Lämna din oro

Ingen av oss är främlingar för oro. Den smyger sig in över stora och små saker i våra liv. Vi känner ofta oro över vår ekonomi, vår hälsa, våra barn, vår familj eller i någon annan del av vårt liv. Men kom ihåg detta: Till dem som följer […]