Pingstdagen

”När pingstdagen var inne kom plötsligt från himlen…” så börjar texten i Apg.2 och där
fortsätter vi att läsa om hur den helige Ande kom som svar på Jesu löfte om Hjälparen.
De lärjungar som samlats var inga perfekta människor, snarare tvärtom, men de litade
på vad Jesus sagt och väntade i bön och förväntan på den helige Ande.

När judarna firade denna högtid var det dels en fest då förstlings-skörden bars fram
och dels firade man laggivningen på Sinai berg.

Allt detta fick sin uppfyllelse på pingstdagen då Andens kommande markerade det nya
förbundets härlighet
2 Kor.3:7-18 samt att 3000 människor blev frälsta och döpta denna dag.

Även vi sena tiders Jesu lärjungar får ta emot den helige Andes eld i våra liv och så lära känna
Jesus bättre, utstråla hans härlighet samt bli hans vittnen.

2 Kor.4:6-7 Ty Gud som sade: ”Ljus skall lysa fram ur mörkret”, han har låtit ljus lysa upp
våra hjärtan, för att kunskapen om Guds härlighet, som strålar fram i Kristi ansikte, skall
sprida sitt sken. Men denna skatt har vi i lerkärl, för att den väldiga kraften skall vara Guds
och inte komma från oss.

Vi får lämna det gamla bakom oss och gå in i det nya livet med Jesus och ständigt
leva i hans gemenskap och vägledas av Guds Ande.

Fil.3:7-10 Men allt det som var en vinst för mig räknar jag nu som förlust för Kristi skull. 
Ja, jag räknar allt som förlust, därför att jag har funnit det som är långt mer värt: kunskapen
om Kristus Jesus, min Herre. För hans skull har jag förlorat allt och räknar det som avskräde
för att jag skall vinna Kristus och bli funnen i honom, inte med min egen rättfärdighet,
den som kommer av lagen, utan med den som kommer genom tro på Kristus,
rättfärdigheten från Gud genom tron. Då känner jag Kristus och kraften från hans
uppståndelse och delar hans lidanden genom att bli lik honom i en död med honom, 

Sjung med i T.B. Barrats bönesång om Eld från himlen och låt det vara vår bön varje dag!

1. Eld från himlen, kom!
Hjärtats helgedom
väntar på din glöd och kraft.
Fyll min själ med liv,
Jesu kärlek giv
vida mer än förr jag haft!

2. Bränn bort allt i mej
som ej gläder dej,
gör mej ren i Jesu blod.
Låt allt själviskt dö,
brännas bort som hö.
Sänk mej djupt i nådens flod.

3. Håll mej fast var stund
i ditt fridsförbund,
med din kärleks starka band,
så jag aldrig går
bort från dina spår.
Led mej med din starka hand.

4. I din himmels höjd
blir det idel fröjd,
synd och smärta finns ej där.
Lovet brusar fram:
Ära ske Guds Lamm!
Evig, evig glädjen är.


Text: Thomas Ball Barratt 1906 (44 år)
Musik: Henry S Thompson 1850-talet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *