Fullbordat verk

Varje dag får vi vara glada och tacksamma för det fullbordade verket på Golgata.
Vi kan vila i det fullständiga resultatet av Jesu offer och ta emot det överflödande
liv som han har förberett för oss.

Vad säger Jesus i Joh.17:4
Jag har förhärligat dig på jorden genom att fullborda det verk som du gav mig
att utföra. ”

I det strålande ljuset i detta bibelord finner vi en djup sanning som ekar genom
evigheten: Jesu fullbordade verk.
När vi färdas genom livet, får vi vara förankrade i försäkran om att Kristi
verk på korset har säkrat vår frälsning och syfte. Precis som vår Frälsare förklarade
att han hade utfört det verk som han gavs, kan vi vila i det fullständiga resultatet
av Jesu offer och ta emot det överflödande liv som han har förberett för oss.

I de tider då tvivel uppstår och utmaningar verkar oöverstigliga, får vi minnas att
segern redan är vunnen. Korset, där Jesus förklarade: ”Det är fullbordat”, står som ett
orubbligt bevis på hans kärlek och makt. Våra synder är förlåtna, vårt förflutna är återlöst
och vår framtid är evigt säker.

När vi navigerar genom vårt liv, får vi hålla fast vid sanningen att universums Skapare,
Han som talade galaxer till existens, har noggrant utformat en plan för var och en av oss.
Varje steg vi tar, varje utmaning vi står inför, är en del av Hans mästerverk.
Vi är inte ensamma; den Helige Ande går bredvid oss, guidar oss genom dalarna och
leder oss till bergstopparna.

Precis som en konstnär ser på ett färdigt mästerverk med glädje, så ser vår himmelske
Fader på oss. Han ser verket av nåd, kärlek och förvandling som han har vävt in i ditt liv.
I stunder av osäkerhet, får vi ta ett djupt andetag och sola oss i sanningen att vi är ett
levande bevis på Jesu fullbordade verk.

(texten är hämtad från God TV)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *