Känna Gud

Det finns många religioner i vår värld och många sätt som människor
försöker lära känna den gud/de gudar man tror på.
Bibeln talar om den ende sanne Guden och hur man lär känna honom.
Om detta sjöng vi och läste bibelord i denna inspelade sångsamling.

Vi läste även dessa bibelord:

1 Mos.3:8-10 Vid kvällsbrisen hörde de Herren Gud vandra i lustgården.
Och mannen och hans hustru gömde sig för Herren Guds ansikte bland träden
i lustgården. Men Herren Gud kallade på mannen och sade till honom:
”Var är du?” Han svarade: ”Jag hörde ljudet av dig i lustgården och blev förskräckt
eftersom jag är naken. Därför gömde jag mig.”

Apg.9:3-5 Men när han på sin resa närmade sig Damaskus, strålade plötsligt
ett ljussken från himlen omkring honom. Och han föll till marken och hörde
en röst som sade till honom:
”Saul, Saul, varför förföljer du mig?”. Han frågade: ”Vem är du, Herre?”
Rösten svarade: ”Jag är Jesus, den som du förföljer.

Hos.6:3 Låt oss lära känna Herren, ja, låt oss sträva efter att lära känna honom.
Hans uppgång är så viss som morgonrodnadens, och han skall komma till oss
lik ett regn, lik ett vårregn som vattnar jorden.”

Fil.3:7-11 Men allt det som var en vinst för mig räknar jag nu som förlust
för Kristi skull. Ja, jag räknar allt som förlust, därför att jag har funnit det som är
långt mer värt: kunskapen om Kristus Jesus, min Herre. För hans skull har jag
förlorat allt och räknar det som avskräde för att jag skall vinna Kristus och bli funnen
i honom, inte med min egen rättfärdighet, den som kommer av lagen, utan med den
som kommer genom tro på Kristus, rättfärdigheten från Gud genom tron.
Då känner jag Kristus och kraften från hans uppståndelse och delar hans lidanden genom
att bli lik honom i en död med honom, i hoppet om att nå fram till uppståndelsen från de döda.

Gal.4:4-6 Men när tiden var fullbordad sände Gud sin Son, född av kvinna och ställd under lagen,
för att han skulle friköpa dem som stod under lagen, så att vi skulle få söners rätt.
Och eftersom ni är söner, har Gud sänt i våra hjärtan sin Sons Ande som ropar: ”Abba! Fader!

Rom.8:14-15 Ty alla som drivs av Guds Ande är Guds söner. Ni har inte fått slaveriets ande,
så att ni på nytt skulle leva i fruktan.
Nej, ni har fått barnaskapets Ande, i vilken vi ropar: ”Abba! Fader!

Joh.14:8-9 Filippus sade: ”Herre, låt oss få se Fadern, så räcker det för oss.” Jesus svarade:
”Så länge har jag varit hos er, och du har inte lärt känna mig, Filippus.
Den som har sett mig har sett Fadern. Hur kan du säga: Låt oss se Fadern?

Joh.14:10-11 Tror du inte att jag är i Fadern och att Fadern är i mig? De ord som jag
talar till er, talar jag inte av mig själv. Fadern förblir i mig och gärningarna är hans verk.
Tro mig: jag är i Fadern och Fadern är i mig. Om ni inte kan tro det, så tro för gärningarnas skull

1 Petr.1:8-9 Honom älskar ni utan att ha sett honom, och fastän ni ännu inte ser honom,
tror ni på honom och jublar över honom i obeskrivlig, himmelsk glädje, då ni nu är på väg
att vinna målet för er tro, era själars frälsning.

1 Joh.3:1-2 Se, vilken kärlek Fadern har skänkt oss: att vi får kallas Guds barn, och det är
vi också. Världen känner oss inte, därför att den inte har lärt känna honom. Mina älskade,
vi är nu Guds barn, och vad vi skall bli är ännu inte uppenbarat. Men vi vet att när han uppenbaras,
kommer vi att bli lika honom, ty då får vi se honom sådan han är
.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *