Rätt klädd

Vårt sångprogram denna vecka handlade om att vi ska vara klädda
i rättfärdighet. Inte vår egen rättfärdighet utan den som vi får genom Jesus.

Dessa bibelord läste vi:

1 Mos 3:6-7
Och kvinnan såg att trädet var gott att äta av och en fröjd för ögat.
Trädet var lockande eftersom man fick förstånd av det, och hon tog av frukten och åt.
Hon gav också till sin man som var med henne, och han åt.
Då öppnades ögonen på dem båda, och de märkte att de var nakna.
Och de fäste ihop fikonlöv och gjorde höftskynken åt sig.

1 Mos 3:21
Och Herren Gud gjorde kläder av skinn åt Adam och hans hustru och klädde dem.

Jesaja 64:6
Vi är alla orena, alla våra rättfärdiga gärningar är som en smutsig klädsel.
Vi kommer alla att vissna som löv. Som löv förs bort av vinden
kommer vi att föras bort av våra missgärningar.

Sak 3:3-5
Josua var klädd i orena kläder, där han stod inför ängeln.
Och ängeln sade till dem som stod inför honom: ”Tag av honom de orena kläderna.”
Sedan sade han till Josua: ”Se, jag har tagit din missgärning från dig, och jag skall
klä dig i högtidskläder.”
Då sade jag: ”Sätt också en ren bindel på hans huvud.” Och de satte en ren bindel
på hans huvud och tog på honom kläderna, medan Herrens ängel stod där.

Jesaja 61:10
Jag gläder mig storligen i Herren, min själ fröjdar sig i min Gud,
ty han har klätt mig i frälsningens klädnad och svept in mig i rättfärdighetens mantel,
lik en brudgum med högtidsbindeln på sitt huvud, lik en brud som pryder sig med sina smycken.

Ef 4:24
Ni har iklätt er den nya människan, som är skapad till likhet med Gud,
i sann rättfärdighet och helighet.

Kol 3:9-10
Ljug inte på varandra. Ni har ju klätt av er den gamla människan med hennes gärningar
och klätt er i den nya människan, som förnyas till rätt kunskap och blir en avbild av sin Skapare.

Kol 3:11-12
Här är det inte längre fråga om grek eller jude, omskuren eller oomskuren, barbar eller skyt,
slav eller fri, utan Kristus är allt och i alla.
Klä er därför som Guds utvalda, heliga och älskade, i innerlig barmhärtighet, godhet, ödmjukhet,
mildhet och tålamod.

Jesaja 61:3
för att låta de sörjande i Sion få huvudprydnad i stället för aska,
glädjens olja i stället för sorg, lovprisningens klädnad
i stället för en modfälld ande. Och de skall kallas
”rättfärdighetens terebinter”, planterade av Herren till hans förhärligande.

Ps 30:12-13
Du förvandlade min klagan till dans, du tog av mig sorgens dräkt
och klädde mig i glädje. Därför skall min själ lovsjunga dig utan att tystna.
Herre, min Gud, jag vill tacka dig för evigt.

Upp 3:5
Den som segrar skall alltså bli klädd i vita kläder, och jag skall aldrig stryka ut hans namn
ur livets bok utan kännas vid hans namn inför min Fader och hans änglar.

Predikaren 9:8
Låt dina kläder alltid vara vita och låt olja aldrig fattas på ditt huvud.

Upp 7:9-10
Därefter såg jag, och se: en stor skara som ingen kunde räkna,
av alla folkslag och stammar och länder och språk.
De stod inför tronen och inför Lammet, klädda i vita kläder
och med palmblad i händerna.
Och de ropade med hög röst: ”Frälsningen tillhör vår Gud,
honom som sitter på tronen, och Lammet.”

Upp 7:13-14
En av de äldste frågade mig: ”Dessa som är klädda i vita
kläder, vilka är de och varifrån har de kommit?”
Jag svarade: ”Min herre, du vet det.”
Då sade han till mig: ”Dessa är de
som kommer ur den stora nöden,
och de har tvättat sina kläder
och gjort dem vita i Lammets blod.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *