Verklig frid

Alla människor längtar och söker efter frid och ro. Ibland tror vi att
omständigheter omkring oss är en förutsättning för frid men det är
vårt inre förhållande till Gud som ger frid. Om detta sjöng vi och läste
bibelord i denna veckas livesända sångstund.

Dessa bibelord lästes:
Jesaja 9:6
Ty ett barn blir oss fött, en son blir oss given.
På hans axlar vilar herradömet, och hans namn är:
Under, Rådgivare, Mäktig Gud, Evig Fader, Fridsfurste.

Jesaja 9:7
Så skall herradömet bli stort och friden utan slut över Davids tron
och hans kungarike. Det skall befästas och stödjas med rätt och rättfärdighet
från nu och till evig tid. Herren Sebaots nitälskan skall göra detta.

Romarbrevet 5:1
Då vi alltså har förklarats rättfärdiga av tro, har vi frid med Gud
genom vår Herre Jesus Kristus.

Ef 2:13-14
Men nu har ni, som är i Kristus Jesus och som en gång var långt borta,
kommit nära genom Kristi blod. Ty han är vår frid, han som gjorde de två till ett
och rev ner skiljemuren.

Jeremia 29:11
Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren,
nämligen fridens tankar och inte ofärdens
för att ge er en framtid och ett hopp.

Joh 14:27
Frid lämnar jag efter mig åt er. Min frid ger jag er.
Inte ger jag er en sådan frid som världen ger.
Låt inte era hjärtan oroas och var inte modlösa.

Joh 16:33
Detta har jag talat till er, för att ni skall ha frid i mig.
I världen får ni lida, men var vid gott mod.
Jag har övervunnit världen.

Fil 4:6-7
Gör er inga bekymmer för något utan låt Gud i allt få veta
era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse.
Då skall Guds frid, som övergår allt förstånd,
bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus.

Jesaja 52:7
Hur ljuvliga är inte glädjebudbärarens fotsteg
när han kommer över bergen
och förkunnar frid, bär fram goda nyheter
och förkunnar frälsning och säger till Sion:
”Din Gud är konung!”

Jesaja 48:17-18
Så säger Herren, din återlösare, Israels Helige:
Jag är Herren, din Gud, som lär dig vad nyttigt är,
som leder dig på den väg du skall vandra.
O, att du hade lyssnat på mina bud!
Då skulle frid flyta till dig som en ström
och din rätt som havets vågor.

Kol 3:15
Låt Kristi frid regera i era hjärtan,
den frid som ni blev kallade till i en enda kropp,
och var tacksamma.

2 Kor 13:11
Till slut, bröder, var glada, låt er upprättas och förmanas,
var eniga och håll fred. Då skall kärlekens och
fridens Gud vara med er.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *