Varför Israel

Idag, några dagar efter förintelsens minnesdag, och med de senaste terroristattackerna
i Jerusalem i färskt minne är det på sin plats att påminna varandra om Guds plan med Israel.
Redan Abraham fick löftet från Gud om att han skulle välsigna Abraham och hans
kommande släkt för att alla folk skulle bli välsignade genom dem.

1 Mos.12:1-3 Herren sade till Abram: ”Gå ut ur ditt land och från din släkt och din fars hus
och bege dig till det land som jag skall visa dig. Där skall jag göra dig till ett stort folk.
Jag skall välsigna dig och göra ditt namn stort, och du skall bli en välsignelse. Jag skall välsigna
dem som välsignar dig och förbanna den som förbannar dig. I dig skall alla släkter på jorden
bli välsignade.”

Att välsignelse och förbannelse över världens nationer hör ihop med vår inställning
till Israel och det judiska folket är tydligt beskrivet i Guds Ord. Ändå har många länder
och folk, även Sverige, i vår tid valt att inte stödja Israel utan deras fiender. Sverige var bland
de första att erkänna Palestina och har också stött deras orättfärdiga regim med mång-
miljonbelopp under många år.

Varför fungerar inget i vårt land idag? Våld, mord, myndighetsproblem, vårdproblem,
ekonomiska problem, ja, listan kan göras lång. Har vi kanske fått börja skörda vad vi sått?
Den som rör vid Israel, rör vid Guds ögonsten! Sak.2:8

Läs gärna dessa utdrag från Israels vänners hemsida:

”Om man funderar på varför man som kristen ska bry sig om Israel, ha ett engagemang
för Israel, så finns det en grundläggande anledning och det är Guds trovärdighet.
Hans ord och hela Hans existens sätts nämligen på spel om Hans löften till Israel och det
judiska folket inte skulle gälla.

Vad av det andra i Bibeln som vi upplever som grunden för vår tro skulle vi då kunna lita på?
Det är en viktig fråga att ställa, för på samma sätt som Herren behandlar Israel, på samma
sätt behandlar Han oss. Om Han kan förkasta sitt förbund med Israel, så kan Han även göra det
med sitt förbund med oss. Men det är inte Guds karaktär.”
https://varforisrael.israelsvanner.se/varfor-israel/varfor-ska-jag-som-kristen-bry-mig-om-israel-idag/

”Att hata det som Herren har utvalt, blir ett hat riktat mot Honom själv.
Det judiska folket och landet Israel påminner världen om att man måste förlita sig på Gud.
Detta går emot världens sätt att tänka. Djävulen hatar Israel och det judiska folket med ett speciellt hat,
just för att Gud har utvalt dem att spela en viktig roll som en röd tråd i Hans frälsningsplan för världen
– dåtid, nutid och framtid. Vi ser därför det parallella hatet i historien, i nutid och fortsättningsvis
tills Herren sätter stopp.

Genom tron på Jesus är du och jag ett utvalt kungligt prästerskap.
Samma viktiga uppdrag som Mose och Aron fick genom den aronitiska välsignelsen har vi idag,
kanske mer än någonsin, nämligen att välsigna Israel och det judiska folket och stå vid deras sida.”
https://varforisrael.israelsvanner.se/varfor-israel/varfor-finns-det-ett-sadant-hat-mot-israel/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *