Vår framtid

Veckans livesända sångstund hade denna gång ”Vår framtid” som tema.Vi sjöng och läste bibelord om detta och det är verkligen en trygghet attfå ha Bibelns framtidshopp. Dessa bibelord läste vi: Jer 29:11 Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren, nämligen fridens tankaroch inte ofärdens för […]