Sökningstid

Genom hela livet söker och kallar Gud oss till gemenskap med sig.Vårt tema för denna veckas sångstund handlade just om detta:Sökningstid. Vi läste följande bibelord: 1 Mos 3:8-9 Vid kvällsbrisen hörde de Herren Gud vandra i lustgården. Och mannen och hans hustru gömde sig för Herren Guds ansikte […]

Frihet i Kristus

Vad säger Bibeln om denna frihet? Gal.5:13-14 Ni är kallade till frihet, bröder. Använd bara inte friheten så att den onda naturen får något tillfälle, utan tjäna varandra i kärlek. Ty hela lagen är uppfylld i detta enda budord: Du skall älska din nästa som dig själv. Åh, […]

Växlingens tid

Vår ”Minns du sången-samling” i Aktiviteten, Storuman, hade som tema”Växlingens tid”. Inte bara naturen upplever det år efter år utan även vimänniskor får erfara att det växlar i våra liv. Mitt i allt så får vi ändå vetaatt Gud är trofast och vill vara med oss i alla […]

Fullbordat verk

Varje dag får vi vara glada och tacksamma för det fullbordade verket på Golgata.Vi kan vila i det fullständiga resultatet av Jesu offer och ta emot det överflödande liv som han har förberett för oss. Vad säger Jesus i Joh.17:4” Jag har förhärligat dig på jorden genom att […]

Allt av nåd

Veckans sångstund som vi livesände via YouTube och Facebook hade som tema: Allt av nåd! Det är vår och millioner av människors erfarenhet att Gudsnåd och barmhärtighet är varje morgon ny. Vi läste många bibelord om detta: Ps 13:6 Jag förtröstar på din nåd, mitt hjärta jublar över […]

Guds trofasthet

När tvivel anfaller och rädslor försöker få fäste, får vi komma ihåg att Guds trofasthet överträffar dem alla. Vi kan lita på Guds trofasthet. Vad säger Bibeln” Men Herren är trofast. Han skall styrka er och skydda er för den onde. ” 2 Tess 3:3 I en värld som ofta […]

Sådd och skörd

Den här årstiden påminns vi om sambandet mellan sådd och skörd på ett särskilt sätt.Utan sådd blir det ingen skörd, både i det praktiska och i det andliga. Vi läste dessa bibelord mellan sångerna: Hos.10:12 Så åt er i rättfärdighet, skörda efter kärlekens bud, bryt er ny mark.Det […]

Himlens medborgare

Vi är medborgare i himlen. Vi får låta vårt hjärta svämma över av glädje, i vetskap om att vi tillhör ett evigt rike där Kristus regerar.I vårt jordeliv är det lätt att bli intrasslad i den här världens bekymmer. Ändå är vi som är efterföljare till Jesus Kristus […]

Önskesånger

Denna vecka har vi valt ut ett antal önskesånger som har betydelse för oss.Flera av oss berättade också om varför man valt just den sången. Vi läste också från Ps.40:2-4Jag väntade och väntade på Herren, och han böjde sig till mig och hörde mitt rop.Han drog mig upp ur […]