Skrifternas Jesus

Jesus – vem är han egentligen?Under alla tider, men kanske mest idag, finns det delade meningarom vem Jesus verkligen är. Det blir ofta förmänskligade teorier,politiskt korrekta tolkningar och ingen verklig förståelse utifrån Guds eget Ord.Om vi inte vet vem Bibelns Jesus är kommer vi inte heller att få […]