Skärtorsdag – Getsemane

Idag är det Skärtorsdag och vi tänker på Jesus och den sista måltiden
med lärjungarna. ”Gör detta till min åminnelse” sa Jesus och delade brödet
och kalken med dem. Sedan gick de tillsammans ut till Getsemane och där
överlät Jesus sig till Faderns vilja helt och fullt.
Jesus blev tillfångatagen och förd till översteprästen och Stora Rådet.

Detta var början på Jesu lidande och död.
Men en fortsättning skulle komma…!

Matt. 26:26-28
Medan de åt tog Jesus ett bröd, tackade Gud, bröt det och gav åt lärjungarna
och sade: ”Tag och ät. Detta är min kropp.”
Och han tog en bägare, tackade Gud och gav åt dem och sade: ”Drick alla av den.
Ty detta är mitt blod, förbundsblodet, som är utgjutet för många till syndernas förlåtelse.

Matt. 26:36-39
Sedan gick Jesus med dem till en plats som heter Getsemane, och han sade till
lärjungarna: ”Sitt här, medan jag går dit bort och ber.” Han tog med sig Petrus och
Sebedeus båda söner.
Ängslan och ångest kom över honom, och han sade till dem: ”Min själ är djupt bedrövad,
ända till döds. Stanna kvar här och vaka med mig.”
Och han gick lite längre bort, föll ner på ansiktet och bad: ”Min Fader, om det är möjligt,
låt denna kalk gå ifrån mig. Men inte som jag vill utan som du vill.”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *