Vara Guds barn

Denna vecka var vår livesändning förlagd till Aktiviteten i Storuman.
Vårt tema: Att bli och vara Guds barn. Det blev många kända sånger
som de flesta minns och kan sjunga med i.

Vi läste följande bibelord mellan sångerna:

Matt 19:13-14
Sedan bar man fram barn till Jesus, för att han skulle lägga händerna på dem
och be. Men lärjungarna visade bort dem. Då sade Jesus: ”Låt barnen komma
till mig och hindra dem inte! Ty himmelriket tillhör sådana.”

Matt 18:2-3
Då kallade han till sig ett barn och ställde det mitt ibland dem och sade:
”Amen säger jag er: Om ni inte omvänder er och blir som barn,
kommer ni inte in i himmelriket.

Matt 18:4-5
Den som ödmjukar sig som detta barn, han är den störste i himmelriket.
Och den som tar emot ett sådant barn i mitt namn, han tar emot mig.

Mark 9:36-37
Sedan tog han ett litet barn och ställde det mitt ibland dem, slöt det i sin
famn och sade till dem: ”Den som tar emot ett sådant barn i mitt namn,
han tar emot mig. Och den som tar emot mig, han tar inte bara emot mig
utan honom som har sänt mig.”

Joh 1:12
Men åt alla som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn,
åt dem som tror på hans namn.

1 Tess 5:5
Ni är alla ljusets barn och dagens barn. Vi tillhör inte natten eller mörkret.

Ef 5:8
Ni var en gång mörker, men nu är ni ljus i Herren.
Vandra då som ljusets barn.

1 Joh 3:1
Se, vilken kärlek Fadern har skänkt oss: att vi får kallas Guds barn,
och det är vi också. Världen känner oss inte,
därför att den inte har lärt känna honom.

1 Joh 3:2
Mina älskade, vi är nu Guds barn, och vad vi skall bli är ännu inte
uppenbarat. Men vi vet att när han uppenbaras, kommer vi
att bli lika honom, ty då får vi se honom sådan han är.

Ef 1:5
I sin kärlek har han genom Jesus Kristus förutbestämt
att vi skulle tas upp som hans barn, enligt sin vilja och sitt beslut,

Rom 8:15
Ni har inte fått slaveriets ande, så att ni på nytt skulle leva i fruktan.
Nej, ni har fått barnaskapets Ande, i vilken vi ropar: ”Abba! Fader!”

Rom 8:16-17
Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn.
Men är vi barn är vi också arvingar, Guds arvingar och Kristi medarvingar,
lika visst som vi lider med honom, för att också bli förhärligade med honom.

Ps 103:13
Som en far förbarmar sig över barnen, så förbarmar sig Herren
över dem som fruktar honom.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *