Gå och berätta

Jesus har kallat oss att gå, göra lärjungar och döpa dem i Faderns, Sonens
och den Helige Andes namn. Detta var hans sista befallning, och det borde
vara vår första angelägenhet.

Vår uppgift är att dela de goda nyheterna och återspegla Guds kärlek. Vi predikar,
inte för att fördöma eller bevisa. Men för att bjuda in många till det verkliga livets
som bara finns i Jesus.

Samtidigt är det Gud den Helige Andes uppgift att öppna lyssnarnas hjärtan.
Han bryter motståndet mot Guds Ord och tränger igenom deras hjärtan och sinnen
så att de blir övertygade om sina synder. På så sätt kommer de att komma till omvändelse
och vända sig till sin Skapare.

Men jag säger er sanningen: Det är bäst för er att jag går bort. Ty om jag inte går bort,
kommer inte Hjälparen till er. Men när jag går bort, skall jag sända honom till er.
Och när han kommer, skall han överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom.”
Joh.16:7-8

Exempel i Bibeln:
Lydia
”En av dem som lyssnade hette Lydia. Hon handlade med purpurtyger och var från staden
Tyatira, och hon hörde till dem som fruktade Gud. Och Herren öppnade hennes hjärta,
så att hon tog till sig det som Paulus predikade.” Apg.16:14

Etiopisk hovman
”Hovmannen sade till Filippus: ”Jag ber dig, säg mig, vem är det profeten talar om här,
om sig själv eller någon annan?” Då tog Filippus till orda och började utifrån detta skriftställe
predika evangeliet om Jesus för honom. När de nu färdades vägen fram, kom de till ett vatten,
och hovmannen sade: ”Se, här finns vatten. Vad hindrar att jag blir döpt?” Han befallde att
vagnen skulle stanna, och både Filippus och hovmannen steg ner i vattnet och Filippus döpte
honom.” Apg.8:34-38

Så idag, låt oss göra vår uppgift och sedan få se hur Gud gör sin.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *