Guds vägar

Ofta känns det som om vägen vi går är både svår och nästan oframkomlig.
Vi kan ibland känna oss osäkra på om det är rätt väg vi går.
Då är det bra att kunna påminna sig själv och varandra om vad Bibeln lovar.

Jes.55:8-9 Mina tankar är inte era tankar,
och era vägar är inte mina vägar, säger Herren.
Nej, så mycket som himlen
är högre än jorden,
så mycket är mina vägar
högre än era vägar
och mina tankar högre än era tankar.

Rom.11:33 O vilket djup av rikedom och vishet
och kunskap hos Gud!
Hur outgrundliga är inte hans domar
och hur outrannsakliga
hans vägar.

Han har lovat att visa oss vägen, steg för steg, och att själv gå med oss.

Ps.32:8 Jag vill lära dig och undervisa dig
om den väg du skall vandra,
jag vill ge dig råd
och låta mitt öga vaka över dig.

Ps.25:8-9 Herren är god och rättfärdig,
därför undervisar han syndare om vägen.
Han leder de ödmjuka rätt,
han lär de ödmjuka sin väg.

Vi kan lita på att han aldrig sviker oss, hur det än verkar omkring oss.

5 Mos.32:4 Han är Klippan,
fullkomliga är hans gärningar,
ty alla hans vägar är rätta.
En trofast Gud utan svek,
rättfärdig och rättvis är han.

Ps.23:3-4 Han vederkvicker min själ,
han leder mig på rätta vägar
för sitt namns skull.
Om jag än vandrar
i dödsskuggans dal,
fruktar jag intet ont,
ty du är med mig.
Din käpp och stav, de tröstar mig.

Jesus själv är ju vägen som leder oss ända hem.

Joh.14:6 Jesus sade till honom: ”Jag är vägen och sanningen och livet.
Ingen kommer till Fadern utom genom mig.

Vi får be denna bön varje dag:

Ps.86:11 Visa mig, Herre, din väg,
jag vill vandra i din sanning.
Bevara mitt hjärta vid detta enda:
Att jag fruktar ditt namn.

One thought on “Guds vägar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *