Liv med mening

Alla människor längtar efter ett meningsfullt liv och en uppgift att fylla.
Vi läste många bibelord om olika personer i Bibeln som fick ett verkligt
spännande och meningsfullt liv och så sjöng vi sånger om hur Jesus gett
oss också detsamma.

Vi läste dessa bibelord:

Hebreerbrevet 11:7
I tron byggde Noa i helig fruktan en ark för att rädda de sina, sedan Gud
hade varnat honom för det som ingen ännu hade sett. Genom tron blev han
världen till dom och ärvde den rättfärdighet som kommer av tro.

Hebreerbrevet 11:8
I tron lydde Abraham, när han blev kallad att dra ut till det land som han skulle
få i arv, och han begav sig i väg utan att veta vart han skulle komma.

Hebreerbrevet 11:24-25
I tron vägrade Mose som vuxen att låta sig kallas Faraos dotterson.
Han valde att hellre bli illa behandlad tillsammans med Guds folk än att en kort tid
leva i syndig njutning.

Ester 4:13-14
sade Mordokaj att man skulle ge Ester detta svar: ”Tro inte att du ensam av alla judar
skall slippa undan därför att du är i kungens hus.
För om du tiger denna gång, skall judarna få hjälp och befrielse från annat håll, men
du och din fars hus kommer att förgöras. Vem vet om du inte har nått kunglig värdighet
just för en tid som denna?”

Daniel 6:10
Så snart Daniel fick veta att skrivelsen var uppsatt, gick han in i sitt hus där han i sin
övre sal hade fönster öppna i riktning mot Jerusalem. Där föll han ner på sina knän
tre gånger om dagen, bad och tackade sin Gud, så som han tidigare hade brukat göra.

Rut 1:16
Men Rut svarade: ”Tvinga mig inte att lämna dig och vända tillbaka från dig.
Ty dit du går vill också jag gå, och där du stannar vill också jag stanna. Ditt folk är mitt
folk och din Gud är min Gud.

Mark 1:2-4
Så står det skrivet hos profeten Jesaja: ”Se, jag sänder min budbärare framför dig,
och han skall bereda vägen för dig”.
”En röst ropar i öknen: Bana väg för Herren, gör stigarna raka för honom!”
Johannes Döparen trädde fram i öknen och förkunnade omvändelsens dop till syndernas
förlåtelse.

Mark 1:16-17
När han gick längs Galileiska sjön, fick han se Simon och hans bror Andreas kasta ut
nät i sjön, för de var fiskare. Jesus sade till dem: ”Följ mig, så skall jag göra er till människofiskare.”

Markusevangeliet 2:14
När han gick vidare fick han se Levi, Alfeus son, sitta vid tullhuset, och han sade till honom:
”Följ mig!” Och Levi steg upp och följde honom.

1 Tim 1:12-14
Jag tackar honom som har gett mig kraft, Kristus Jesus vår Herre, för att han ansåg mig
värd förtroende och tog mig i sin tjänst, fastän jag förut var en hädare, förföljare och våldsman.
Men han förbarmade sig över mig, därför att jag i min otro inte visste vad jag gjorde.
Vår Herres nåd överflödade och med den tron och kärleken i Kristus Jesus.

Matt 28:18-20
Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade:
”Jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar!
Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn Och se, jag är med er alla
dagar intill tidens slut.”

Mark 16: 15,20
Och han sade till dem: ”Gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen.
Och de gick ut och predikade överallt, och Herren verkade tillsammans med dem och
bekräftade ordet genom de tecken som åtföljde det.

Ef 2:10
Ty hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar, som Gud
har förberett, så att vi skall vandra i dem.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *