Växlingens tid

Vår ”Minns du sången-samling” i Aktiviteten, Storuman, hade som tema
”Växlingens tid”. Inte bara naturen upplever det år efter år utan även vi
människor får erfara att det växlar i våra liv. Mitt i allt så får vi ändå veta
att Gud är trofast och vill vara med oss i alla livets skiftningar.

Dessa bibelord lästes mellan sångerna:

Heb 1:10-11 Och: I begynnelsen lade du, Herre, jordens grund,
och himlarna är dina händers verk.
De ska gå under, men du ska bestå.De ska alla nötas ut som kläder,

Heb.1:12 du ska rulla ihop dem som en mantel och de ska bytas ut som kläder.
Men du är densamme, och dina år har inget slut.

Ps 102:28 Men du är densamme, och dina år har inget slut.

Mal 3:6 Jag, Herren, har inte förändrats, och ni, Jakobs barn, har inte utplånats.

Jes 46:4 Jag Är densamme tills ni blir gamla, och jag ska bära er
ända tills ni blir grå. Jag har gjort det förut, och jag kommer att lyfta, bära och
rädda er.

Heb 13:8 Jesus Kristus är densamme i går och i dag och i evighet.

Upp.1:17-18 När jag såg honom, föll jag ner som död för hans fötter. Men han
lade sin högra hand på mig och sade: ”Var inte rädd. Jag är den förste och den
siste och den levande. Jag var död, och se, jag lever i evigheters evighet. Och jag
har nycklarna till döden och helvetet

Jakob 1:17 Allt det goda vi får och varje fullkomlig gåva är från ovan. Det kommer
ner från ljusens Far, som inte förändras eller växlar mellan ljus och mörker.

Jer.31:3 Fjärran ifrån uppenbarade sig Herren för mig:
”Med evig kärlek har jag älskat dig, därför låter jag min nåd bli kvar över dig.

Jes 50:10 Vem bland er fruktar Herren och hör hans tjänares röst? Även om han
vandrar i mörkret och inte ser någon ljusning, ska han förtrösta på Herrens namn
och stödja sig på sin Gud.

Jer.17:7-8 Men välsignad är den som litar till Herren och har Herren till sin trygghet.
Han är som ett träd planterat vid vatten som sträcker sina rötter till bäcken.
Det fruktar inte om hetta kommer, dess löv är alltid gröna.
Det oroas inte under torra år, och det slutar aldrig att bära frukt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *