Skördetid

Bonden i vår by har börjat skörda den här veckan. Som oftast är det flera i familjen som är engagerade och även flera generationer. Det är en viktig tid på året när skörden ska bärgas. Marken har förberetts, gödslats och såtts tidigare och nu är skördetiden inne. Bonden […]