inte finns någon att lita på i livets
svårigheter. Ingen som kan förändra eller förhindra det som är eller hotar.

Då får vi påminna oss det Jesus säger om att vi inte ska låta våra hjärtan oroas.
Istället får vi tro och lita på Gud och Jesus.

Du får lita på att du är älskad och att Gud vill hjälpa dig i varje situation.
Ja, än mer, Han har en fantastisk plan för ditt liv och du kan lita på att den är
den bästa för dig. Varje dag!

Du får också lita på att Han är med dig! Idag – och alla dagar!
Tänk så tryggt!

Vill du ta emot Jesus idag?

Du kan be så här:
Gud, nu kommer jag till dig.
Tack för att Du älskar mig, precis som jag är.
Jesus, jag tror att Du är Guds Son,
och att Du dog och uppstod för mig.
Tack för att Du tog mitt straff på korset.
Förlåt mig alla mina synder.
Nu öppnar jag mitt hjärta
och tar emot Dig som min Herre och Frälsare.
Tack Fader i himlen för att jag nu är ditt barn.
Amen

Tag kontakt med någon du känner som är kristen och som du har
förtroende för. Då kan du få hjälp och tips om hur du går vidare
och vårdar din tro.

Försök att läsa Bibeln regelbundet och fortsätt att be och samtala med Jesus.
Det gör att du blir trygg i din tro.

På så sätt får du också lära känna Jesus allt mer.
(Om Jesus kan du läsa i Nya Testamentet i Bibeln.)

———————————————————-

”Jesus säger: Jag är med er alla dagar till tidens slut.”
(du kan läsa detta i Bibeln i Matteus evangelium kapitel 28 och vers 20)

Alla dagar? De jobbiga, ensamma, smärtfyllda och meningslösa dagarna?
Ja, ALLA dagar, sa Jesus.

Vi har alla våra olika dagar, under livet. Många är precis så där jättebra,
medan andra är helt hopplösa ja, till och med förtvivlat desperata.
Ingen finns som kan hjälpa oss, kanske ingen ens finns i vår närhet.

Jesus är med mig varje dag. Alla dagar ända tills den här tiden tar slut.
Jag får kraften att orka, därför att Han är med varje dag.
Oavsett vad som händer under dagen så kan jag alltid lita på
att Han finns där vid min sida.

Och när nätterna är långa och tunga av oro och smärta,
så finns Han där för att trösta mig.

Tänk så tryggt!

Vill du ta emot Jesus idag?

Du kan be så här:
Gud, nu kommer jag till dig.
Tack för att Du älskar mig, precis som jag är.
Jesus, jag tror att Du är Guds Son,
och att Du dog och uppstod för mig.
Tack för att Du tog mitt straff på korset.
Förlåt mig alla mina synder.
Nu öppnar jag mitt hjärta
och tar emot Dig som min Herre och Frälsare.
Tack Fader i himlen för att jag nu är ditt barn.
Amen

Tag kontakt med någon du känner som är kristen och som du har
förtroende för. Då kan du få hjälp och tips om hur du går vidare
och vårdar din tro.

Försök att läsa Bibeln regelbundet och fortsätt att be och samtala med Jesus.
Det gör att du blir trygg i din tro.

På så sätt får du också lära känna Jesus allt mer.
(Om Jesus kan du läsa i Nya Testamentet i Bibeln.)

———————————————————-

”Jesus säger: För människor är det omöjligt, men inte för Gud.
Ty för Gud är allting möjligt.”
Detta kan du läsa i Markus evangelium kapitel 10 vers 27

En konsthantverkare i vår kommun hade en devis i sin verkstad där det stod:
”Underverk gör vi direkt, mirakler tar lite längre tid.”

Många som läste det log säkert och tänkte att budskapet vore önskvärt.
De flesta av oss behöver både underverk och mirakleri våra liv, emellanåt.

För människor är det övernaturliga omöjligt, men inte för Gud. För Gud är
det övernaturliga, naturligt. Det är inte vår starka tro som utför mirakler,
det är Gud som gör det.

Vår uppgift är att sätta vår tro till Gud; om vi håller vår del av avtalet är det
upp till Gud att hålla sin del.

Fastän människan lyckats forska och framställa mycket gott, så återstår det mest
viktiga och önskvärda olöst; livets gåta, förlåtelsens nåd och evighetens hopp.

Men det människan inte kunde göra, det gjorde Gud då han sände sin egen Son
för att ge oss en ny chans, ett nytt hopp. Och han lovade oss inte bara nytt liv
och evigt liv utan också sin hjälp i vår situation, just nu.

När det känns omöjligt, kom ihåg att för Gud är ALLT möjligt.
Han kan förvandla allt; ditt liv, dina närmaste, dina omständigheter.

Vill du ta emot Jesus idag?

Du kan be så här:
Gud, nu kommer jag till dig.
Tack för att Du älskar mig, precis som jag är.
Jesus, jag tror att Du är Guds Son,
och att Du dog och uppstod för mig.
Tack för att Du tog mitt straff på korset.
Förlåt mig alla mina synder.
Nu öppnar jag mitt hjärta
och tar emot Dig som min Herre och Frälsare.
Tack Fader i himlen för att jag nu är ditt barn.
Amen

Tag kontakt med någon du känner som är kristen och som du har
förtroende för. Då kan du få hjälp och tips om hur du går vidare
och vårdar din tro.

Försök att läsa Bibeln regelbundet och fortsätt att be och samtala med Jesus.
Det gör att du blir trygg i din tro.

På så sätt får du också lära känna Jesus allt mer.
(Om Jesus kan du läsa i Nya Testamentet i Bibeln.)

———————————————————-

Jesus säger: Den som kommer till mig ska jag inte visa bort.
(du kan läsa detta i Bibeln i Johannes evangelium kapitel 6 och vers 37)

Finns det något värre än att bli avvisad? Kanske att bli nonchalerad?

Varje människa längtar innerst inne efter bekräftelse, att bli sedd.
Ingen vill leva ensam och inte vara behövd av någon.
Alla vill vara efterlängtade och bli välkomnade.

Vi är egentligen skapade till att leva i gemenskap och att vara både
behövda och behövande.

Gud är vår Far och han älskar oss, var och en speciellt mycket.
Men människan valde att gå sina egna vägar och ”leva sitt eget liv”.

Då förlorade hon också Livet, det verkliga. Kontakten med Gud bröts.
Dörren stängdes, paradiset förlorades…
Vi behöver bara läsa tidningen eller se TV-nyheterna så vet vi konsekvenserna.

Finns det någon väg tillbaka? Jo, någon har öppnat dörren till Fadershuset.

Jesus tog konsekvenserna av vår synd, han dog i vårt ställe.
Och nu hälsar han dig och mig välkomna hem igen.

Han visar inte bort någon som kommer till honom.

Vill du ta emot Jesus idag?

Du kan be så här:
Gud, nu kommer jag till dig.
Tack för att Du älskar mig, precis som jag är.
Jesus, jag tror att Du är Guds Son,
och att Du dog och uppstod för mig.
Tack för att Du tog mitt straff på korset.
Förlåt mig alla mina synder.
Nu öppnar jag mitt hjärta
och tar emot Dig som min Herre och Frälsare.
Tack Fader i himlen för att jag nu är ditt barn.
Amen

Tag kontakt med någon du känner som är kristen och som du har
förtroende för. Då kan du få hjälp och tips om hur du går vidare
och vårdar din tro.

Försök att läsa Bibeln regelbundet och fortsätt att be och samtala med Jesus.
Det gör att du blir trygg i din tro.

På så sätt får du också lära känna Jesus allt mer.
(Om Jesus kan du läsa i Nya Testamentet i Bibeln.)

———————————————————-

Jesus säger: Jag är Vägen, Sanningen och Livet. Ingen kommer till Fadern utom genom Mig.
(du kan läsa detta i Bibeln i Johannes evangelium kapitel 14 och vers 6)

”Blir var och en salig på sin tro?”
”Leder alla vägar till Rom?”
”Tror inte olika religioner egentligen på samma gud?”
När dessa frågor aktualiseras, så är det viktigt och utmanande att lyssna till vad Jesus säger.

Han som beskriver sig själv som:
·VägEN – inte en väg bland många,
·SanningEN – inte en sanning bland andra och
·LivET – det verkliga livet, som börjar här och nu genom tron på Jesus Kristus
som världens unike Frälsare!

När Jesus kom till oss människor var det för att hjälpa oss att hitta hem.
Människan är vilse eftersom hon förlorat kontakten med Gud.
Vi är helt enkelt på fel väg och vi kommer inte att nå dit vi innerst inne vill.

Men Jesus är den enda Vägen till Gud, Sanningen med stort S och Livet som aldrig dör.

När vi kommer till Jesus blir Han den verkliga vägen, den helande sanningen
och livet som aldrig kan förloras, för oss.

Vill du ta emot Jesus idag?

Du kan be så här:
Gud, nu kommer jag till dig.
Tack för att Du älskar mig, precis som jag är.
Jesus, jag tror att Du är Guds Son,
och att Du dog och uppstod för mig.
Tack för att Du tog mitt straff på korset.
Förlåt mig alla mina synder.
Nu öppnar jag mitt hjärta
och tar emot Dig som min Herre och Frälsare.
Tack Fader i himlen för att jag nu är ditt barn.
Amen

Tag kontakt med någon du känner som är kristen och som du har
förtroende för. Då kan du få hjälp och tips om hur du går vidare
och vårdar din tro.

Försök att läsa Bibeln regelbundet och fortsätt att be och samtala med Jesus.
Det gör att du blir trygg i din tro.

På så sätt får du också lära känna Jesus allt mer.
(Om Jesus kan du läsa i Nya Testamentet i Bibeln.)

———————————————————-

Bibeln: Så uppenbarades Guds kärlek till oss: Han sände sin enfödde Son
till världen för att vi skulle leva genom honom.
1 Joh.4:9

Det är alltid lättare att säga än att göra, det vet vi alla. Löften kan verka vara
detsamma som handling men visar sig ofta bestå av mest ”prat”.

Bibeln lär oss att Gud inte bara sa att han älskade människan, han visade det
också i praktisk handling. Trots att vi människor egentligen förtjänade Guds
avoghet genom vår bortvändhet från honom så valde Gud att betala det
högsta priset för att ge oss en ny möjlighet till liv, meningsfullt, evigt liv.

Gud sände sin enfödde Son, Jesus Kristus, som sitt kärleksbevis till oss alla.
För Gud finns ingen åtskillnad på hudfärg, kön eller status i samhället.

Han bjuder oss alla att komma och ta emot den största julgåvan i alla tider
– frälsningen i Jesus Kristus. Förlåtelse och upprättelse för varje människa,
som vill tacka och ta emot.

Vill du ta emot Guds julgåva?

Om du vill ta emot Jesus nu så kan du be med i denna bön:

Gud, nu kommer jag till dig.
Tack för att Du älskar mig, precis som jag är.

Jesus, jag tror att Du är Guds Son,
och att Du dog och uppstod för mig.

Tack för att Du tog mitt straff på korset.
Förlåt mig alla mina synder.

Nu öppnar jag mitt hjärta
och tar emot Dig som min Herre och Frälsare.

Tack Fader i himlen för att jag nu är ditt barn.
Amen

Tag kontakt med någon du känner som är kristen och som du har
förtroende för. Då kan du få hjälp och tips om hur du går vidare
och vårdar din tro.

Försök att läsa Bibeln regelbundet och fortsätt att be
och samtala med Jesus. Det gör att du blir trygg i din tro.
På så sätt får du också lära känna Jesus allt mer.

(Om Jesus kan du läsa i Nya Testamentet i Bibeln.)

Vill du få en gratis Bibel? Klicka här och fyll i dina adressuppgifter
så skickas en Bibel till dig. Gud välsigne dig!

—————————————————-

Men åt alla dem som tog emot honom (Jesus) gav han rätten att bli Guds barn,
åt dem som tror på hans namn.
Joh.1:12

Det talas mycket om rättigheter, på olika områden och i skiftande sammanhang, idag.
En del menar att man har självklar rättighet att äga eller göra det man vill.
Andra vet inte ens om vilka rättigheter de egentligen har.

Bibeln säger att alla som tar emot Jesus, dvs. tror att han finns och att han dog och
uppstod för oss, får av Gud rätten att bli Guds barn.

Så fantastiskt! Ingen ”rättighet” i världen kan uppväga denna möjlighet.
Tänk liv, meningsfyllt liv, nu och för alltid när vi tror på Jesusnamnet!

Vill du ta emot Jesus idag och få rätten att bli ett Guds barn?

Om du vill ta emot Jesus nu så kan du be med i denna bön:

Gud, nu kommer jag till dig.
Tack för att Du älskar mig, precis som jag är.
Jesus, jag tror att Du är Guds Son,
och att Du dog och uppstod för mig.
Tack för att Du tog mitt straff på korset.
Förlåt mig alla mina synder.
Nu öppnar jag mitt hjärta
och tar emot Dig som min Herre och Frälsare.
Tack Fader i himlen för att jag nu är ditt barn.
Amen

Tag kontakt med någon du känner som är kristen och som du har förtroende för.
Då kan du få hjälp och tips om hur du går vidare och vårdar din tro.

Försök att läsa Bibeln regelbundet och fortsätt att be och samtala med Jesus.
Det gör att du blir trygg i din tro. På så sätt får du också lära känna Jesus allt mer.
(Om Jesus kan du läsa i Nya Testamentet i Bibeln.)

———————————————–

Vi har sett och vittnar om att Fadern har sänt sin Son som världens Frälsare.
1 Joh.4:14

Vi lever i ett informationssamhälle. Varje dag översköljs vi av mer eller mindre
viktig information. Reklamen har antagit allt mer sofistikerade form, så vi nästan
tror att det är livsviktig information som serveras.

Bibeln säger att det finns något som angår alla människor och som verkligen har
en livsavgörande betydelse om man får veta det och dessutom tar emot erbjudandet.

Det är ”det glada budskapet” – berättelsen om hur Jesus kom för att leva, lida och dö
på ett kors för vår skull, för att vi skulle få en chans till evigt liv. Det handlar om hur
han uppstod och besegrade döden så att vi aldrig skulle behöva dö en evig död.

Vi vill berätta för alla vi kan om denna fantastiska nyhet.

Det har förvandlat våra liv och kan förvandla också ditt.

Vill du ta emot Jesus i ditt hjärta idag?

Om du vill ta emot Jesus nu så kan du be med i denna bön:

Gud, nu kommer jag till dig.
Tack för att Du älskar mig, precis som jag är.
Jesus, jag tror att Du är Guds Son,
och att Du dog och uppstod för mig.
Tack för att Du tog mitt straff på korset.
Förlåt mig alla mina synder.
Nu öppnar jag mitt hjärta
och tar emot Dig som min Herre och Frälsare.
Tack Fader i himlen för att jag nu är ditt barn.
Amen

Tag kontakt med någon du känner som är kristen och som du har förtroende för.
Då kan du få hjälp och tips om hur du går vidare och vårdar din tro.

Försök att läsa Bibeln regelbundet och fortsätt att be och samtala med Jesus.
Det gör att du blir trygg i din tro. På så sätt får du också lära känna Jesus allt mer.
(Om Jesus kan du läsa i Nya Testamentet i Bibeln.)

———————————————–

Han säger ju: Jag bönhör dig i rätt tid, och jag hjälper dig på frälsningens dag.
Se, nu är den rätta tiden, nu är frälsningens dag.
2 Kor.6:2

Finns det någon som ser mig och hör mig? Finns det någon som bryr sig och vill och kan
hjälpa mig? Vi hamnar ofta i sådana situationer där vi behöver hjälp.
Vem kan och orkar hjälpa oss?

Bibeln säger att Gud både vill och kan hjälpa i varje situation.
För Honom är det alltid rätt tid.

Kanske tänker vi att det är för sent att be om hjälp eller att det kanske kommer ett
bättre tillfälle längre fram.

Men nu är den rätta tiden. Du får be om hjälp just nu, om du vill.

Gud är inte längre bort än en bön.

Vill du ta emot Jesus i ditt hjärta idag?

Om du vill ta emot Jesus nu så kan du be med i denna bön:

Gud, nu kommer jag till dig.
Tack för att Du älskar mig, precis som jag är.
Jesus, jag tror att Du är Guds Son,
och att Du dog och uppstod för mig.
Tack för att Du tog mitt straff på korset.
Förlåt mig alla mina synder.
Nu öppnar jag mitt hjärta
och tar emot Dig som min Herre och Frälsare.
Tack Fader i himlen för att jag nu är ditt barn.
Amen

Tag kontakt med någon du känner som är kristen och som du har förtroende för.
Då kan du få hjälp och tips om hur du går vidare och vårdar din tro.

Försök att läsa Bibeln regelbundet och fortsätt att be och samtala med Jesus.
Det gör att du blir trygg i din tro. På så sätt får du också lära känna Jesus allt mer.
(Om Jesus kan du läsa i Nya Testamentet i Bibeln.)

———————————————–

Ty genom hjärtats tro blir man rättfärdig och genom munnens bekännelse
blir man frälst.
Rom.10:10

Det är hjärtat det handlar om! Allt viktigt i livet har sin grund i hjärtat.
Kärlek, sorg, minnen, erfarenheter, uppskattning, saknad och mycket mer,
allt ryms i ett människohjärta.

Även tron har sin hemvist där.

Bibeln säger att vi, du och jag, får tro på Jesus med vårt hjärta och inte med
vårt intellekt först och främst.

Och Bibeln säger också att det hjärtat är fullt av, det talar munnen.
Så när du tror på Jesus Kristus i ditt hjärta så får du också bekänna det med din mun.

Då kommer glädjen att fylla ditt hjärta och liv, och du blir rättfärdig inför Gud
och frälst för både det här livet och evigheten.

Vill du ta emot Jesus i ditt hjärta idag?

Om du vill ta emot Jesus nu så kan du be med i denna bön:

Gud, nu kommer jag till dig.
Tack för att Du älskar mig, precis som jag är.
Jesus, jag tror att Du är Guds Son,
och att Du dog och uppstod för mig.
Tack för att Du tog mitt straff på korset.
Förlåt mig alla mina synder.
Nu öppnar jag mitt hjärta
och tar emot Dig som min Herre och Frälsare.
Tack Fader i himlen för att jag nu är ditt barn.
Amen

Tag kontakt med någon du känner som är kristen och som du har förtroende för.
Då kan du få hjälp och tips om hur du går vidare och vårdar din tro.

Försök att läsa Bibeln regelbundet och fortsätt att be och samtala med Jesus.
Det gör att du blir trygg i din tro. På så sätt får du också lära känna Jesus allt mer.
(Om Jesus kan du läsa i Nya Testamentet i Bibeln.)

———————————————–

Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta
tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst
. Rom.10:9

En människa kan vara snäll, trevlig och sympatisk, vara rik och framstående
eller göra mängder med goda gärningar men frälsningen i Jesus Kristus kan
ändå inte komma den människan till godo av enbart de skälen.

Utan frälsning går en människa evigt förlorad oavsett hur bra eller dåliga vi
uppfattas vara eller i själva verket är.

Vill du bli frälst? Det är enkelt. Frälsningen är en gåva adresserad till dig!
Gåvan tas emot i tro, en tro på vad Jesus Kristus har gjort för dig på korset!

Erbjudandet gäller alla och gäller ännu!
Vänta inte att bjuda in honom i ditt liv – en dag kan det vara för sent!

Om du tror att Jesus är Guds Son och att han har dött för dig,
så be honom komma in i ditt liv. Be honom bli din Herre och vän.

När du har gjort detta, så bekänn för din familj, dina vänner,
och dina arbets- eller skolkamrater, att du nu är en kristen,
att du är frälst och tillhör Jesus.

Vill du ta emot Jesus i ditt liv idag?

Om du vill ta emot Jesus nu så kan du be med i denna bön:

Gud, nu kommer jag till dig.
Tack för att Du älskar mig, precis som jag är.
Jesus, jag tror att Du är Guds Son,
och att Du dog och uppstod för mig.
Tack för att Du tog mitt straff på korset.
Förlåt mig alla mina synder.
Nu öppnar jag mitt hjärta
och tar emot Dig som min Herre och Frälsare.
Tack Fader i himlen för att jag nu är ditt barn.
Amen

Tag kontakt med någon du känner som är kristen och som du har förtroende för.
Då kan du få hjälp och tips om hur du går vidare och vårdar din tro.

Försök att läsa Bibeln regelbundet och fortsätt att be och samtala med Jesus.
Det gör att du blir trygg i din tro. På så sätt får du också lära känna Jesus allt mer.
(Om Jesus kan du läsa i Nya Testamentet i Bibeln.)

———————————————–

Ty syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre.
Rom 6:23

Lön är något man förtjänar, en gåva är något man får utan förtjänst.

Visste du att synden har en lön? – Döden!

När människan valde att vända sig bort från Gud och bli sin egen ”gud” förlorade
hon också möjligheten till evigt liv i himlen med Gud vår Far.

Men Gud sände sin Son Jesus Kristus för att han skulle ge sitt liv på korset och genom
detta ge oss människor en ny chans.

Gud ger gåvan evigt liv till var och en som tror på Jesus!

Denna gåva förtjänar vi inte. Den får vi av nåd.

Ta emot Guds Gåva Jesus – då får du evigt liv.

Om du vill ta emot Jesus nu så kan du be med i denna bön:

Gud, nu kommer jag till dig.
Tack för att Du älskar mig, precis som jag är.
Jesus, jag tror att Du är Guds Son,
och att Du dog och uppstod för mig.
Tack för att Du tog mitt straff på korset.
Förlåt mig alla mina synder.
Nu öppnar jag mitt hjärta
och tar emot Dig som min Herre och Frälsare.
Tack Fader i himlen för att jag nu är ditt barn.
Amen

Tag kontakt med någon du känner som är kristen och som du har förtroende för.
Då kan du få hjälp och tips om hur du går vidare och vårdar din tro.

Försök att läsa Bibeln regelbundet och fortsätt att be och samtala med Jesus.
Det gör att du blir trygg i din tro. På så sätt får du också lära känna Jesus allt mer.
(Om Jesus kan du läsa i Nya Testamentet i Bibeln.)

———————————————–

Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe,
medan vi ännu var syndare.
Rom.5:8

”Älska mig mest när jag förtjänar det minst, för då behöver jag det bäst.”

Tänk vad vi blir glada när någon oväntat gör något positivt för en.
Ett vänligt ord, en uppskattande blick, ett brev eller telefonsamtal
kan betyda mycket, särskilt om vi känner oss ledsna och nere.
Hur mycket mer när vi känner att vi inte är förtjänta av denna omtanke.

Bibeln säger att Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Jesus Kristus dog för oss,
i vårt ställe, medan vi ännu var syndare.

Alltså, det var inte vår förtjänst, vår duktighet eller ansträngning som gjorde det,
bara Guds kärlek i Jesus.

Fast vi inte förtjänar det, pga. vår själviskhet och bortvändhet från Gud, så ger Gud oss
evigt liv om vi vill tacka och ta emot.

Vill du ta emot Jesus i ditt liv idag?

Om du vill ta emot Jesus nu så kan du be med i denna bön:

Gud, nu kommer jag till dig.
Tack för att Du älskar mig, precis som jag är.
Jesus, jag tror att Du är Guds Son,
och att Du dog och uppstod för mig.
Tack för att Du tog mitt straff på korset.
Förlåt mig alla mina synder.
Nu öppnar jag mitt hjärta
och tar emot Dig som min Herre och Frälsare.
Tack Fader i himlen för att jag nu är ditt barn.
Amen

Tag kontakt med någon du känner som är kristen och som du har förtroende för.
Då kan du få hjälp och tips om hur du går vidare och vårdar din tro.

Försök att läsa Bibeln regelbundet och fortsätt att be och samtala med Jesus.
Det gör att du blir trygg i din tro. På så sätt får du också lära känna Jesus allt mer.
(Om Jesus kan du läsa i Nya Testamentet i Bibeln.)

———————————————–

Gud, vår Frälsare, som vill att alla människor skall bli frälsta
och komma till insikt om sanningen 1 Tim.2:4

ALLA stavas ALLA både framlänges och baklänges. Men i vår värld är det
ingen självklarhet att alla ska få ta del av livets nödvändigheter, tyvärr.

Det bästa i livet är dock avsett för ALLA: sanningen om frälsning/räddning
genom Jesus Kristus. Gud vill att alla ska få veta att det finns förlåtelse,
nåd och hjälp för ALLA dvs. för dig och mig också. Det är den viktigaste
och mest livsförvandlande sanning som vi behöver veta.

Jesus, Guds Son, kom till vår jord och levde, dog och uppstod för att vi
skulle kunna få förlåtelse och ett evigt liv. Denna absoluta sanning vill Gud
att ALLA ska få veta.

Har du hört det?

Vill du ta emot Jesus i ditt liv idag?

Om du vill ta emot Jesus nu så kan du be med i denna bön:

Gud, nu kommer jag till dig.
Tack för att Du älskar mig, precis som jag är.
Jesus, jag tror att Du är Guds Son,
och att Du dog och uppstod för mig.
Tack för att Du tog mitt straff på korset.
Förlåt mig alla mina synder.
Nu öppnar jag mitt hjärta
och tar emot Dig som min Herre och Frälsare.
Tack Fader i himlen för att jag nu är ditt barn.
Amen

Tag kontakt med någon du känner som är kristen och som du har förtroende för.
Då kan du få hjälp och tips om hur du går vidare och vårdar din tro.

Försök att läsa Bibeln regelbundet och fortsätt att be och samtala med Jesus.
Det gör att du blir trygg i din tro. På så sätt får du också lära känna Jesus allt mer.
(Om Jesus kan du läsa i Nya Testamentet i Bibeln.)

———————————————–

Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det.
Ef.2:8

”Om du är riktigt snäll, så ska du få det. Om du jobbar riktigt bra,

så ska du förtjäna det. Om du tränar riktigt hårt så ska du nå det.”

Många människor tror att detta gäller även tron på Gud, frälsningen
och det eviga livet.

Men Bibeln säger att det är av nåd, gratis och för alla, som vill ta emot.
Gud älskar oss människor så mycket att han gav sin Son, Jesus Kristus,
för att vi skulle få allt vi inte annars kunde få pga. synden i våra liv.

Idag kan vi få ta emot Livet och Tryggheten, Förlåtelsen, Glädjen och
Sången i våra liv. Säg Ja till Jesus och ditt liv förvandlas.

Vill du ta emot?

Om du vill ta emot Jesus nu så kan du be med i denna bön:

Gud, nu kommer jag till dig.
Tack för att Du älskar mig, precis som jag är.
Jesus, jag tror att Du är Guds Son,
och att Du dog och uppstod för mig.
Tack för att Du tog mitt straff på korset.
Förlåt mig alla mina synder.
Nu öppnar jag mitt hjärta
och tar emot Dig som min Herre och Frälsare.
Tack Fader i himlen för att jag nu är ditt barn.
Amen

Tag kontakt med någon du känner som är kristen och som du har förtroende för.
Då kan du få hjälp och tips om hur du går vidare och vårdar din tro.

Försök att läsa Bibeln regelbundet och fortsätt att be och samtala med Jesus.
Det gör att du blir trygg i din tro. På så sätt får du också lära känna Jesus allt mer.
(Om Jesus kan du läsa i Nya Testamentet i Bibeln.)

———————————————–

Ty Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor. Tit.2:11

När något blir uppenbart är det ”synligt”, eller hur? Och ändå verkar det som
om tidernas största nyhet/verklighet har gått många förbi.
Eller vill man inte, törs man inte, tro att det faktiskt är sant?

Bibeln berättar att Jesus kom som Guds nåd för alla människor.

Hans frälsning är tillgänglig för alla, som vill ta emot den.

Precis som en livboj som kastas ut till en drunknande så har Gud gett oss
Jesus som räddning för att vi inte ska gå förlorade utan få evigt liv.

Våga tro det!

Vill du ta emot Jesus nu?

Om du vill ta emot Jesus nu så kan du be med i denna bön:

Gud, nu kommer jag till dig.
Tack för att Du älskar mig, precis som jag är.
Jesus, jag tror att Du är Guds Son,
och att Du dog och uppstod för mig.
Tack för att Du tog mitt straff på korset.
Förlåt mig alla mina synder.
Nu öppnar jag mitt hjärta
och tar emot Dig som min Herre och Frälsare.
Tack Fader i himlen för att jag nu är ditt barn.
Amen

Tag kontakt med någon du känner som är kristen och som du har förtroende för.
Då kan du få hjälp och tips om hur du går vidare och vårdar din tro.

Försök att läsa Bibeln regelbundet och fortsätt att be och samtala med Jesus.
Det gör att du blir trygg i din tro. På så sätt får du också lära känna Jesus allt mer.
(Om Jesus kan du läsa i Nya Testamentet i Bibeln.)

———————————————–

Inte sände Gud sin Son till världen för att döma världen
utan för att världen skulle bli frälst genom honom .
Joh.3:17

Är världen dömd till undergång? Ja, om man ska tro på forskare, vetenskapsmän
och ett flertal historiker och framtidsvetare.

Aldrig förr har vår jord och dess befolkning varit så utsatta för miljöförstöring,
krig, svält, sjukdomar och mänskligt lidande som nu. Det är ingen ljus framtid
vi går till mötes, enligt dem…

Bibeln säger att Gud också vet detta, men inte bara som ett konstaterande
utan som en orsak till att han därför också har gripit in i historien.

Gud visste att människan inte förmådde ”lyfta sig själv” och förändra den situation
hon var i. Egoismen och maktbegäret var en alldeles för stark faktor i mänskligheten.

Därför sände Gud sin Son, Jesus Kristus, för att han skulle inta vår plats och bära
vår synds konsekvenser. Han levde och dog i vårt ställe för att ge oss en ny chans.

Därför kan världen, varje enskild människa, undgå domen och bli räddad istället.

Om du vill ta emot Jesus nu så kan du be med i denna bön:

Gud, nu kommer jag till dig.
Tack för att Du älskar mig, precis som jag är.
Jesus, jag tror att Du är Guds Son,
och att Du dog och uppstod för mig.
Tack för att Du tog mitt straff på korset.
Förlåt mig alla mina synder.
Nu öppnar jag mitt hjärta
och tar emot Dig som min Herre och Frälsare.
Tack Fader i himlen för att jag nu är ditt barn.
Amen

Tag kontakt med någon du känner som är kristen och som du har förtroende för.
Då kan du få hjälp och tips om hur du går vidare och vårdar din tro.

Försök att läsa Bibeln regelbundet och fortsätt att be och samtala med Jesus.
Det gör att du blir trygg i din tro. På så sätt får du också lära känna Jesus allt mer.
(Om Jesus kan du läsa i Nya Testamentet i Bibeln.)

———————————————–

De svarade: ”Tro på Herren Jesus så blir du frälst, du och din familj.” Apg.16:31

Tänk vad vi påverkas och påverkar! Att det ska bli till det bästa, är vår förhoppning.

De flesta vill att deras familj ska ha det bra och undgå olyckor, sjukdomar och död.

Nu ser inte livet ut så, det är vi smärtsamt medvetna om.

Men Bibeln talar om att vårt eget ställningstagande till Jesus Kristus också har
betydelse för vår närmaste omgivning.

Att välja att tro på Jesus blir inte bara till vår egen räddning utan kan även betyda
en förvandling i vår familjs liv och situation.

Att få frid i sin själ och våga lita på att Jesus vill vara med alla dagar, de ljusa och mörka,
kommer onekligen att revolutionera ditt och din familjs liv.

Om du vill ta emot Jesus nu så kan du be med i denna bön:

Gud, nu kommer jag till dig.
Tack för att Du älskar mig, precis som jag är.
Jesus, jag tror att Du är Guds Son,
och att Du dog och uppstod för mig.
Tack för att Du tog mitt straff på korset.
Förlåt mig alla mina synder.
Nu öppnar jag mitt hjärta
och tar emot Dig som min Herre och Frälsare.
Tack Fader i himlen för att jag nu är ditt barn.
Amen

Tag kontakt med någon du känner som är kristen och som du har förtroende för.
Då kan du få hjälp och tips om hur du går vidare och vårdar din tro.

Försök att läsa Bibeln regelbundet och fortsätt att be och samtala med Jesus.
Det gör att du blir trygg i din tro. På så sätt får du också lära känna Jesus allt mer.
(Om Jesus kan du läsa i Nya Testamentet i Bibeln.)

———————————————–


Bibeln : Om honom, Jesus, vittnar alla profeterna att var och en som tror
på honom får syndernas förlåtelse genom hans namn.
Apg.10:43

Kan man lita på någon/något nu för tiden?

Det mesta verkar vara osäkert och ”säkra källor” kan visa sig vara högst opålitliga.

Eller också vill bara ett fåtal tro på det som egentligen är sant.

Bibeln säger att många samstämmiga vittnesbörd finns som styrker sanningshalten
i löftet om möjligheten att få förlåtelse.

Och vem vill inte bli förlåten?

Är det möjligt att det som plågar och trycker en människa kan förlåtas?
Ja, den som tror på Jesus får fullständig förlåtelse genom att tro på Jesusnamnet
dvs. att lita på att Jesus dog och uppstod för våra synders skull.

Han tog straffet som egentligen var vårt och betalade vår skuld.

Därför kan han också ge förlåtelse och upprättelse åt var och en som kommer till honom.

Det gäller även dig!

Om du vill ta emot Jesus nu så kan du be med i denna bön:

Gud, nu kommer jag till dig.
Tack för att Du älskar mig, precis som jag är.
Jesus, jag tror att Du är Guds Son,
och att Du dog och uppstod för mig.
Tack för att Du tog mitt straff på korset.
Förlåt mig alla mina synder.
Nu öppnar jag mitt hjärta
och tar emot Dig som min Herre och Frälsare.
Tack Fader i himlen för att jag nu är ditt barn.
Amen

Tag kontakt med någon du känner som är kristen och som du har förtroende för.
Då kan du få hjälp och tips om hur du går vidare och vårdar din tro.

Försök att läsa Bibeln regelbundet och fortsätt att be och samtala med Jesus.
Det gör att du blir trygg i din tro. På så sätt får du också lära känna Jesus allt mer.
(Om Jesus kan du läsa i Nya Testamentet i Bibeln.)

———————————————–

Bibeln: Och det skall ske att var och en som åkallar Herrens (Jesus) namn skall bli frälst.  Apg.2:21

Vad är hemligheten bakom löftet om räddning/frälsning för människan?

Så många har gjort (och gör) stora ansträngningar för att om möjligt nå fram
till ett förvandlat och meningsfullt liv.

Människor är beredda att satsa tid, pengar och kraft på nästan vad som helst
för att bli ”räddade”.

Bibeln berättar att Gud älskade oss människor så mycket att han, trots vår bortvändhet,
var villig att sända det bästa han hade nämligen sin son Jesus Kristus.
Han levde och dog i vårt ställe och genom att be till honom så kan var och en,
utan undantag, bli räddad/frälst.

Det beror inte på våra egna ansträngningar, religiösa övningar eller status,
utan bara på vad Jesus gjort för oss. Tack vare honom fungerar det att be till honom,
och bli hjälpt.

Gör det du också!

Om du vill ta emot Jesus nu så kan du be med i denna bön:

Gud, nu kommer jag till dig.
Tack för att Du älskar mig, precis som jag är.
Jesus, jag tror att Du är Guds Son,
och att Du dog och uppstod för mig.
Tack för att Du tog mitt straff på korset.
Förlåt mig alla mina synder.
Nu öppnar jag mitt hjärta
och tar emot Dig som min Herre och Frälsare.
Tack Fader i himlen för att jag nu är ditt barn.
Amen

Tag kontakt med någon du känner som är kristen och som du har förtroende för.
Då kan du få hjälp och tips om hur du går vidare och vårdar din tro.

Försök att läsa Bibeln regelbundet och fortsätt att be och samtala med Jesus.
Det gör att du blir trygg i din tro. På så sätt får du också lära känna Jesus allt mer.
(Om Jesus kan du läsa i Nya Testamentet i Bibeln.)

———————————————–


Jesus säger: Allt vad ni vill att människorna ska göra er, det ska ni också göra dem.

Detta kan du läsa i Bibeln, Matt.7:12
Denna regel brukar kallas Den gyllene regeln. Den stämmer väl med mänsklig erfarenhet. Att den fungerar i det praktiska vardagslivet vet var och en som använt sig av den.

Om alla följde den skulle vi inte behöva så många lagar och bestämmelser. Det räcker långt med att ta hänsyn till varandra.


Jesus vill att vi skall tänka oss in i hur andra har det. Ledda av den helige Ande
kan vi förstå vad andra önskar även när de inte uttrycker det i ord.

Eftersom Herren själv offrade sig för oss utan att vi bett om det, så skall vi göra
uppoffringar för vår medmänniska även när ingen har krävt det.

Jesus har själv uppfyllt den gyllene regelns krav. Allt vad vi någonsin skulle kunna
önska och mer därtill har han gjort när han gav sitt liv till försoning för vår och
hela världens synd och skuld.

Om du vill ta emot Jesus nu så kan du be med i denna bön:

Gud, nu kommer jag till dig.
Tack för att Du älskar mig, precis som jag är.
Jesus, jag tror att Du är Guds Son,
och att Du dog och uppstod för mig.
Tack för att Du tog mitt straff på korset.
Förlåt mig alla mina synder.
Nu öppnar jag mitt hjärta
och tar emot Dig som min Herre och Frälsare.
Tack Fader i himlen för att jag nu är ditt barn.
Amen

Tag kontakt med någon du känner som är kristen och som du har förtroende för.
Då kan du få hjälp och tips om hur du går vidare och vårdar din tro.

Försök att läsa Bibeln regelbundet och fortsätt att be och samtala med Jesus.
Det gör att du blir trygg i din tro. På så sätt får du också lära känna Jesus allt mer.
(Om Jesus kan du läsa i Nya Testamentet i Bibeln.)

—————————————————————————————–

J

Jesus säger: Sök först Guds rike och hans rättfärdighet så ska ni få allt det andra också.
Detta kan du läsa i Matteus evangelium kap.6 vers 33

”Allt detta andra”, som Jesus talar om, har blivit det första och största i de flesta människors liv,
eller hur? Vi jagar och söker efter det som vi tror ska ge oss mest lycka och framgång.

När man blir gammal och sjuk då kan man börja tänka på Gud, resonerar många.

Jesus vänder på det hela och uppmanar oss att göra en omprioritering i våra liv.
Tänk först på Gud, sök Gud först och se vilken förändring det kan bli i ditt liv!

Guds rike och hans rättfärdighet är något som håller i med- och motgång, hälsa och sjukdom,
liv och död.

Hur söker man då Guds rike? Hur kan man komma in i det riket?
Bara genom att födas, förstås. Tron på Jesus, på hans död och uppståndelse i vårt ställe,
ger oss nytt liv och barnaskap hos Gud och därmed medborgarskap i Guds rike.

Vi får/kan välja idag att söka det viktigaste, Guds rike och hans rättfärdighet, först.
Jesus är både riket och rättfärdigheten personifierad.
Livet med honom innehåller allt vad vi som människor innerst inne behöver
både här och i evigheten.

När vi väljer Jesus först kommer vi att upptäcka att vi faktiskt får det andra också, på  köpet.

Om du vill ta emot Jesus nu så kan du be med i denna bön:

Gud, nu kommer jag till dig.
Tack för att Du älskar mig, precis som jag är.
Jesus, jag tror att Du är Guds Son,
och att Du dog och uppstod för mig.
Tack för att Du tog mitt straff på korset.
Förlåt mig alla mina synder.
Nu öppnar jag mitt hjärta
och tar emot Dig som min Herre och Frälsare.
Tack Fader i himlen för att jag nu är ditt barn.
Amen

Tag kontakt med någon du känner som är kristen och som du har förtroende för.
Då kan du få hjälp och tips om hur du går vidare och vårdar din tro.

Försök att läsa Bibeln regelbundet och fortsätt att be och samtala med Jesus.
Det gör att du blir trygg i din tro. På så sätt får du också lära känna Jesus allt mer.
(Om Jesus kan du läsa i Nya Testamentet i Bibeln.)

—————————————————————————————–

Jesus säger: Jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren.
Detta kan du läsa i Johannes evangelium kap.10 vers 11

Varför måste fåren ha en herde? – Om man har sett en fårskock i en halvöken
någonstans i Mellanöstern är svaret självklart. Utan herde går fåren en säker död till mötes.

I vårt välorganiserade samhälle anses det däremot viktigt att varje får, varje människa,
är fri att vara sin egen herde. Man får inte hindra någon annans njutning. Varje människa
skall ha rätt att göra det man känner för.

I Bibeln läser vi om att Jesus gick omkring i alla städer och byar.

Också i vår tid går den uppståndne Jesus omkring i städer och byar och ser människorna.
Också i våra dagar förbarmar han sig över dem eftersom de är rivna och slagna,
även om de är välklädda och ser ut att vara vid god hälsa.

Jesus ser in i alla såriga hjärtan. Han vet hur jobbigt människor har det, hur pressade de är,
styrda av impulser med krav att vara lyckad.

Jesus vet hur svårt de har att finna frid i sina själar.

Han vill bli och vara deras herde, skydda och leda dem, ja han har till och med givit sitt liv
av kärlek för dem. Ingenting kan skada den som har Jesus till herde i sitt liv.
Han vill bli din Herde, vill du?

Om du vill ta emot Jesus nu så kan du be med i denna bön:

Gud, nu kommer jag till dig.
Tack för att Du älskar mig, precis som jag är.
Jesus, jag tror att Du är Guds Son,
och att Du dog och uppstod för mig.
Tack för att Du tog mitt straff på korset.
Förlåt mig alla mina synder.
Nu öppnar jag mitt hjärta
och tar emot Dig som min Herre och Frälsare.
Tack Fader i himlen för att jag nu är ditt barn.
Amen

Tag kontakt med någon du känner som är kristen och som du har förtroende för.
Då kan du få hjälp och tips om hur du går vidare och vårdar din tro.

Försök att läsa Bibeln regelbundet och fortsätt att be och samtala med Jesus.
Det gör att du blir trygg i din tro. På så sätt får du också lära känna Jesus allt mer.
(Om Jesus kan du läsa i Nya Testamentet i Bibeln.)

—————————————————————————-

————–

Jesus säger: Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så ska jag ge er vila.
Detta kan du läsa i Bibeln; Matteus evangelium, kap.11, vers 28

Fysiskt arbete var vanligare förr när det inte fanns så många maskiner och andra mekaniska
hjälpmedel. Idag har vi en mycket bekvämare vardagssituation, både när det gäller
arbete hemma och på jobbet.

Ändå kan man vara utarbetad både till kropp och själ och Jesu enkla uppmaning är lika
gångbar idag som förr. Behovet av inre vila har inte förändrats genom tidens gång.

Människan är sliten invärtes. Något har gått snett och harmonin som vi var ämnade att äga har förlorats.

Bibeln säger att alla människor har syndat och förlorat kontakten med Gud. Men det står också
att den gåva som Gud ger av nåd är evigt liv.

Vi kan alltså komma med våra tunga bördor till Jesus, lämna dem där och få vila och frid.
Han förlåter och helar vårt inre och vårt minne.

Vill du ta emot Jesus i ditt hjärta idag?

Om du vill ta emot Jesus nu så kan du be med i denna bön:

Gud, nu kommer jag till dig.
Tack för att Du älskar mig, precis som jag är.
Jesus, jag tror att Du är Guds Son,
och att Du dog och uppstod för mig.
Tack för att Du tog mitt straff på korset.
Förlåt mig alla mina synder.
Nu öppnar jag mitt hjärta
och tar emot Dig som min Herre och Frälsare.
Tack Fader i himlen för att jag nu är ditt barn.
Amen

Tag kontakt med någon du känner som är kristen och som du har förtroende för.
Då kan du få hjälp och tips om hur du går vidare och vårdar din tro.

Försök att läsa Bibeln regelbundet och fortsätt att be och samtala med Jesus.
Det gör att du blir trygg i din tro. På så sätt får du också lära känna Jesus allt mer.
(Om Jesus kan du läsa i Nya Testamentet i Bibeln.)

—————————————————————————-

Jesus säger: Allt vad ni vill att människorna ska göra er, det ska ni också göra dem.
Detta kan du läsa i Bibeln, Matteus evangelium kap.7 vers 12

Denna regel brukar kallas Den gyllene regeln. Den stämmer väl med mänsklig erfarenhet.
Att den fungerar i det praktiska vardagslivet vet var och en som använt sig av den.

Om alla följde den skulle vi inte behöva så många lagar och bestämmelser.
Det räcker långt med att ta hänsyn till varandra.

Jesus vill att vi skall tänka oss in i hur andra har det. Ledda av den helige Ande kan vi förstå
vad andra önskar även när de inte uttrycker det i ord.

Eftersom Herren själv offrade sig för oss utan att vi bett om det, så skall vi göra uppoffringar
för vår medmänniska även när ingen har krävt det.

Jesus har själv uppfyllt den gyllene regelns krav.

Allt vad vi någonsin skulle kunna önska och mer därtill har han gjort när han gav sitt liv
till försoning för vår och hela världens synd och skuld.

När vi lever i barnaskap hos Gud får vi ge Hans kärlek vidare till våra medmänniskor.

Vill du ta emot Jesus i ditt hjärta idag?

Om du vill ta emot Jesus nu så kan du be med i denna bön:

Gud, nu kommer jag till dig.
Tack för att Du älskar mig, precis som jag är.
Jesus, jag tror att Du är Guds Son,
och att Du dog och uppstod för mig.
Tack för att Du tog mitt straff på korset.
Förlåt mig alla mina synder.
Nu öppnar jag mitt hjärta
och tar emot Dig som min Herre och Frälsare.
Tack Fader i himlen för att jag nu är ditt barn.
Amen

Tag kontakt med någon du känner som är kristen och som du har förtroende för.
Då kan du få hjälp och tips om hur du går vidare och vårdar din tro.

Försök att läsa Bibeln regelbundet och fortsätt att be och samtala med Jesus. Det gör att du blir trygg i din tro.

På så sätt får du också lära känna Jesus allt mer.
(Om Jesus kan du läsa i Nya Testamentet i Bibeln.)

————————————-

Jesus säger: Be och ni ska få, sök och ni ska finna, bulta och dörren ska öppnas för er.
(Du kan läsa detta i Bibeln, Matteus evangelium kap. 7 vers 7)

Många säger att de inte tror på Gud men nästan alla ber, ändå.
Något inom oss ropar ständigt för att få svar, från Gud.
Människan söker hela tiden, efter Gud.

Det verkar som om orden från Dan Andersson dikt:

”Det är något bortom bergen, bortom blommorna och sången, det är något bakom stjärnor,
bakom heta hjärtat mitt.” har en motsvarighet i varje människas hjärta.

Vi får verkligen be till Gud och lita på att han vill svara.

Det beror inte på vår duktighet eller förtjänst utan på Guds kärlek, att vi får be till Honom
och att Han svarar.

Vi får söka Honom och Hans hjälp i varje situation, hur svår och omöjlig den än är.

Vi får bulta och påkalla Hans uppmärksamhet och då ska vi också upptäcka
att Han sökte oss först!

Jesus kom ju hit till jorden för att visa oss Guds kärlek. Vilket problem som vi än möter
har sin lösning hos Gud. Pröva idag; be, sök, bulta och du ska se att Han har svaret.

Vill du släppa in Jesus i ditt hjärta idag?

Du kan be så här:
Gud, nu kommer jag till dig.
Tack för att Du älskar mig, precis som jag är.
Jesus, jag tror att Du är Guds Son,
och att Du dog och uppstod för mig.
Tack för att Du tog mitt straff på korset.
Förlåt mig alla mina synder.
Nu öppnar jag mitt hjärta
och tar emot Dig som min Herre och Frälsare.
Tack Fader i himlen för att jag nu är ditt barn.
Amen


Tag kontakt med någon du känner som är kristen och som du har
förtroende för. Då kan du få hjälp och tips om hur du går vidare
och vårdar din tro.

Försök att läsa Bibeln regelbundet och fortsätt att be och samtala med Jesus.
Det gör att du blir trygg i din tro.

På så sätt får du också lära känna Jesus allt mer.
(Om Jesus kan du läsa i Nya Testamentet i Bibeln.)
—————————————————————————–

Jesus säger: Frid lämnar jag kvar åt er, min frid ger jag er.
Du kan läsa detta i Bibeln, Johannes evangelium kap.14 vers 27

Frid och fred i en orolig tid – är det möjligt?
Freden i världen är inte så vanlig som man skulle önska.
Det är fler väpnade konflikter idag än på länge.

Oron och ångesten i människors inre har ökat lavinartat. Psykofarmaca, dvs. medicin
för att dämpa ångest, säljs som aldrig förr.

Vem kan göra något varaktigt åt problemet? Jo, Han som kom med fridens och fredens budskap.
Jesus kallas i Bibeln för Fridsfursten.

Han tog itu med roten till det onda, nämligen vår bortvändhet från Gud.
Han helade den brutna gemenskapen genom att försona vår skuld.

Du kan bli förlåten, upprättad och fri, genom Jesus. Du får en helt nytt liv med glädje och frid.
När friden finns i hjärtat blir freden en naturlig konsekvens.

Vill du släppa in Jesus i ditt hjärta idag?

Du kan be så här:
Gud, nu kommer jag till dig.
Tack för att Du älskar mig, precis som jag är.
Jesus, jag tror att Du är Guds Son,
och att Du dog och uppstod för mig.
Tack för att Du tog mitt straff på korset.
Förlåt mig alla mina synder.
Nu öppnar jag mitt hjärta
och tar emot Dig som min Herre och Frälsare.
Tack Fader i himlen för att jag nu är ditt barn.
Amen


Tag kontakt med någon du känner som är kristen och som du har
förtroende för. Då kan du få hjälp och tips om hur du går vidare
och vårdar din tro.

Försök att läsa Bibeln regelbundet och fortsätt att be och samtala med Jesus.
Det gör att du blir trygg i din tro.

På så sätt får du också lära känna Jesus allt mer.
(Om Jesus kan du läsa i Nya Testamentet i Bibeln.)
—————————————————————————–

Jesus säger: Om någon hör min röst och öppnar dörren, ska jag gå in till honom…
(du kan läsa detta i Uppenbarelseboken kap.3 vers 20)

Martin Buber (1878-1965) berättar om Rabbi Mendel från Kozk att han en gång överraskade
några lärda män som var hans gäster med en fråga: ”Var bor Gud?”

De skrattade: ”Så ni talar. Världen är ju full av hans härlighet.” Men han besvarade
sin egen fråga: ”Gud bor där han blir insläppt.”

Martin Buber kommenterar: ”På det kommer det an till slut: att släppa in Gud.”

Människan har i alla tider varit intresserade och frågandeinför Guds existens.
Världens alla religioner är ett bevis på detta.

Tyvärr har denna längtan ofta resulterat i fruktlösa ansträngningar att med egna gärningar
försöka nå upp till en gud.

Bibeln visar på en annan väg.

Vi ska inte försöka ”nå upp till Gud” utan han har ”kommit ner” till oss. När Jesus föddes,
levde och dog gjorde han det för oss människor. Han levde det liv vi skulle ha gjort
och dog i vårt ställe och betalade så vår skuld.

Nu får vi tro och lita på detta och ta emot honom i våra liv och leva tillsammans
med honom både här och sedan i evighet.
Jesus bor där han blir insläppt! På det kommer det an till slut.

Vill du släppa in Jesus idag?

Du kan be så här:
Gud, nu kommer jag till dig.
Tack för att Du älskar mig, precis som jag är.
Jesus, jag tror att Du är Guds Son,
och att Du dog och uppstod för mig.
Tack för att Du tog mitt straff på korset.
Förlåt mig alla mina synder.
Nu öppnar jag mitt hjärta
och tar emot Dig som min Herre och Frälsare.
Tack Fader i himlen för att jag nu är ditt barn.
Amen


Tag kontakt med någon du känner som är kristen och som du har
förtroende för. Då kan du få hjälp och tips om hur du går vidare
och vårdar din tro.

Försök att läsa Bibeln regelbundet och fortsätt att be och samtala med Jesus.
Det gör att du blir trygg i din tro.

På så sätt får du också lära känna Jesus allt mer.
(Om Jesus kan du läsa i Nya Testamentet i Bibeln.)
—————————————————————————–


”Jesus säger: Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig.”

(Du kan läsa detta i Bibeln, Johannes evangelium kap.14, vers 1)

Det finns mycket som kan oroa oss.
Det finns mycket som vi låter oroa oss.
Och det är en viss skillnad mellan dessa båda.

Ibland gör vi oss bekymmer för sådant som aldrig kommer att hända. Och det orsakar
oss mycket lidande och sorg i onödan.

Ibland oroas vi över den situation som faktiskt är. Och det påverkar vår dag (och natt)
så att vi inte ens kan glädjas över det positiva i vårt liv.

Kanske beror det på att vi tror att det inte finns någon att lita på i livets svårigheter.
Ingen som kan förändra eller förhindra det som är eller hotar.

Då får vi påminna oss det Jesus säger om att vi inte ska låta våra hjärtan oroas.
Istället får vi tro och lita på Gud och Jesus.

Du får lita på att du är älskad och att Gud vill hjälpa dig i varje situation. Ja, än mer,
Han har en fantastisk plan för ditt liv och du kan lita på att den är den bästa för dig.
Varje dag!

Du får också lita på att Han är med dig! Idag – och alla dagar!

Vill du ta emot Jesus idag?

Du kan be så här:
Gud, nu kommer jag till dig.
Tack för att Du älskar mig, precis som jag är.
Jesus, jag tror att Du är Guds Son,
och att Du dog och uppstod för mig.
Tack för att Du tog mitt straff på korset.
Förlåt mig alla mina synder.
Nu öppnar jag mitt hjärta
och tar emot Dig som min Herre och Frälsare.
Tack Fader i himlen för att jag nu är ditt barn.
Amen


Tag kontakt med någon du känner som är kristen och som du har
förtroende för. Då kan du få hjälp och tips om hur du går vidare
och vårdar din tro.

Försök att läsa Bibeln regelbundet och fortsätt att be och samtala med Jesus.
Det gör att du blir trygg i din tro.

På så sätt får du också lära känna Jesus allt mer.
(Om Jesus kan du läsa i Nya Testamentet i Bibeln.)
—————————————————————————–

”Jesus säger: Jag är med er alla dagar till tidens slut.”
(du kan läsa detta i Bibeln i Matteus evangelium kapitel 28 och vers 20)

Alla dagar? De jobbiga, ensamma, smärtfyllda och meningslösa dagarna?
Ja, ALLA dagar, sa Jesus.

Vi har alla våra olika dagar, under livet. Många är precis så där jättebra,
medan andra är helt hopplösa ja, till och med förtvivlat desperata.

Ingen finns som kan hjälpa oss, kanske ingen ens finns i vår närhet.
Jesus är med mig varje dag.
Alla dagar ända tills den här tiden tar slut.

Jag får kraften att orka, därför att Han är med varje dag. Oavsett vad som händer
under dagen så kan jag alltid lita på att Han finns där vid min sida.

Och när nätterna är långa och tunga av oro och smärta,
så finns Han där för att trösta mig.

Vill du ta emot Jesus idag?

Du kan be så här:
Gud, nu kommer jag till dig.
Tack för att Du älskar mig, precis som jag är.
Jesus, jag tror att Du är Guds Son,
och att Du dog och uppstod för mig.
Tack för att Du tog mitt straff på korset.
Förlåt mig alla mina synder.
Nu öppnar jag mitt hjärta
och tar emot Dig som min Herre och Frälsare.
Tack Fader i himlen för att jag nu är ditt barn.
Amen


Tag kontakt med någon du känner som är kristen och som du har
förtroende för. Då kan du få hjälp och tips om hur du går vidare
och vårdar din tro.

Försök att läsa Bibeln regelbundet och fortsätt att be och samtala med Jesus.
Det gör att du blir trygg i din tro.

På så sätt får du också lära känna Jesus allt mer.
(Om Jesus kan du läsa i Nya Testamentet i Bibeln.)
—————————————————————————–

Jesus säger: Den som tror på mig ska leva om han än dör.
(Detta kan du läsa i Bibeln, i Johannes evangelium kapitel 11, vers 25)

Få händelser i livet är så smärtsamma som när en anhörig eller god vän dör.
Allt inom oss protesterar, livet kan väl inte dö??
Och ändå vet vi att det enda säkra i livet är att vi alla ska dö en gång.

Finns det verkligen inte någon möjlighet att ändra på det?

Guds tanke var inte att vi skulle dö, men när synden kom in i världen kom också döden in.
Det som från början var tänkt att vara livsglädje blev dödsfruktan.

Men Gud hade en utväg beredd. Han gav det bästa han hade, sin egen Son, som lösen
för vår synd och besegrade döden.

Eftersom Jesus gjorde sig lydig intill döden är han också den som uppväcktes
från de döda och nu kan ge liv åt var och en som tror.

Nu kan alltså vem som vill få evigt liv genom tron på Jesus.
Och du kan lita på att om du än dör så lever du med Honom i himlen i evighet.
Tänk så fantastiskt!

Vill du ta emot Jesus idag?

Du kan be så här:
Gud, nu kommer jag till dig.
Tack för att Du älskar mig, precis som jag är.
Jesus, jag tror att Du är Guds Son,
och att Du dog och uppstod för mig.
Tack för att Du tog mitt straff på korset.
Förlåt mig alla mina synder.
Nu öppnar jag mitt hjärta
och tar emot Dig som min Herre och Frälsare.
Tack Fader i himlen för att jag nu är ditt barn.
Amen


Tag kontakt med någon du känner som är kristen och som du har
förtroende för. Då kan du få hjälp och tips om hur du går vidare
och vårdar din tro.

Försök att läsa Bibeln regelbundet och fortsätt att be och samtala med Jesus.
Det gör att du blir trygg i din tro.

På så sätt får du också lära känna Jesus allt mer.
(Om Jesus kan du läsa i Nya Testamentet i Bibeln.)
—————————————————————————–


—————————————————————————–


—————————————————————————–

Så uppenbarades Guds kärlek till oss: Han sände sin enfödde Son till världen
för att vi skulle leva genom honom. 1 Joh.4:9

Det är alltid lättare att säga än att göra, det vet vi alla. Löften kan verka vara detsamma
som handling men visar sig ofta bestå av mest ”prat”.

Bibeln lär oss att Gud inte bara sa att han älskade människan, han visade det också
i praktisk handling. Trots att vi människor egentligen förtjänade Guds avoghet
genom vår bortvändhet från honom så valde Gud att betala det högsta priset för att
ge oss en ny möjlighet till liv, meningsfullt, evigt liv.

Gud sände sin enfödde Son, Jesus Kristus, som sitt kärleksbevis till oss alla.
För Gud finns ingen åtskillnad på hudfärg, kön eller status i samhället. Han bjuder oss alla
att komma och ta emot den största julgåvan i alla tider – frälsningen i Jesus Kristus.
Förlåtelse och upprättelse för varje människa, som vill tacka och ta emot.

Vill du ta emot Guds julgåva?


Du kan be så här:
Gud, nu kommer jag till dig.
Tack för att Du älskar mig, precis som jag är.
Jesus, jag tror att Du är Guds Son,
och att Du dog och uppstod för mig.
Tack för att Du tog mitt straff på korset.
Förlåt mig alla mina synder.
Nu öppnar jag mitt hjärta
och tar emot Dig som min Herre och Frälsare.
Tack Fader i himlen för att jag nu är ditt barn.
Amen


Tag kontakt med någon du känner som är kristen och som du har
förtroende för. Då kan du få hjälp och tips om hur du går vidare
och vårdar din tro.

Försök att läsa Bibeln regelbundet och fortsätt att be och samtala med Jesus.
Det gör att du blir trygg i din tro.

På så sätt får du också lära känna Jesus allt mer.
(Om Jesus kan du läsa i Nya Testamentet i Bibeln.)
—————————————————————————–

Men åt alla dem som tog emot honom (Jesus) gav han rätten att bli Guds barn,
åt dem som tror på hans namn. Joh.1:12

Det talas mycket om rättigheter, på olika områden och i skiftande sammanhang, idag.
En del menar att man har självklar rättighet att äga eller göra det man vill.
Andra vet inte ens om vilka rättigheter de egentligen har.

Bibeln säger att alla som tar emot Jesus, dvs. tror att han finns och att han dog och uppstod för oss,
får av Gud rätten att bli Guds barn. Så fantastiskt!

Ingen ”rättighet” i världen kan uppväga denna möjlighet. Tänk liv, meningsfyllt liv,
nu och för alltid när vi tror på Jesusnamnet!

Vill du ta emot Jesus idag och få rätten att bli ett Guds barn?

Du kan be så här:
Gud, nu kommer jag till dig.
Tack för att Du älskar mig, precis som jag är.
Jesus, jag tror att Du är Guds Son,
och att Du dog och uppstod för mig.
Tack för att Du tog mitt straff på korset.
Förlåt mig alla mina synder.
Nu öppnar jag mitt hjärta
och tar emot Dig som min Herre och Frälsare.
Tack Fader i himlen för att jag nu är ditt barn.
Amen

Tag kontakt med någon du känner som är kristen och som du har
förtroende för. Då kan du få hjälp och tips om hur du går vidare
och vårdar din tro.

Försök att läsa Bibeln regelbundet och fortsätt att be och samtala med Jesus.
Det gör att du blir trygg i din tro.

På så sätt får du också lära känna Jesus allt mer.
(Om Jesus kan du läsa i Nya Testamentet i Bibeln.)
—————————————————————————–

Vi har sett och vittnar om att Fadern har sänt sin Son som världens Frälsare. 1 Joh.4:14

Vi lever i ett informationssamhälle. Varje dag översköljs vi av mer eller mindre viktig
information. Reklamen har antagit allt mer sofistikerade form, så vi nästan tror att det
är livsviktig information som serveras.

Bibeln säger att det finns något som angår alla människor och som verkligen har
en livsavgörande betydelse om man får veta det och dessutom tar emot erbjudandet.

Det är ”det glada budskapet” – berättelsen om hur Jesus kom för att leva, lida och dö
på ett kors för vår skull, för att vi skulle få en chans till evigt liv. Det handlar om hur han
uppstod och besegrade döden så att vi aldrig skulle behöva dö en evig död.

Vi vill berätta för alla vi kan om denna fantastiska nyhet.

Det har förvandlat våra liv och kan förvandla också ditt.
Vill du ta emot Jesus och hans hjälp idag?

Bed så här:
Gud, nu kommer jag till dig.
Tack för att Du älskar mig, precis som jag är.
Jesus, jag tror att Du är Guds Son,
och att Du dog och uppstod för mig.
Tack för att Du tog mitt straff på korset.
Förlåt mig alla mina synder.
Nu öppnar jag mitt hjärta
och tar emot Dig som min Herre och Frälsare.
Tack Fader i himlen för att jag nu är ditt barn.
Amen

Tag kontakt med någon du känner som är kristen och som du har
förtroende för. Då kan du få hjälp och tips om hur du går vidare
och vårdar din tro.

Försök att läsa Bibeln regelbundet och fortsätt att be och samtala med Jesus.
Det gör att du blir trygg i din tro.

På så sätt får du också lära känna Jesus allt mer.
(Om Jesus kan du läsa i Nya Testamentet i Bibeln.)
—————————————————————————–

Gud säger ju: Jag bönhör dig i rätt tid, och jag hjälper dig på frälsningens dag.
Se, nu är den rätta tiden, nu är frälsningens dag.
2 Kor.6:2

Finns det någon som ser mig och hör mig? Finns det någon som bryr sig och vill och kan hjälpa mig?

Vi hamnar ofta i sådana situationer där vi behöver hjälp. Vem kan och orkar hjälpa oss?

Bibeln säger att Gud både vill och kan hjälpa i varje situation. För Honom är det alltid rätt tid.

Kanske tänker vi att det är för sent att be om hjälp eller att det kanske kommer ett bättre
tillfälle längre fram. Men nu är den rätta tiden.

Du får be om hjälp just nu, om du vill. Gud är inte längre bort än en bön.

Vill du ta emot Jesus i ditt hjärta idag?

Bed så här:
Gud, nu kommer jag till dig.
Tack för att Du älskar mig, precis som jag är.
Jesus, jag tror att Du är Guds Son,
och att Du dog och uppstod för mig.
Tack för att Du tog mitt straff på korset.
Förlåt mig alla mina synder.
Nu öppnar jag mitt hjärta
och tar emot Dig som min Herre och Frälsare.
Tack Fader i himlen för att jag nu är ditt barn.
Amen

Tag kontakt med någon du känner som är kristen och som du har
förtroende för. Då kan du få hjälp och tips om hur du går vidare
och vårdar din tro.

Försök att läsa Bibeln regelbundet och fortsätt att be och samtala med Jesus.
Det gör att du blir trygg i din tro.

På så sätt får du också lära känna Jesus allt mer.
(Om Jesus kan du läsa i Nya Testamentet i Bibeln.)
—————————————————————————–

Ty med hjärtat tror man (på Jesus) och blir rättfärdig
och med munnen bekänner man och blir frälst.
Rom.10:10

Det är hjärtat det handlar om! Allt viktigt i livet har sin grund i hjärtat.
Kärlek, sorg, minnen, erfarenheter, uppskattning, saknad och mycket mer,
allt ryms i ett människohjärta. Även tron har sin hemvist där.

Bibeln säger att vi, du och jag, får tro på Jesus med vårt hjärta och inte med
vårt intellekt först och främst.

Och Bibeln säger också att det hjärtat är fullt av, det talar munnen.

Så när du tror på Jesus Kristus i ditt hjärta så får du också bekänna det med din mun.

Då kommer glädjen att fylla ditt hjärta och liv, och du blir rättfärdig inför Gud och frälst
för både det här livet och evigheten.

Vill du ta emot Jesus i ditt hjärta idag?

Bed så här:
Gud, nu kommer jag till dig.
Tack för att Du älskar mig, precis som jag är.
Jesus, jag tror att Du är Guds Son,
och att Du dog och uppstod för mig.
Tack för att Du tog mitt straff på korset.
Förlåt mig alla mina synder.
Nu öppnar jag mitt hjärta
och tar emot Dig som min Herre och Frälsare.
Tack Fader i himlen för att jag nu är ditt barn.
Amen

Tag kontakt med någon du känner som är kristen och som du har
förtroende för. Då kan du få hjälp och tips om hur du går vidare
och vårdar din tro.

Försök att läsa Bibeln regelbundet och fortsätt att be och samtala med Jesus.
Det gör att du blir trygg i din tro.

På så sätt får du också lära känna Jesus allt mer.
(Om Jesus kan du läsa i Nya Testamentet i Bibeln.)
—————————————————————————–

Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror
att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst.
Rom.10:9

En människa kan vara snäll, trevlig och sympatisk, vara rik och framstående
eller göra mängder med goda gärningar men frälsningen i Jesus Kristus kan ändå inte
komma den människan till godo av enbart de skälen.

Utan frälsning går en människa evigt förlorad oavsett hur bra eller dåliga vi uppfattas vara
eller i själva verket är.

Vill du bli frälst? Det är enkelt. Frälsningen är en gåva adresserad till dig! Gåvan tas emot
i tro, en tro på vad Jesus Kristus har gjort för dig på korset!

Erbjudandet gäller alla och gäller ännu!

Vänta inte att bjuda in honom i ditt liv – en dag kan det vara för sent!
Om du tror att Jesus är Guds Son och att han har dött för dig,
så be honom komma in i ditt liv. Be honom bli din Herre och vän.

När du har gjort detta, så bekänn för din familj, dina vänner,
och dina arbets- eller skolkamrater, att du nu är en kristen,
att du är frälst och tillhör Jesus.

Vill du ta emot Jesus i ditt liv idag?

Bed så här:
Gud, nu kommer jag till dig.
Tack för att Du älskar mig, precis som jag är.
Jesus, jag tror att Du är Guds Son,
och att Du dog och uppstod för mig.
Tack för att Du tog mitt straff på korset.
Förlåt mig alla mina synder.
Nu öppnar jag mitt hjärta
och tar emot Dig som min Herre och Frälsare.
Tack Fader i himlen för att jag nu är ditt barn.
Amen

Tag kontakt med någon du känner som är kristen och som du har
förtroende för. Då kan du få hjälp och tips om hur du går vidare
och vårdar din tro.

Försök att läsa Bibeln regelbundet och fortsätt att be och samtala med Jesus.
Det gör att du blir trygg i din tro.

På så sätt får du också lära känna Jesus allt mer.
(Om Jesus kan du läsa i Nya Testamentet i Bibeln.)
—————————————————————————–

Ty syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre. Rom 6:23

Lön är något man förtjänar, en gåva är något man får utan förtjänst.

Visste du att synden har en lön? – Döden!

När människan valde att vända sig bort från Gud och bli sin egen ”gud” förlorade hon
också möjligheten till evigt liv i himlen med Gud vår Far.

Men Gud sände sin Son Jesus Kristus för att han skulle ge sitt liv på korset och genom
detta ge oss människor en ny chans.

Gud ger gåvan evigt liv till var och en som tror på Jesus!

Denna gåva förtjänar vi inte. Den får vi av nåd. Ta emot Guds Gåva Jesus – då får du evigt liv.

Vill du ta emot Jesus i ditt liv idag?

Bed så här:
Gud, nu kommer jag till dig.
Tack för att Du älskar mig, precis som jag är.
Jesus, jag tror att Du är Guds Son,
och att Du dog och uppstod för mig.
Tack för att Du tog mitt straff på korset.
Förlåt mig alla mina synder.
Nu öppnar jag mitt hjärta
och tar emot Dig som min Herre och Frälsare.
Tack Fader i himlen för att jag nu är ditt barn.
Amen

Tag kontakt med någon du känner som är kristen och som du har
förtroende för. Då kan du få hjälp och tips om hur du går vidare
och vårdar din tro.

Försök att läsa Bibeln regelbundet och fortsätt att be och samtala med Jesus.
Det gör att du blir trygg i din tro.

På så sätt får du också lära känna Jesus allt mer.
(Om Jesus kan du läsa i Nya Testamentet i Bibeln.)
—————————————————————————–

Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe,
medan vi ännu var syndare. Rom.5:8

”Älska mig mest när jag förtjänar det minst, för då behöver jag det bäst.”

Tänk vad vi blir glada när någon oväntat gör något positivt för en. Ett vänligt ord,
en uppskattande blick, ett brev eller telefonsamtal kan betyda mycket, särskilt om
vi känner oss ledsna och nere.

Hur mycket mer när vi känner att vi inte är förtjänta av denna omtanke.

Bibeln säger att Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Jesus Kristus dog för oss,
i vårt ställe, medan vi ännu var syndare.

Alltså, det var inte vår förtjänst, vår duktighet eller ansträngning som gjorde det,
bara Guds kärlek i Jesus.

Fast vi inte förtjänar det, pga. vår självishet och bortvändhet från Gud, så ger Gud oss
evigt liv om vi vill tacka och ta emot.

Vill du ta emot Jesus i ditt liv idag?

Bed så här:
Gud, nu kommer jag till dig.
Tack för att Du älskar mig, precis som jag är.
Jesus, jag tror att Du är Guds Son,
och att Du dog och uppstod för mig.
Tack för att Du tog mitt straff på korset.
Förlåt mig alla mina synder.
Nu öppnar jag mitt hjärta
och tar emot Dig som min Herre och Frälsare.
Tack Fader i himlen för att jag nu är ditt barn.
Amen

Tag kontakt med någon du känner som är kristen och som du har
förtroende för. Då kan du få hjälp och tips om hur du går vidare
och vårdar din tro.

Försök att läsa Bibeln regelbundet och fortsätt att be och samtala med Jesus.
Det gör att du blir trygg i din tro.

På så sätt får du också lära känna Jesus allt mer.
(Om Jesus kan du läsa i Nya Testamentet i Bibeln.)
—————————————————————————–

Gud, vår Frälsare, som vill att alla människor skall bli frälsta och komma till insikt om sanningen
1 Tim.2:4

ALLA stavas ALLA både framlänges och baklänges. Men i vår värld är det ingen självklarhet att alla ska få ta del av livets nödvändigheter, tyvärr.

Det bästa i livet är dock avsett för ALLA: sanningen om frälsning/räddning genom Jesus Kristus. Gud vill att alla ska få veta att det finns förlåtelse, nåd och hjälp för ALLA dvs. för dig och mig också. Det är den viktigaste och mest livsförvandlande sanning som vi behöver veta.

Jesus, Guds Son, kom till vår jord och levde, dog och uppstod för att vi skulle kunna få förlåtelse och ett evigt liv. Denna absoluta sanning vill Gud att ALLA ska få veta.

Har du hört det?
Vill du ta emot Jesus nu?

Bed så här:
Gud, nu kommer jag till dig.
Tack för att Du älskar mig, precis som jag är.
Jesus, jag tror att Du är Guds Son,
och att Du dog och uppstod för mig.
Tack för att Du tog mitt straff på korset.
Förlåt mig alla mina synder.
Nu öppnar jag mitt hjärta
och tar emot Dig som min Herre och Frälsare.
Tack Fader i himlen för att jag nu är ditt barn.
Amen

Tag kontakt med någon du känner som är kristen och som du har
förtroende för. Då kan du få hjälp och tips om hur du går vidare
och vårdar din tro.

Försök att läsa Bibeln regelbundet och fortsätt att be och samtala med Jesus.
Det gör att du blir trygg i din tro.

På så sätt får du också lära känna Jesus allt mer.
(Om Jesus kan du läsa i Nya Testamentet i Bibeln.)
—————————————————————————–

Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det. Ef.2:8

”Om du är riktigt snäll, så ska du få det. Om du jobbar riktigt bra, så ska du förtjäna det.
Om du tränar riktigt hårt så ska du nå det.”

Många människor tror att detta gäller även tron på Gud, frälsningen och det eviga livet.

Men Bibeln säger att det är av nåd, gratis och för alla, som vill ta emot.
Gud älskar oss människor så mycket att han gav sin Son, Jesus Kristus, för att vi
skulle få allt vi inte annars kunde få pga. synden i våra liv.

Idag kan vi få ta emot Livet och Tryggheten, Förlåtelsen, Glädjen och Sången i våra liv.
Säg Ja till Jesus och ditt liv förvandlas.

Bed så här:
Gud, nu kommer jag till dig.
Tack för att Du älskar mig, precis som jag är.
Jesus, jag tror att Du är Guds Son,
och att Du dog och uppstod för mig.
Tack för att Du tog mitt straff på korset.
Förlåt mig alla mina synder.
Nu öppnar jag mitt hjärta
och tar emot Dig som min Herre och Frälsare.
Tack Fader i himlen för att jag nu är ditt barn.
Amen

Tag kontakt med någon du känner som är kristen och som du har
förtroende för. Då kan du få hjälp och tips om hur du går vidare
och vårdar din tro.

Försök att läsa Bibeln regelbundet och fortsätt att be och samtala med Jesus.
Det gör att du blir trygg i din tro.

På så sätt får du också lära känna Jesus allt mer.
(Om Jesus kan du läsa i Nya Testamentet i Bibeln.)
—————————————————————————–

Ty Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor. Tit.2:11

När något blir uppenbart är det ”synligt”, eller hur? Och ändå verkar det som om
tidernas största nyhet/verklighet har gått många förbi. Eller vill man inte, törs man inte,
tro att det faktiskt är sant?

Bibeln berättar att Jesus kom som Guds nåd för alla människor.
Hans frälsning är tillgänglig för alla, som vill ta emot den.

Precis som en livboj som kastas ut till en drunknande så har Gud gett oss Jesus som
räddning för att vi inte ska gå förlorade utan få evigt liv.

Därför kan världen, varje enskild människa, undgå domen och bli räddad istället.
Om du vill bli frälst så kan du be med i denna bön:

Gud, nu kommer jag till dig.
Tack för att Du älskar mig, precis som jag är.
Jesus, jag tror att Du är Guds Son,
och att Du dog och uppstod för mig.
Tack för att Du tog mitt straff på korset.
Förlåt mig alla mina synder.
Nu öppnar jag mitt hjärta
och tar emot Dig som min Herre och Frälsare.
Tack Fader i himlen för att jag nu är ditt barn.
Amen

Tag kontakt med någon du känner som är kristen och som du har
förtroende för. Då kan du få hjälp och tips om hur du går vidare
och vårdar din tro.

Försök att läsa Bibeln regelbundet och fortsätt att be och samtala med Jesus.
Det gör att du blir trygg i din tro.

På så sätt får du också lära känna Jesus allt mer.
(Om Jesus kan du läsa i Nya Testamentet i Bibeln.)
—————————————————————————–

Inte sände Gud sin Son till världen för att döma världen utan för att världen
skulle bli frälst genom honom.
Joh.3:17

Är världen dömd till undergång? Ja, om man ska tro på forskare, vetenskapsmän
och ett flertal historiker och framtidsvetare.

Aldrig förr har vår jord och dess befolkning varit så utsatta för miljöförstöring,
krig, svält, sjukdomar och mänskligt lidande som nu. Det är ingen ljus framtid vi går
till mötes, enligt dem…

Bibeln säger att Gud också vet detta, men inte bara som ett konstaterande
utan som en orsak till att han därför också har gripit in i historien.

Gud visste att människan inte förmådde ”lyfta sig själv” och förändra den situation hon var i. Egoismen och maktbegäret var en alldeles för stark faktor i mänskligheten.

Därför sände Gud sin Son, Jesus Kristus, för att han skulle inta vår plats och bära vår synds konsekvenser. Han levde och dog i vårt ställe för att ge oss en ny chans.

Därför kan världen, varje enskild människa, undgå domen och bli räddad istället.
Om du vill bli frälst så kan du be med i denna bön:

Gud, nu kommer jag till dig.
Tack för att Du älskar mig, precis som jag är.
Jesus, jag tror att Du är Guds Son,
och att Du dog och uppstod för mig.
Tack för att Du tog mitt straff på korset.
Förlåt mig alla mina synder.
Nu öppnar jag mitt hjärta
och tar emot Dig som min Herre och Frälsare.
Tack Fader i himlen för att jag nu är ditt barn.
Amen

Tag kontakt med någon du känner som är kristen och som du har
förtroende för. Då kan du få hjälp och tips om hur du går vidare
och vårdar din tro.

Försök att läsa Bibeln regelbundet och fortsätt att be och samtala med Jesus.
Det gör att du blir trygg i din tro.

På så sätt får du också lära känna Jesus allt mer.
(Om Jesus kan du läsa i Nya Testamentet i Bibeln.)
—————————————————————————–

De svarade: ”Tro på Herren Jesus så blir du frälst, du och din familj.” Apg.16:31

Tänk vad vi påverkas och påverkar! Att det ska bli till det bästa, är vår förhoppning.

De flesta vill att deras familj ska ha det bra och undgå olyckor, sjukdomar och död.

Nu ser inte livet ut så, det är vi smärtsamt medvetna om.

Men Bibeln talar om att vårt eget ställningstagande till Jesus Kristus också har betydelse för vår närmaste omgivning.

Att välja att tro på Jesus blir inte bara till vår egen räddning utan kan även betyda en förvandling i vår familjs liv och situation.

Att få frid i sin själ och våga lita på att Jesus vill vara med alla dagar, de ljusa och mörka, kommer onekligen att revolutionera ditt och din familjs liv. Våga tro det!

Det beror inte på våra egna ansträngningar, religiösa övningar
eller status, utan bara på vad Jesus gjort för oss.

Tack vare honom fungerar det att be till honom, och bli hjälpt.
Gör det du också!

Be med i denna bön:

Gud, nu kommer jag till dig.
Tack för att Du älskar mig, precis som jag är.
Jesus, jag tror att Du är Guds Son,
och att Du dog och uppstod för mig.
Tack för att Du tog mitt straff på korset.
Förlåt mig alla mina synder.
Nu öppnar jag mitt hjärta
och tar emot Dig som min Herre och Frälsare.
Tack Fader i himlen för att jag nu är ditt barn.
Amen

Tag kontakt med någon du känner som är kristen och som du har
förtroende för. Då kan du få hjälp och tips om hur du går vidare
och vårdar din tro.

Försök att läsa Bibeln regelbundet och fortsätt att be och samtala med Jesus.
Det gör att du blir trygg i din tro.

På så sätt får du också lära känna Jesus allt mer.
(Om Jesus kan du läsa i Nya Testamentet i Bibeln.)
—————————————————————————–

Om honom, Jesus, vittnar alla profeterna, att var och en som tror på honom
får syndernas förlåtelse genom hans namn. Apg.10:43

Kan man lita på någon/något nu för tiden? Det mesta verkar vara osäkert och ”säkra källor”
kan visa sig vara högst opålitliga.

Eller också vill bara ett fåtal tro på det som egentligen är sant.

Bibeln säger att många samstämmiga vittnesbörd finns som styrker sanningshalten
i löftet om möjligheten att få förlåtelse.

Och vem vill inte bli förlåten?

Är det möjligt att det som plågar och trycker en människa kan förlåtas? Ja, den som tror
på Jesus får fullständig förlåtelse genom att tro på Jesusnamnet dvs. att lita på att Jesus dog
och uppstod för våra synders skull.

Han tog straffet som egentligen var vårt och betalade vår skuld.Därför kan han också
ge förlåtelse och upprättelse åt var och en som kommer till honom.
————————————————–

Och det skall ske att var och en som åkallar Herrens (Jesus) namn skall bli frälst. Rom.10:13

Vad är hemligheten bakom löftet om räddning/frälsning för människan?

Så många har gjort (och gör) stora ansträngningar för att om möjligt nå fram till ett förvandlat och meningsfullt liv.

Människor är beredda att satsa tid, pengar och kraft på nästan vad som helst för att bli ”räddade”.

Bibeln berättar att Gud älskade oss människor så mycket att han, trots vår bortvändhet,
var villig att sända det bästa han hade nämligen sin son Jesus Kristus. Han levde och dog
i vårt ställe och genom att be till honom så kan var och en, utan undantag, bli räddad/frälst.

Det beror inte på våra egna ansträngningar, religiösa övningar
eller status, utan bara på vad Jesus gjort för oss.

Tack vare honom fungerar det att be till honom, och bli hjälpt.
Gör det du också!

Be med i denna bön:

Gud, nu kommer jag till dig.
Tack för att Du älskar mig, precis som jag är.
Jesus, jag tror att Du är Guds Son,
och att Du dog och uppstod för mig.
Tack för att Du tog mitt straff på korset.
Förlåt mig alla mina synder.
Nu öppnar jag mitt hjärta
och tar emot Dig som min Herre och Frälsare.
Tack Fader i himlen för att jag nu är ditt barn.
Amen

Tag kontakt med någon du känner som är kristen och som du har
förtroende för. Då kan du få hjälp och tips om hur du går vidare
och vårdar din tro.

Försök att läsa Bibeln regelbundet och fortsätt att be och samtala med Jesus.
Det gör att du blir trygg i din tro.

På så sätt får du också lära känna Jesus allt mer.
(Om Jesus kan du läsa i Nya Testamentet i Bibeln.)
—————————————————————————–

Hos ingen annan (än Jesus) finns frälsningen.
Inte heller finns det under himlen något annat namn
genom vilket vi blir frälsta.
Apg.4:12

Martin Luther King, Moder Teresa, Nelson Mandela…
ja, det finns många namn som verkligen har haft betydelse
för vår mänsklighet genom tiderna.

Inget av dessa namn kan dock frälsa/rädda oss för evigheten.
Det kan bara Jesus Kristus

Han kom, sänd av Gud, och levde och dog för oss för att i allt
bli vår räddare och Frälsare.
Bibeln säger att Jesus lämnade sin gudomliga tillvaro i himlen
och föddes och växte upp i enkla omständigheter.
Han delade människornas levnadsvillkor och prövningar,
gjorde gott och hjälpte alla han mötte. ’

Han botade de sjuka och förlät människorna deras synder.

Han blev misshandlad och dödad på ett kors,
men uppstod igen på den tredje dagen.
Genom att han tog alla våra synder,
smärtor och sjukdomar på sig så kan vi,
i Jesu namn, bli både frälsta och helade.

Bibeln har ett underbart budskap till var och en av oss; Gud älskar oss
och har visat det genom att sända sin älskade Son Jesus till försoning
för våra synder.

Med andra ord, Gud själv betalade priset för vår skuld och vi får tacka
och ta emot fritt och för intet.

Du behöver inte gå med en oförlåten skuld utan kan komma just nu
och ta emot Guds kärlek och förlåtelse för allt som tynger dig.

Be med i denna bön:

Gud, nu kommer jag till dig.
Tack för att Du älskar mig, precis som jag är.
Jesus, jag tror att Du är Guds Son,
och att Du dog och uppstod för mig.
Tack för att Du tog mitt straff på korset.
Förlåt mig alla mina synder.
Nu öppnar jag mitt hjärta
och tar emot Dig som min Herre och Frälsare.
Tack Fader i himlen för att jag nu är ditt barn.
Amen

Tag kontakt med någon du känner som är kristen och som du har
förtroende för. Då kan du få hjälp och tips om hur du går vidare
och vårdar din tro.

Försök att läsa Bibeln regelbundet och fortsätt att be och samtala med Jesus.
Det gör att du blir trygg i din tro.

På så sätt får du också lära känna Jesus allt mer.
(Om Jesus kan du läsa i Nya Testamentet i Bibeln.)
—————————————————————————–

Jesus säger: ”Se, jag gör allting nytt.”
(Bibeln: Uppenbarelseboken kap.21, vers 5)

Detta är ord tagna ur bibelns sista bok,
och i sammanhanget
så beskriver versen att Gud gör allt nytt.
Han skapar en ny himmel och en ny jord.

Detta talar om framtiden, men denna vers talar
även till dig och mig idag.
Guds ord till oss är; Jag vill göra ditt liv nytt och fräscht,

Vill du ta emot det???

Även om det ser mörkt ut, även om inte du ser någon väg ut,
även om inte dina tankar förstår eller ens ditt hjärta kan greppa det,
så finns det EN som förstår, EN som vet och EN som kan!

”Jag vet vilka tankar jag har för er, säger HERREN,
nämligen fridens tankar och inte ofärdens för att ge er en framtid och ett hopp.

Ni skall kalla på mig och komma och be till mig,
och jag skall höra er.
Ni skall söka mig,
och ni skall också finna mig om ni söker mig av hela ert hjärta.
Ty jag skall låta er finna mig, säger HERREN.”
Bibeln: Jeremia kap.29, vers 11-14

Om du vill ta emot Jesus nu så kan du be med i denna bön:

Gud, nu kommer jag till dig.
Tack för att Du älskar mig, precis som jag är.
Jesus, jag tror att Du är Guds Son,
och att Du dog och uppstod för mig.
Tack för att Du tog mitt straff på korset.
Förlåt mig alla mina synder.
Nu öppnar jag mitt hjärta
och tar emot Dig som min Herre och Frälsare.
Tack Fader i himlen för att jag nu är ditt barn.
Amen

Tag kontakt med någon du känner som är kristen och som du har
förtroende för. Då kan du få hjälp och tips om hur du går vidare
och vårdar din tro.

Försök att läsa Bibeln regelbundet och fortsätt att be
och samtala med Jesus. Det gör att du blir trygg i din tro.
På så sätt får du också lära känna Jesus allt mer.
(Om Jesus kan du läsa i Nya Testamentet i Bibeln.)

Vill du få en gratis Bibel?
Klicka här och fyll i dina adressuppgifter
så skickas en Bibel till dig.
Gud välsigne dig!
——————————————————————————

Här finns det fler Jesus-ord:

Jesus säger: Vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen,
men måste betala med sitt liv? (Detta kan du läsa i Bibeln; Lukas evangelium, kap.9, vers 25)

Vem vill inte vinna? Redan barnet kämpar för att vinna, komma först.
Det ligger inte i vår mänskliga natur att välja sista platsen, nej vi vill gärna ligga i framkant.
Kampen för framgång och pengar, vilket ofta förknippas med lycka, blir inte mindre ju högre upp i åren vi kommer.

Pensionsförsäkringarnas utveckling upptar mångas intressen.
Jesus varnar oss för fokusering på denna tidens rikedomar och framgångar. Han vet att vi, i oss själva, inte kan hantera dem så bra.

Därför råder han oss att se lite längre, än bara hur detta livet ska te sig.
Det kommer en evighet, när vi lämnar detta livet,
vare sig vi tror det eller ej.

Om vi bara intresserar oss för ”jord och värld” så kommer vi att få
betala priset för det också. I värsta fall förlorar du ditt liv.

Om du däremot vill ta emot den gåva av evigt liv som Gud av nåd
ger till var och en som tror på Jesus, då kommer även detta liv
att få sitt rätta ”värde”.

Om du vill ta emot Jesus nu så kan du be med i denna bön:

Gud, nu kommer jag till dig.
Tack för att Du älskar mig, precis som jag är.
Jesus, jag tror att Du är Guds Son,
och att Du dog och uppstod för mig.
Tack för att Du tog mitt straff på korset.
Förlåt mig alla mina synder.
Nu öppnar jag mitt hjärta och tar emot Dig som min Herre och Frälsare.
Tack Fader i himlen för att jag nu är ditt barn.
Amen

Tag kontakt med någon du känner som är kristen och som du har förtroende för.
Då kan du få hjälp och tips om hur du går vidare och vårdar din tro.

Försök att läsa Bibeln regelbundet och fortsätt att be och samtala med Jesus.
Det gör att du blir trygg i din tro. På så sätt får du också lära känna Jesus allt mer.
(Om Jesus kan du läsa i Nya Testamentet i Bibeln.)

Vill du få en gratis Bibel? Klicka här och fyll i dina adressuppgifter
så skickas en Bibel till dig. Gud välsigne dig!

———————————————————————-

Jesus säger: Sök först Guds rike och hans rättfärdighet så ska ni få allt det andra också.
(Detta kan du läsa i Matteus evangelium kap.6 vers 33)

”Allt detta andra”, som Jesus talar om, har blivit det första och största
i de flesta människors liv, eller hur?
Vi jagar och söker efter det som vi tror ska ge oss mest lycka och framgång.

När man blir gammal och sjuk då kan man börja tänka på Gud, resonerar många.

Jesus vänder på det hela och uppmanar oss att göra en omprioritering i våra liv.
Tänk först på Gud, sök Gud först och se vilken förändring det kan bli i ditt liv!

Guds rike och hans rättfärdighet är något som håller i med- och motgång,
hälsa och sjukdom, liv och död.

Hur söker man då Guds rike? Hur kan man komma in i det riket?
Bara genom att födas, förstås.
Tron på Jesus, på hans död och uppståndelse i vårt ställe, ger oss nytt liv och barnaskap hos Gud
och därmed medborgarskap i Guds rike.

Vi får/kan välja idag att söka det viktigaste, Guds rike och hans rättfärdighet, först.
Jesus är både riket och rättfärdigheten personifierad. Livet med honom innehåller allt
vad vi som människorinnerst inne behöver både här och i evigheten.

När vi väljer Jesus först kommer vi att upptäcka att vi faktiskt får det andra också, på  köpet.

Om du vill ta emot Jesus nu så kan du be med i denna bön:

Gud, nu kommer jag till dig.
Tack för att Du älskar mig, precis som jag är.
Jesus, jag tror att Du är Guds Son,
och att Du dog och uppstod för mig.
Tack för att Du tog mitt straff på korset.
Förlåt mig alla mina synder.
Nu öppnar jag mitt hjärta
och tar emot Dig som min Herre och Frälsare.
Tack Fader i himlen för att jag nu är ditt barn.

Amen

Tag kontakt med någon du känner som är kristen och som du har förtroende för.
Då kan du få hjälp och tips om hur du går vidare och vårdar din tro.
Försök att läsa Bibeln regelbundet och fortsätt att be och samtala med Jesus.
Det gör att du blir trygg i din tro.
På så sätt får du också lära känna Jesus allt mer.
(Om Jesus kan du läsa i Nya Testamentet i Bibeln.)

Vill du få en gratis Bibel? Klicka här och fyll i dina adressuppgifter
så skickas en Bibel till dig. Gud välsigne dig!
—————————————————————————————————

Jesus säger: Jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret
utan ha livets ljus.
Detta kan du läsa i Johannes evangelium kap.14 vers 19

Tänk så fantastiskt det är när ljuset kommer tillbaka!
Vi som har mörkt omkring oss under stor del av året gläds desto mer
åt vårens och sommarens ljus.
Att det dessutom finns möjlighet att få Livets ljus känns ju bara helt otroligt.

För oss alla är mörkret inom oss nämligen inte så lätt att råda bot på,
hur mycket vi än försöker.

Jesus kommer med ljus till alla människor, eftersom han själv är Ljuset.
Mörkrets välde och furste besegrades när Jesus gav sitt liv på korset
och uppstod på den tredje dagen.

Om vi tar emot Honom byts mörkret inom oss ut mot ljus – Livets ljus.

Då behöver vi inte vandra i mörker och ovisshet utan vi får gå med Jesus
och vara trygga, vad som än händer.
——————————————————————————————————

Jesus säger: Var därför redo. I en stund då ni inte väntar det ska Människosonen komma.
(Du kan läsa det i Bibeln, Matteus evangelium kap. 24 vers 44)

Många gånger under livet finns det tillfällen när vi gör oss färdiga och är beredda för någon
särskild händelse i vårt liv. Redan som barn vet vi att det är viktigt att vara beredd, för det
som ska hända. Både positiva och negativa saker väntar varje människa och om man
är förberedd så kan man möta det på bästa sätt.

Bibeln talar om en märklig och fantastisk dag, som inte kommit än men snart är här.
Jesus Kristus kommer tillbaka en gång till! Inte som han kom första gången
när han föddes i Betlehem utan denna gång för att hämta hem de som tror på honom.

Om än många varken vet om det eller inte tror på det, så kommer han ändå.
Och hur gör du då, vad händer med dig?

Jesus sa: Den som kommer till mig kastar jag inte ut. Du får komma till Jesus idag
och då får du vara med när han kommer och hämtar oss till himlen.

Men det gäller att man gjort sig färdig, för när som helst kan han vara här.

Du kan be till Jesus och ta emot honom i ditt liv.
Om du vill ta emot Jesus nu så kan du be med i denna bön:

Gud, nu kommer jag till dig.
Tack för att Du älskar mig, precis som jag är.
Jesus, jag tror att Du är Guds Son,
och att Du dog och uppstod för mig.
Tack för att Du tog mitt straff på korset.
Förlåt mig alla mina synder.
Nu öppnar jag mitt hjärta
och tar emot Dig som min Herre och Frälsare.
Tack Fader i himlen för att jag nu är ditt barn.
Amen

Tag kontakt med någon du känner som är kristen och som du har förtroende för.
Då kan du få hjälp och tips om hur du går vidare och vårdar din tro.

Försök att läsa Bibeln regelbundet och fortsätt att be och samtala med Jesus.
Det gör att du blir trygg i din tro.
På så sätt får du också lära känna Jesus allt mer.
(Om Jesus kan du läsa i Nya Testamentet i Bibeln.)

Vill du få en gratis Bibel? Klicka här och fyll i dina adressuppgifter så skickas en Bibel till dig.
Gud välsigne dig!
————————————————————————————————

Jesus säger: Saliga de som inte har sett men ändå tror.
Detta kan du läsa i Bibeln; Johannes evangelium, kap.20, vers 29b

Vi vill alltid ”se” innan vi tror och litar på det vi får höra, eller hur?
Ingenting är mer felaktigt.
Dagligen tror och litar vi på mycket som vi får information om
utan att vi varken sett
eller kontrollerat sanningshalten.

Jesus vill att vi ska förstå att det erbjudande om liv och frid
som han ger verkligen är sant
och att det gäller för var och en som vill komma och ta emot.

Men nyckeln ligger just i att ta emot i tro och att lita på att löftet
och gåvan gäller just mig.

Jesus säger: Döm inte, så ska ni inte bli dömda.

Detta kan du läsa i Bibeln, Matteus evangelium kap.7
vers 1

Tänk, vad lätt vi har för att bedöma och döma. Det är som om vi hade en inbyggd försvarsmekanism som gör att vi sätter fokus på andras (dåliga) handlingar före våra egna. Hela tiden jämför vi oss med andra och vill gärna lyfta oss själva genom att se ner på någon annan.

Det är inte det som ger livet mening säger Jesus, och fortsätter med att lära oss att med det mått vi mäter ska också vi få tillbaka.

Därför borde vi ge generöst, av oss själva och det vi har, till andra. Då kommer vi också att få ta emot det goda, förr eller senare.

Jesus själv kom inte för att bli betjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för oss människor.
Det var inte för att döma världen som han kom, utan för att rädda den.

Om du vill leva ett verkligt meningsfullt liv så kan du ta emot Jesus just nu.
——————————————————

Om du vill ta emot Jesus nu så kan du be med i denna bön:

Gud, nu kommer jag till dig.
Tack för att Du älskar mig, precis som jag är.
Jesus, jag tror att Du är Guds Son,
och att Du dog och uppstod för mig.
Tack för att Du tog mitt straff på korset.
Förlåt mig alla mina synder.
Nu öppnar jag mitt hjärta
och tar emot Dig som min Herre och Frälsare.
Tack Fader i himlen för att jag nu är ditt barn.
Amen

Tag kontakt med någon du känner som är kristen och som du har
förtroende för. Då kan du få hjälp och tips om hur du går vidare
och vårdar din tro.

Försök att läsa Bibeln regelbundet och fortsätt att be
och samtala med Jesus. Det gör att du blir trygg i din tro.
På så sätt får du också lära känna Jesus allt mer.
(Om Jesus kan du läsa i Nya Testamentet i Bibeln.)

Vill du få en gratis Bibel? Klicka här och fyll i dina adressuppgifter
så skickas en Bibel till dig. Gud välsigne dig!
——————————————————————————————————-

————–

Jesus säger: Jag lever, ni ska också leva. Detta kan du läsa i Johannes evangelium kap.14 vers 19

Det är skillnad på att leva och leva. För många är livet en kamp för att överleva till nästa dag. För andra är livet bara en existens utan mening och mål.

När Jesus säger att vi ska leva som han lever så menar han faktiskt just det. Det liv vi var ämnade till var ju ett liv i gemenskap med Gud, vår Far och därmed ett evigt oförstörbart liv.

Synden; människans olydnad mot Gud och hans vilja, omintetgjorde tyvärr denna mening med våra liv och vi förlorade det liv som Gud ville att vi skulle ha.

Är det kört nu? Nej, Jesus kom och gav oss en ny chans. Han dog för att vi skulle få leva.

Vi får verkligt liv tack vare honom. Redan här och nu och sedan för alltid med Jesus i himlen.

Vill du leva på riktigt?

Om du vill ta emot Jesus idag så kan du be så här:
Gud, nu kommer jag till dig. Tack för att Du älskar mig, precis som jag är.
Jesus, jag tror att Du är Guds Son, och att Du dog och uppstod för mig.
Tack för att Du tog mitt straff på korset. Förlåt mig alla mina synder.

Nu öppnar jag mitt hjärta och tar emot Dig som min Herre och Frälsare.
Tack Fader i himlen för att jag nu är ditt barn. Amen

Tag kontakt med någon du känner som är kristen och som du har förtroende för.
Då kan du få hjälp och tips om hur du går vidare och vårdar din tro.

Försök att läsa Bibeln regelbundet och fortsätt att be och samtala med Jesus.
Det gör att du blir trygg i din tro.

På så sätt får du också lära känna Jesus allt mer.
(Om Jesus kan du läsa i Nya Testamentet i Bibeln.)

Vill du få en gratis Bibel? Klicka här och fyll i dina adressuppgifter så skickas en Bibel till dig.
Gud välsigne dig!

———————————————————————————————–

Jesus säger:

Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv.
(Du kan läsa detta i Bibeln, Johannes evangelium kap.3 vers 16)

Många har hört just detta bibelord och kan det kanske utantill. Det brukar kallas Lilla Bibeln.

Det är faktiskt den bästa sammanfattning av Guds budskap till oss människor, som vi kan få.

Trots att människan vänt sig bort från Gud och hans vilja med oss så älskade Gud oss så mycket att Han gav det bästa Han hade, sin egen Son Jesus Kristus.

Jesus tog på sig straffet för vår bortvändhet och synd och betalade priset genom sin död på korset.

Därför kan vi få förlåtelse och ett evigt liv, när vi tror på Honom.

Ingen kan förtjäna eller förvärva rätten att kallas Guds barn och få det eviga livet.
Det går bara genom att tro på det Jesus redan gjort.

Du är så älskad och Fadersfamnen är öppen idag.

———————————————–


————————————————
Jesus säger: Himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig förgå.
(Detta kan du läsa i Bibeln; Matteus evangelium kap.24, vers 25)

Allting verkar förändras i våra dagar. Ingenting är sig likt. Vem eller vad kan man lita på, egentligen? Vårt behov av trygghet har knappast minskat, trots den välfärd som vårt samhälle ger. Både barn och vuxna söker efter något att lita på, i livets alla förhållanden.

Jesus försäkrar oss att om än allt omkring oss rasar så finns det något som är hållfast och det är vad Gud sagt i sitt Ord, Bibeln.

Där berättar Han om människans situation och vad Han gjort för att rädda oss, genom att Jesus tog vårt straff på sig på korset.

Vi kan få nytt och meningsfullt liv här och sedan i evighet när vi tror på vad Jesus har gjort för oss.

Vi får också uppleva Guds omsorg om oss varje dag, för Han har lovat att vara med oss alla sorters dagar. Gud håller vad Han lovat, det kan vi lita på!

Vill du släppa in Jesus i ditt hjärta idag?

Om du vill ta emot Jesus nu så kan du be med i denna bön: Gud, nu kommer jag till dig. Tack för att Du älskar mig, precis som jag är. Jesus, jag tror att Du är Guds Son, och att Du dog och uppstod för mig. Tack för att Du tog mitt straff på korset. Förlåt mig alla mina synder.

Nu öppnar jag mitt hjärta och tar emot Dig som min Herre och Frälsare. Tack Fader i himlen för att jag nu är ditt barn. Amen

Tag kontakt med någon du känner som är kristen och som du har förtroende för. Då kan du få hjälp och tips om hur du går vidare och vårdar din tro.

Försök att läsa Bibeln regelbundet och fortsätt att be och samtala med Jesus. Det gör att du blir trygg i din tro. På så sätt får du också lära känna Jesus allt mer. (Om Jesus kan du läsa i Nya Testamentet i Bibeln.)

Vill du få en gratis Bibel? Klicka här och fyll i dina adressuppgifter så skickas en Bibel till dig. Gud välsigne dig!

————————————————
Jesus säger: Be och ni ska få, sök och ni ska finna, bulta och dörren ska öppnas för er.

Du kan läsa detta i Bibeln, Matteus evangelium
kap. 7 vers 7

Många säger att de inte tror på Gud men nästan alla ber, ändå.

Något inom oss ropar ständigt för att få svar, från Gud.
Människan söker hela tiden, efter Gud.

Det verkar som om orden från Dan Andersson dikt:
”Det är något bortom bergen, bortom blommorna och sången, det är något bakom stjärnor, bakom heta hjärtat mitt” har en motsvarighet i varje människas hjärta.

Vi får verkligen be till Gud och lita på att han vill svara.
Det beror inte på vår duktighet eller förtjänst utan på Guds kärlek, att vi får be till Honom och att Han svarar.

Vi får söka Honom och Hans hjälp i varje situation, hur svår och omöjlig den än är.
Vi får bulta och påkalla Hans uppmärksamhet och då ska vi också upptäcka att Han sökte oss först!

Jesus kom ju hit till jorden för att visa oss Guds kärlek.

Vilket problem som vi än möter har sin lösning hos Gud.
Pröva idag; be, sök, bulta och du ska se att Han har svaret.

—————————————————————————————————
Här finns fler ”viktiga ord” från Bibeln:

Jesus säger: Om någon hör min röst och öppnar dörren, ska jag gå in till honom…
(du kan läsa detta i Uppenbarelseboken kap.3 vers 20)

Martin Buber (1878-1965) berättar om Rabbi Mendel från Kozk att han en gång överraskade några lärda män som var hans gäster med en fråga: ”Var bor Gud?”

De skrattade: ”Så ni talar. Världen är ju full av hans härlighet.”
Men han besvarade sin egen fråga: ”Gud bor där han blir insläppt.”
Martin Buber kommenterar: ”På det kommer det an till slut:
att släppa in Gud.”

Människan har i alla tider varit intresserade och frågande
inför Guds existens. Världens alla religioner är ett bevis på detta.

Tyvärr har denna längtan ofta resulterat i fruktlösa ansträngningar
att med egna gärningar försöka nå upp till en gud.
Bibeln visar på en annan väg.

Vi ska inte försöka ”nå upp till Gud” utan han har ”kommit ner”
till oss. När Jesus föddes, levde och dog gjorde han det för oss
människor. Han levde det liv vi skulle ha gjort och dog i vårt ställe
och betalade så vår skuld.

Nu får vi tro och lita på detta och ta emot honom i våra liv
och leva tillsammans med honom både här och sedan i evighet.
Jesus bor där han blir insläppt! På det kommer det an till slut.
—————————————————————————————-

”Jesus säger: För människor är det omöjligt, men inte för Gud.
Ty för Gud är allting möjligt.”
Detta kan du läsa i Markus evangelium kapitel 10 vers 27

En konsthantverkare i vår kommun hade en devis i sin verkstad
där det stod: ”Underverk gör vi direkt, mirakler tar lite längre tid.”
 
Många som läste det log säkert och tänkte att budskapet vore
önskvärt. De flesta av oss behöver både underverk och mirakler
i våra liv, emellanåt.
 
För människor är det övernaturliga omöjligt, men inte för Gud.
För Gud är det övernaturliga, naturligt. Det är inte vår starka tro
som utför mirakler, det är Gud som gör det.
 
Vår uppgift är att sätta vår tro till Gud; om vi håller vår del av avtalet
är det upp till Gud att hålla sin del.
 
Fastän människan lyckats forska och framställa mycket gott,
så återstår det mest viktiga och önskvärda olöst;
livets gåta, förlåtelsens nåd och evighetens hopp.
 
Men det människan inte kunde göra, det gjorde Gud då han sände
sin egen Son för att ge oss en ny chans, ett nytt hopp.
Och han lovade oss inte bara nytt liv och evigt liv utan också sin hjälp
i vår situation, just nu.
 
När det känns omöjligt, kom ihåg att för Gud är ALLT möjligt.
Han kan förvandla allt; ditt liv, dina närmaste, dina omständigheter.

Vill du ta emot Jesus i ditt hjärta idag?

Om du vill ta emot Jesus nu så kan du be med i denna bön:

Gud, nu kommer jag till dig.
Tack för att Du älskar mig, precis som jag är.
Jesus, jag tror att Du är Guds Son,
och att Du dog och uppstod för mig.
Tack för att Du tog mitt straff på korset.
Förlåt mig alla mina synder.
Nu öppnar jag mitt hjärta
och tar emot Dig som min Herre och Frälsare.
Tack Fader i himlen för att jag nu är ditt barn.
Amen

Tag kontakt med någon du känner som är kristen och som du har
förtroende för. Då kan du få hjälp och tips om hur du går vidare
och vårdar din tro.

Försök att läsa Bibeln regelbundet och fortsätt att be
och samtala med Jesus. Det gör att du blir trygg i din tro.
På så sätt får du också lära känna Jesus allt mer.
(Om Jesus kan du läsa i Nya Testamentet i Bibeln.)

Vill du få en gratis Bibel? Klicka här och fyll i dina adressuppgifter
så skickas en Bibel till dig. Gud välsigne dig!

—————————————————————————