Frihet genom Jesus

Vårt sångprogram denna vecka handlade om Frihet genom Jesus. Alla människor
vill vara fria och inte styrda av någon eller något. Trots det är vi ofta bundna av
saker som inte är bra för oss. Det ende som kan ge oss verklig frihet är Jesus.

Vi sjöng sånger och läste bibelord om detta

Luk 4:18 Herrens Ande är över mig, för han har smort mig till att förkunna glädjens
budskap för de fattiga. Han har sänt mig att utropa frihet för de fångna och syn för
de blinda, att ge de förtryckta frihet


Ps 34:23 Herren friköper sina tjänares själar, ingen som flyr till honom skall stå med
skuld.


Ps 22:5 På dig förtröstade våra fäder, de förtröstade och du befriade dem.

Ef.1:7-8 I honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder,
tack vare den rika nåd som han lät flöda över oss med all vishet och insikt.


Rom 8:33 Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud är den som frikänner.

Rom 8:2 Livets Andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag.

Rom 8:6 Köttets sinne är död, men Andens sinne är liv och frid.

2 Kor 3:17 Herren är Anden, och där Herrens Ande är, där är frihet.

Joh.8:31-32 Jesus sade till de judar som hade kommit till tro på honom: ”Om ni förblir
i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar. Ni ska lära känna sanningen, och sanningen
ska göra er fria.”


Gal.5:1 Till denna frihet har Kristus gjort oss fria. Stå därför fasta och låt er inte tvingas
in under slavoket igen.


Gal.5:13 Ni är kallade till frihet, bröder. Låt bara inte den friheten ge köttet något tillfälle,
utan tjäna varandra i kärlek.


Jak.1:25 Den som däremot blickar in i frihetens fullkomliga lag och blir kvar i den,
inte som en glömsk hörare utan som en verklig görare, han blir salig i det han gör.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *