Sökningstid

Genom hela livet söker och kallar Gud oss till gemenskap med sig.
Vårt tema för denna veckas sångstund handlade just om detta:
Sökningstid.

Vi läste följande bibelord:

1 Mos 3:8-9 Vid kvällsbrisen hörde de Herren Gud vandra i lustgården.
Och mannen och hans hustru gömde sig för Herren Guds ansikte bland träden
i lustgården. Men Herren Gud kallade på mannen och sade till honom: ”Var är du?”

Jesaja 1:18 Kom, låt oss gå till rätta med varandra, säger Herren. Om era synder än
är blodröda, skall de bli snövita, om de än är röda som scharlakan,
skall de bli vita som ull.

Joh 6:37 Alla som Fadern ger mig
kommer till mig, och den som
kommer till mig skall jag aldrig någonsin kasta ut.

Joh 10:3-4 För honom öppnar dörrvaktaren, och fåren lyssnar till hans röst,
och han kallar på sina får och nämner dem med deras namn och för ut dem.
När han har fört ut alla sina får, går han före dem,
och fåren följer honom, därför att de känner
igen hans röst.

Joh 10:27-28 Mina får lyssnar till min röst,
och jag känner dem, och de följer mig.
Jag ger dem evigt liv, och de skall aldrig någonsin
gå förlorade, och ingen skall rycka dem ur min hand.

Luk 15:4-5 ”Om någon av er har hundra får och förlorar ett, lämnar han då
inte de nittionio i
öknen och går och söker efter det förlorade tills han hittar det?
Och när han har funnit det, blir han glad och lägger det på sina axlar.

Luk 15:8-9 Eller om en kvinna har tio silvermynt
och tappar bort ett av dem, tänder hon då inte
ett ljus och sopar huset och letar noga, tills hon hittar det?
Och när hon har hittat det, samlar hon sina väninnor och grannkvinnor och säger:
Gläd er med mig! Jag har hittat silvermyntet som jag tappade.

Luk 15:10
Jag säger er: På samma sätt blir det glädje
bland Guds änglar över en enda syndare
som omvänder sig.”

Luk 15:20-21 Och han stod upp och gick till sin
far. Medan han ännu var långt borta, fick hans
far se honom och förbarmade sig över honom. Fadern skyndade emot honom,
föll honom om halsen och kysste honom.Sonen sade till honom:
Far, jag har syndat mot himlen och inför dig.
Jag är inte längre värd att kallas din son.

Luk 15:22-24 Men fadern sade till sina tjänare: Skynda er att ta fram
den bästa dräkten och klä honom i den och sätt en ring på hans hand och
skor på hans fötter!Och hämta den gödda kalven och slakta den, och låt
oss äta och vara glada.
Ty min son var död men har fått liv igen, han var förlorad men är återfunnen.
Och festen började.

Luk 19:5 När Jesus kom till det stället,
såg han upp och sade till honom: ”Sackeus, skynda dig ner, ty i dag måste jag
komma och stanna i ditt hus.”

Luk 19:9-10 Jesus sade till honom: ”I dag har frälsning kommit till denna familj,
eftersomockså han är en Abrahams son. Ty Människosonen har kommit för att
uppsöka och frälsa det som var förlorat.”

Matt 4:18-20 När Jesus vandrade utmed Galileiska sjön, fick han se två bröder,
Simon som kallas Petrus och hans bror Andreas, kasta ut nät i sjön. De var fiskare.
Han sade till dem: ”Följ mig, så skall jag göra er till människofiskare.”
Genast lämnade de näten och följde honom.

Matt.9:9
Jesus gick vidare och fick se en man som hette Matteus sitta utanför tullhuset.
Han sade till honom: ”Följ mig!” Då steg Matteus upp och följde honom.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *