Gud är vår hjälpare

Har du tänkt på sanningen att Gud är vår ständigt närvarande hjälp i tider av rädsla
och osäkerhet. Bibeln försäkrar oss detta.
”Ty jag är HERREN, din Gud, som tar tag i din högra hand och säger till dig: Frukta inte;
Jag ska hjälpa dig.’”
Jesaja 41:13

Tänk på universums Skapare, som sträcker ut handen för att ta din hand och viskar ord
av tröst och styrka. Han är inte en avlägsen gudom, utan en kärleksfull Fader som bryr sig
om sina barn. När rädslan hotar att överväldiga oss, får vi komma ihåg att vi inte är ensamma.
Gud är med, redo att vägleda och stödja oss genom varje utmaning.

Livets resa kan vara förrädisk, fylld av förtvivlans dalar och berg av motgångar. Men i dessa
ögonblick, får vi hålla fast vid löftet att Gud är vår hjälpare. Han känner till terrängen och
Han kommer att leda oss säkert igenom.

Det är naturligt att känna sig otillräcklig inför livets prövningar. Ändå påminner Guds löfte
i Jesaja 41:13 oss om att vår svaghet är en möjlighet för hans styrka att skina igenom.
När vi litar på honom, har vi en källa av gudomlig kraft som ger oss kraft att övervinna
alla hinder.

Så låt oss, när rädsla knackar på vår dörr, minnas sanningen i Jesaja 41:13 så att det blir
vår sköld. Vi får lita på den som håller vår hand, och luta oss mot hans osvikliga hjälp.
Vi är inte ensamma, och vi är inte maktlösa. Med Gud vid vår sida har vi all styrka och
stöd vi behöver.

I de ögonblick då tvivel smyger sig på och världens tyngd känns tung, får vi ta ett djupt
andetag och komma ihåg att Guds löfte håller. Han är inte bara vår hjälpare, utan också
vår tillflykt och fästning (Psalm 91:2).

I hans närvaro finner vi tröst och en fristad från livets stormar. Så när vi färdas vidare på
vår resa, får vi hålla i vår himmelske Faders hand, i vetskap om att han leder oss.
Med honom som vår hjälpare kan vi möta varje dag med mod och självförtroende,
i vetskap om att vi är älskade, stöttade och aldrig ensamma.

”Ty jag är HERREN, din Gud, som tar tag i din högra hand och säger till dig: Frukta inte;
Jag ska hjälpa dig.’”
Jesaja 41:13

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *