Allt av nåd

Veckans sångstund som vi livesände via YouTube och Facebook hade som
tema: Allt av nåd! Det är vår och millioner av människors erfarenhet att Guds
nåd och barmhärtighet är varje morgon ny.

Vi läste många bibelord om detta:

Ps 13:6 Jag förtröstar på din nåd, mitt hjärta jublar över din frälsning.
Jag vill sjunga till Herrens ära, ty han är god mot mig.

Ps 59:17 Men jag vill sjunga om din makt och jubla var morgon över din nåd.
Ty du är en borg för mig, en tillflykt när jag är i nöd.

Ps 86:5 Du, Herre, är god och vill förlåta, du är stor i nåd mot alla
som ropar till dig.

Ps 86:15 Men du, Herre, är en barmhärtig och nådig Gud, sen till vrede och
stor i nåd och sanning.

Ps 86:13 Ty din nåd är stor över mig, du räddar min själ ur dödsrikets djup.

Jer 31:3 Fjärran ifrån uppenbarade sig Herren för mig: ”Med evig kärlek
har jag älskat dig, därför låter jag min nåd förbliva över dig.

Mika 7:18 Vem är en Gud som du, som förlåter missgärning
och inte tillräknar överträdelse för kvarlevan av sin arvedel.
Han håller inte fast vid sin vrede för evigt, ty han har behag till nåd.

Ef.2:8-9 Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva
är det, inte på grund av gärningar, för att ingen skall berömma sig.

Gal 2:21 Jag förkastar inte Guds nåd. Om rättfärdighet kunde vinnas genom
lagen, då hade Kristus dött förgäves.

2 Tim 1:9 Han har frälst oss och kallat oss med en helig kallelse, inte på
grund av det som vi har uträttat, utan i kraft av sitt beslut och sin nåd, som han
har gett oss i Kristus Jesus från evighet

Ps 36:8 Hur dyrbar är inte din nåd, Gud! Människors barn har sin tillflykt
under dina vingars skugga.

Ps 23:6 Idel godhet och nåd skall följa mig i alla mina livsdagar,
och jag skall bo i Herrens hus evinnerligen.

Klag 3:22-23 Herrens nåd är det att det inte är ute med oss, ty det är inte slut
med hans barmhärtighet. Den är var morgon ny,
ja, stor är din trofasthet.

Hebr 4:16 Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet
och finna nåd till hjälp i rätt tid.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *