Lyssna och förstå

Tänk så intressant det är att läsa i Bibeln och se och lära utifrån hur andra
människor före oss levde och lärde sig i förhållande till Herren och varandra.
Läs gärna först i Josua bok kap.22 och läs sedan vad någon skrivit om denna
händelse:

Rubens och Gads stammar gick inte över med sina släktingar till andra sidan
Jordan. Istället föredrog de att bo i landet mitt emot. Så de byggde ett
minnesaltare som ett vittne för kommande generationer att de är av
samma nation – Israel.

Men de andra stammarna missförstod. De trodde att de redan offrade
på ett altare till en annan gud. De tog snabbt till vapen och var redo att
föra krig mot dem.

Tack och lov, innan de skulle hamna i onödig blodsutgjutelse, lyssnade de
och förstod.

Josua 22:32-34 ”Därefter vände Pinehas, prästen Eleasars son, och furstarna
tillbaka från Rubens barn och Gads barn i Gileads land, in i Kanaans land till
de övriga israeliterna och lämnade sin rapport.
Den tillfredsställde Israels barn, och Israels barn lovade Gud och talade inte

mer om att dra upp till strid mot dem för att fördärva det land där Rubens barn
och Gads barn bodde. Och Rubens barn och Gads barn gav altaret detta namn:
”Ett vittne mellan oss att Herren är Gud”.

Stammens omedelbara reaktioner är bekanta för oss. Ibland fattar vi förhastade
beslut innan vi försöker lyssna. När faktiskt lyssnande kan hjälpa till att avvärja
värdelösa ”slagsmål”.

Allt handlar om kärlek. För i kärlek hoppas vi förstå andra mer än att söka vår
egen rättfärdiggörelse. Jesus förebildade denna typ av osjälvisk kärlek.
Och vi kan också ödmjuka oss för andras skull.

Ef.4:15 Vi skall i stället I KÄRLEK hålla fast vid sanningen och i allt växa upp till honom
som är huvudet, nämligen Kristus.

Fil.2:1-5 Om ni nu har tröst hos Kristus, uppmuntran av hans kärlek och gemenskap
i Anden, om medkänsla och barmhärtighet betyder något, gör då min glädje fullkomlig
genom att ha samma sinnelag och samma kärlek och genom att vara ett i själ och sinne. 
Var inte självupptagna och stolta. Var i stället ödmjuka och sätt andra högre än er själva. 
Se inte på ert eget bästa utan tänk på andras. Var så till sinnes som Kristus Jesus var.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *