Skuggan och verkligheten

Som barn har vi nog alla fascinerats av hur solen eller en lampas sken skapat skuggor.Vi har nog ändå förstått att skuggan bara var en svag avbild av verkligheten. När vi läser i Bibeln ser vi hur Gud använder bilder och föremål, folk och länder för attvisa oss […]