Sådd och skörd

Den här årstiden påminns vi om sambandet mellan sådd och skörd på ett särskilt sätt.
Utan sådd blir det ingen skörd, både i det praktiska och i det andliga.


Vi läste dessa bibelord mellan sångerna:

Hos.10:12 Så åt er i rättfärdighet, skörda efter kärlekens bud, bryt er ny mark.
Det är tid att söka Herren, tills han kommer och låter rättfärdighet regna över er

Gal.6:7-9 Bedra inte er själva, Gud lurar man inte: det människan sår ska hon också
skörda. Den som sår i sitt kött får av köttet skörda undergång, men den som sår i Anden
får av Anden skörda evigt liv. Låt oss inte tröttna på att göra gott, för när tiden är inne
får vi skörda om vi inte ger upp.

Ps.126:5-6 De som sår med tårar ska skörda med jubel. Gråtande går de och bär sitt utsäde,
jublande kommer de och bär sina kärvar.

Pred.11:4 Den som spejar efter vind får aldrig så, den som ser efter moln får inget skörda.

Jes.32:20 Lyckliga är ni som kan så vid alla vatten och låta oxen och åsnan fritt ströva omkring.

Matt.9:36-38 När han såg folkskarorna förbarmade han sig över dem, för de var härjade
och hjälplösa som får utan herde. Och han sade till sina lärjungar: ”Skörden är stor men
arbetarna är få. Be därför skördens Herre att han skickar ut arbetare till sin skörd.”

Joh.4:35-37 Säger ni inte: fyra månader till, sedan kommer skörden? Men se, jag säger er:
Lyft blicken och se hur fälten har vitnat till skörd. 36 Redan nu får den som skördar sin lön.
Han samlar in frukt till evigt liv, så att den som sår och den som skördar får glädja sig
tillsammans. Här stämmer ordet att en sår och en annan skördar.

2 Kor.9:6 Men tänk på detta: Den som sår sparsamt får skörda sparsamt, och den som sår
rikligt får skörda rikligt.

2 Kor.9:10 Han som ger såningsmannen säd till att så och bröd till att äta, han ska ge er utsäde
och mångdubbla det och låta er rättfärdighet ge god skörd.

Jes.55:10-11 Liksom regnet och snön faller från himlen och inte återvänder dit utan vattnar
jorden så att den blir fruktbar och grönskar och ger säd till att så och bröd till att äta,
så ska det vara med ordet som går ut från min mun. Det ska inte komma tillbaka till mig förgäves
utan att ha gjort vad jag vill och utfört vad jag sänt det till.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *