Evigt perspektiv

Idag får vi uppmuntra varandra att ha ett evigt perspektiv i prövningens tid och att
hålla fast vid vår tro, för det är vårt ankare. Vi får lita på att Gud låter allt samverka
till vårt bästa, även när vi inte kan se hela bilden.
Vi får låta vårt hjärta fyllas av tacksamhet till vår Frälsare, som har lovat att aldrig
lämna oss eller överge oss.

Vad säger Bibeln?
” Därför tappar vi inte modet. Även om vår yttre människa bryts ner, förnyas vår inre
människa dag för dag. Ty vår nöd, som varar ett ögonblick och väger lätt, bereder åt
oss på ett oändligt rikt sätt en härlighet, som väger tungt och varar i evighet. Vi riktar
inte blicken mot det synliga utan mot det osynliga. Ty det synliga är förgängligt, men
det osynliga är evigt.”
2 Korintierbrevet 4:16-18

Livet är en resa fylld av perioder, var och en med sina egna unika utmaningar och segrar.
I vår trosvandring kommer vi ofta att stöta på prövningar som kan tynga vårt hjärta.
Ändå, som troende, har vi en dyrbar sanning: våra prövningar är bara tillfälliga, och de
bleknar i jämförelse med den eviga härlighet som väntar oss.

I 2 Kor 4:16-18 påminner aposteln Paulus oss om detta eviga perspektiv. Han uppmanar
oss att inte tappa modet, även när vårt yttre jag håller på att försvinna. Ja, vår kropp kan
uppleva svårigheter, våra omständigheter kan verka skrämmande, men dessa tillfälliga
lidanden förbereder oss för en evig härlighet bortom all jämförelse.

När världens problem hotar att överväldiga oss, får vi fästa vår blick på det eviga. Vi får
lyfta våra ögon till himlen. ”Tänk på det som är där ovan, inte på det som är på jorden.” Kol 3:2
Genom att göra det kommer vi att finna förnyad styrka och hopp. Våra prövningar kommer
att verka lätta och tillfälliga när de ses genom evighetens lins.

Må vi finna tröst i dessa ord och uppmuntran i vetskapen om att våra prövningar inte
är förgäves. Så, kära vänner, tappa inte modet. Det bästa ligger framför!

Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig. I min Faders hus finns många rum.
Om det inte vore så, skulle jag då ha sagt er att jag går bort för att bereda plats åt er? 
Och om jag än går och bereder plats åt er, skall jag komma tillbaka och ta er till mig,
för att ni skall vara där jag är.” Joh.14:1-3

(tankar hämtade från God Tv)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *