Gud är vår hjälpare

Har du tänkt på sanningen att Gud är vår ständigt närvarande hjälp i tider av rädsla och osäkerhet. Bibeln försäkrar oss detta.”Ty jag är HERREN, din Gud, som tar tag i din högra hand och säger till dig: Frukta inte; Jag ska hjälpa dig.’” Jesaja 41:13 Tänk på […]