Guds trofasthet

När tvivel anfaller och rädslor försöker få fäste, får vi komma ihåg att Guds trofasthet
överträffar dem alla. Vi kan lita på Guds trofasthet.

Vad säger Bibeln
 Men Herren är trofast. Han skall styrka er och skydda er för den onde. ” 2 Tess 3:3

I en värld som ofta känns osäker och ständigt föränderlig, får vi hålla fast vid den
Oföränderlige.

Vi får pausa ett ögonblick och låta dessa ord sjunka djupt in i vår ande. Han som
gav galaxer sin existens, som målade himlen med stjärnor och som blåste liv i vårt
väsen är trogen. Hans trofasthet är inte bara en egenskap; det är själva kärnan i
vem han är. Som ett ankare i ett stormigt hav, håller hans trofasthet oss stadiga
och säkra.

Därför, när tvivel anfaller och rädslor försöker slå rot, får vi komma ihåg att hans
trofasthet är större. När omständigheterna verkar överväldigande, vet att hans
löften står orubbade. När vägen framåt verkar otydlig, får vi lita på Han som ledde
israeliterna genom öknen också leder våra steg.

Mitt i livets utmaningar, osäkerhet och prövningar förblir hans trofasthet orubblig.
Han stärker oss när vi är svaga, Han upplyfter oss när vi sjunker och Han skyddar
oss från fiendens planer.

När vi går genom varje dag, får vi bära med oss försäkran om att den trofaste Gud
som har varit med oss i det förflutna är med oss även nu och kommer att vara med
oss i framtiden. Hans trofasthet är vår ständiga följeslagare, vår okrossbara sköld
och vår oändliga källa.

Må vi vila i hans trofasthets famn och finna tröst i vetskapen om att hans kärlek till oss
inte har några gränser. Låt hans trofasthet vara vår sång, vår klippa och vår grund.
Vi är omslutna, älskade och aldrig ensamma.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *