Skuggan och verkligheten

Som barn har vi nog alla fascinerats av hur solen eller en lampas sken skapat skuggor.
Vi har nog ändå förstått att skuggan bara var en svag avbild av verkligheten.

När vi läser i Bibeln ser vi hur Gud använder bilder och föremål, folk och länder för att
visa oss hur hans tankar och planer för oss människor är.

Han utvalde det judiska folket, befriade dem från fångenskapen i Egypten, ledde dem
genom Röda havet, gjorde mirakler under deras ökenvandring, gav dem lagen samt
föreskrifter om tabernaklet och sedermera templet med dess utformning och funktion.

Allt detta var endast skuggbilder av det som skulle komma – frälsningen genom
Jesus Kristus.
Kol 2:17 Allt detta är bara en skugga av det som skulle komma, men verkligheten själv
är Kristus.

Någon har sagt:
Nya Testamentet är i Gamla Testamentet förvarat.
Gamla Testamentet är i Nya Testamentet förklarat.

Heb 10:1 Lagen innehåller endast en skugga av det goda som kommer och inte tingen
i deras verkliga gestalt. Därför kan lagen aldrig genom samma offer som ständigt år efter år
frambärs, fullkomna dem som träder fram.

v.9-10 Sedan säger han: ”Se, jag har kommit för att göra din vilja.” Så upphäver han det första
för att fastställa det andra. Och i kraft av denna vilja är vi helgade genom att Jesu Kristi kropp
blev offrad en gång för alla.

v.19-20 Bröder, i kraft av Jesu blod kan vi nu frimodigt gå in i det allra heligaste på den nya
och levande väg som han har öppnat för oss genom förlåten, det vill säga sitt kött.

När Jesus dog på korset utropade han: Det är fullbordat Joh.19:28-30
Då brast förlåten i templet och därmed var vägen in i det allra heligaste öppnad, vägen
fram till Gud. Mark.15:37-38

Därför uppmanar Paulus de troende i Galatien att inte vända tillbaka till tidigare lagar och
bestämmelser.
Gal.2:16 Men eftersom vi vet att människan inte förklaras rättfärdig genom laggärningar
utan genom tro på Jesus Kristus, så har också vi satt vår tro till Kristus Jesus, för att vi skall
stå som rättfärdiga genom tro på Kristus och inte genom laggärningar. Ty genom laggärningar
blir ingen människa rättfärdig.

Inget annat än tron på Jesus Kristus kan göra oss rättfärdiga inför Gud.
Inga speciella dagar, högtider, matregler eller annat som gavs till Israels folk.

Paulus, som själv varit en verklig farisé och skriftlärd, poängterade vikten av att endast hålla sig
till Skrifternas Jesus och honom korsfäst. Talet om korset var för Paulus det allra viktigaste
och så är det för oss alla. 1 Kor.1:18-25, 2:1-5.
Inget annat kan rädda oss, inga skuggor, endast verkligheten själv – Kristus.

Nu är försoningsdagen kommen för världen all.
Fullgjord är budordslagen, satan är bragd på fall.
Tallösa skaror ila hem till sin arvedel,
nu ha de funnit vila, läkdom för sargad själ.

Kör: Dig, o Guds Lamm ske ära, att du vårt offer blev,
och med den stungna handen skuldbrevet sönderrev,
och utav oss ett evigt rike av präster gjort.
Bland alla namn på jorden endast ditt namn är stort.

Nu har ock nådastolen funnit sitt offerblod
och utan nedgång solen lyser för ond och god.
Bröstsköldens ädelstenar äro Guds kärleks tolk,
blodet till ett förenar nya förbundets folk.

Kom du som hjälplös driver fram uppå stormigt hav,
Golgata kulle giver vad intet annat gav:
vila för slitna tankar, läkdom för öppna sår,
fäste för själens ankar, kärlek, som allt förmår!

H. Schager.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *