Tidstecken

Israel är ett av de absolut tydligaste tidstecknen för Jesu återkomst som vi kanse i vår tid. Att staten Israel återupprättades (1948) och att Jerusalem återkom idet judiska folkets ägo (1967) är förutsagt i Guds Ord. Jesus talade med sina lärjungar om att de skulle ge akt på […]