Andens härlighet och frihet

Vilken underbar verklighet vi får leva i, enligt Bibelns löfte. Det som förr var fördömelse
har genom Jesus Kristus blivit Guds barns härliga frihet.

Rom.8:21 att också skapelsen skall befrias från sitt slaveri under förgängelsen
och nå fram till Guds barns härliga frihet
.

Bibeln berättar om att när Mose gick upp på berget Sinai för att motta lagen till Israels folk
så var det en skrämmande upplevelse. Folket och Mose själv var förskräckta och bävade.

Hebr.12:18-21 Ni har inte kommit till ett berg som man kan ta på och som står i brand,
inte till töcken, mörker och storm,  inte till basunljud och till en röst som talade så
att de som hörde den bad att få slippa höra mer.  Ty de uthärdade inte befallningen:
Även om det är ett djur som rör vid berget, skall det stenas.Så förfärande var synen
att Mose sade: Jag är förskräckt och skälver.

När Mose kom ner från berget, ingen annan varken människor eller djur fick vara med,
så lyste hans ansikte av Guds härlighet. Moses var tvungen att hänga ett skynke för ansiktet
så att folket inte skulle märka när ”skenet” försvann.

2 Kor.3:7, 13 Redan dödens ämbete, som med bokstäver var inristat på stenar,
framträdde i sådan härlighet att Israels barn inte kunde se på Moses ansikte för dess strålglans,
fast den glansen bleknade.
och gör inte som Mose, han som hängde en slöja för sitt ansikte, för att Israels barn
inte skulle se hur det som bleknade försvann.

Det gamla förbundet var fördömelsens förbund, ett dödens ämbete, och det kunde aldrig ge
verklig och varaktig frälsning och frid. Det var endast en förebild till det som skulle komma.


Det nya förbundet, som vi fick genom Jesu död på korset, är Andens ämbete, rättfärdighetens
ämbete av härlighet, som överflödar.

2 Kor.3:9 Om redan fördömelsens ämbete trädde fram i härlighet, hur mycket mer
överflödar då inte rättfärdighetens ämbete av härlighet. 

Bibeln säger att än idag hänger en slöja över deras sinnen som fortfarande håller sig till
det gamla förbundets lagar och ordningar, men när man omvänder sig till Jesus Kristus
tas slöjan bort.

2 Kor.3:14-16 Men deras sinnen blev förstockade. Än i dag finns samma slöja
kvar när gamla förbundets skrifter föreläses, och den tas inte bort, först i Kristus försvinner den. 
Ja, än i dag ligger en slöja kvar över deras hjärtan när Mose föreläses. Men närhelst någon
omvänder sig till Herren, tas slöjan bort. 

När vi tar emot frälsningen i Jesus och tror på hans fullbordade verk på Golgata
kommer Guds Andes härlighet in i våra liv och vi får uppleva verklig frihet.

2 Kor.3:17-18 Herren är Anden, och där Herrens Ande är, där är frihet. Och vi alla
som med avtäckt ansikte skådar Herrens härlighet som i en spegel, vi förvandlas
till en och samma bild, från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren, Anden.

Vi har kommit, inte till Sinai berg, utan till Sions berg,
enl. Hebr.12:22-24
Nej, ni har kommit till Sions berg och den levande Gudens stad, det himmelska
Jerusalem, och till änglar i mångtusental, till en högtidsskara, en församling av förstfödda
som har sina namn skrivna i himlen, till en domare som är allas Gud och till andarna
hos de rättfärdiga som nått fullkomningen. Ni har kommit till det nya förbundets medlare,
Jesus, och till det renande blodet som talar starkare än Abels blod.

Vi får utstråla Jesus och den glansen försvinner inte utan tillväxer!
2 Kor.4:6 Ty Gud som sade: ”Ljus skall lysa fram ur mörkret”, han har låtit ljus lysa upp
våra hjärtan, för att kunskapen om Guds härlighet, som strålar fram i Kristi ansikte, skall sprida sitt sken.

Guds räddningsplan var att nå alla människor, inte genom yttre föreskrifter,
utan genom ett förvandlat liv genom pånyttfödelse i den Helige Ande.

Låt oss ”lysa för Jesus” så att fler får veta vad han gjort för oss och alla!


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *