Givaren och gåvan

I årets första live-sända sångstund sjöng vi sånger och läste bibelord medtema: Givaren och gåvan. De vise männen kom ju till Jesusbarnet med sinagåvor men i verkligheten var det till dem själva som Gud sänt den störstaoch viktigaste gåvan. Dessa bibelord läste vi: Joh 3:16Ty så älskade Gud […]