Glädje genom Jesus

Glädjen i tron på Jesus är inte beroende av omständigheter eller yttre
förhållanden. Den har sin källa i Jesus Kristus och finns alltid tillgänglig.
Vi sjöng och läste bibelord om detta tema i vår livesändning.

Vi läste följande bibelord:

Luk 2:10-11
Men ängeln sade: ”Var inte förskräckta! Se, jag bär bud till er om en stor glädje
för hela folket. Ty i dag har en Frälsare blivit född åt er i Davids stad, och han
är Messias, Herren.

Ps.64:11 Den rättfärdige gläder sig i Herren och tar sin tillflykt till honom.
Alla rättsinniga prisar sig lyckliga.

Ps 68:4-5 Men de rättfärdiga är glada, de fröjdar sig inför Gud och jublar av glädje.
Sjung till Guds ära, prisa hans namn! Bered väg för honom som drar fram genom öknarna.
Hans namn är Herren, gläd er inför honom.

Ps 34:6 De som ser upp till honom strålar av fröjd, deras ansikten behöver ej
rodna av blygsel.

Ps 40:2-4 Jag väntade ivrigt på Herren, och han böjde sig till mig och hörde mitt rop.
Han drog mig upp ur fördärvets grop, ur den djupa dyn.
Han ställde mina fötter på en klippa och gjorde mina steg fasta.
Han lade i min mun en ny sång, en lovsång till vår Gud.
Många skall se det och frukta, och de skall förtrösta på Herren.

Rom 12:12 Var glada i hoppet, tåliga i lidandet, uthålliga i bönen.

Joh 16:23-24Den dagen kommer ni inte att fråga mig om något. Amen, amen säger jag er:
Vad ni ber Fadern om i mitt namn, det skall han ge er.
Hittills har ni inte bett om något i mitt namn. Bed och ni skall få, för att er glädje
skall vara fullkomlig.

Joh 15:11 Detta har jag talat till er, för att min glädje skall vara i er
och för att er glädje skall bli fullkomlig.

Kol 1:12 Med glädje skall ni då tacka Fadern, som har gjort er värda
att få del i det arv som de heliga har i ljuset.

Rom 14:17 Ty Guds rike består inte i mat och dryck utan i rättfärdighet och frid
och glädje i den helige Ande.

Luk.15:7 Jag säger er: På samma sätt blir det glädje i himlen över en enda syndare
som omvänder sig, inte över nittionio rättfärdiga som ingen omvändelse behöver.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *